Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Leeftijd Marges Perioden Regio's Ervaren gezondheid (goed/zeer goed) (%) Eén of meer langdurige aandoeningen (%) Beperkt vanwege problemen met gezondheid (%) Functiebeperkingen Eén of meer lichamelijke beperkingen (%) Onder- en overgewicht Overgewicht (%)
Totaal Waarde 2016 Nederland 75,6 33,9 32,9 14,8 48,9
Totaal Waarde 2016 Groningen (PV) 75,9 36,3 34,0 14,2 49,9
Totaal Waarde 2016 Fryslân (PV) 78,9 33,4 30,7 12,0 50,4
Totaal Waarde 2016 Drenthe (PV) 77,0 34,2 33,5 16,5 52,9
Totaal Waarde 2016 Overijssel (PV) 77,6 34,3 34,4 15,5 50,4
Totaal Waarde 2016 Flevoland (PV) 74,3 34,3 32,9 14,1 52,4
Totaal Waarde 2016 Gelderland (PV) 77,4 34,8 35,0 14,4 49,4
Totaal Waarde 2016 Utrecht (PV) 77,6 31,4 30,0 12,1 44,0
Totaal Waarde 2016 Noord-Holland (PV) 76,7 32,4 31,1 13,4 45,2
Totaal Waarde 2016 Zuid-Holland (PV) 74,2 35,5 33,3 15,9 50,0
Totaal Waarde 2016 Zeeland (PV) 73,2 32,8 34,6 16,0 51,0
Totaal Waarde 2016 Noord-Brabant (PV) 74,2 31,5 32,0 15,9 49,1
Totaal Waarde 2016 Limburg (PV) 71,6 36,7 36,3 16,3 51,7
Totaal Waarde 2016 Amsterdam 75,6 31,3 30,7 14,0 39,7
Totaal Waarde 2016 Arnhem 76,2 38,0 36,8 17,3 43,3
Totaal Waarde 2016 Assen 74,4 34,8 32,5 15,8 46,1
Totaal Waarde 2016 's-Gravenhage (gemeente) 69,0 38,4 35,0 20,1 48,6
Totaal Waarde 2016 Groningen (gemeente) 78,6 31,0 29,0 10,8 37,9
Totaal Waarde 2016 Haarlem 78,5 31,6 30,8 12,4 43,9
Totaal Waarde 2016 's-Hertogenbosch 76,3 31,0 28,6 14,2 46,0
Totaal Waarde 2016 Leeuwarden 76,4 36,1 32,9 14,1 47,3
Totaal Waarde 2016 Lelystad 70,1 43,4 42,1 15,9 55,1
Totaal Waarde 2016 Maastricht 72,3 35,6 34,2 16,0 45,6
Totaal Waarde 2016 Middelburg (Z.) 74,2 30,3 37,7 15,1 47,6
Totaal Waarde 2016 Utrecht (gemeente) 77,4 28,7 28,1 12,7 36,5
Totaal Waarde 2016 Zwolle 77,0 33,8 35,0 15,5 42,9
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Nederland 79,5 29,2 27,7 10,9 45,8
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Groningen (PV) 79,9 31,6 29,6 9,9 46,5
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Fryslân (PV) 82,3 28,8 25,5 8,2 47,2
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Drenthe (PV) 81,4 29,2 27,8 12,1 50,0
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Overijssel (PV) 81,4 29,5 28,9 11,5 47,3
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Flevoland (PV) 77,4 30,4 28,8 11,6 50,3
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Gelderland (PV) 81,3 30,3 29,7 10,5 46,2
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Utrecht (PV) 81,4 26,4 24,8 8,4 41,0
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Noord-Holland (PV) 80,5 27,5 26,3 10,0 42,3
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Zuid-Holland (PV) 77,8 31,0 28,4 12,3 47,4
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Zeeland (PV) 77,8 28,1 29,0 11,5 47,9
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Noord-Brabant (PV) 78,1 27,4 26,8 11,6 45,9
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Limburg (PV) 77,4 31,3 29,8 11,6 48,2
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Amsterdam 79,3 27,1 26,9 10,8 37,0
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Arnhem 79,7 34,7 33,3 14,3 40,6
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Assen 77,6 30,4 27,6 11,7 41,7
19 tot 65 jaar Waarde 2016 's-Gravenhage (gemeente) 71,8 34,9 31,4 17,5 47,1
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Groningen (gemeente) 81,8 27,5 26,1 7,6 35,0
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Haarlem 81,9 27,0 26,4 9,0 42,0
19 tot 65 jaar Waarde 2016 's-Hertogenbosch 80,4 27,1 23,3 10,1 42,8
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Leeuwarden 79,0 32,0 28,3 10,9 44,2
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Lelystad 73,4 39,6 38,3 12,8 52,4
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Maastricht 78,6 29,8 27,3 11,2 40,9
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Middelburg (Z.) 77,6 24,9 33,3 11,5 45,8
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Utrecht (gemeente) 81,2 24,6 24,1 9,6 33,4
19 tot 65 jaar Waarde 2016 Zwolle 79,7 29,2 30,4 12,2 39,9
65 jaar of ouder Waarde 2016 Nederland 62,4 49,6 50,4 27,9 59,4
65 jaar of ouder Waarde 2016 Groningen (PV) 62,1 52,7 49,4 28,9 62,1
65 jaar of ouder Waarde 2016 Fryslân (PV) 68,8 47,0 46,3 23,3 60,1
65 jaar of ouder Waarde 2016 Drenthe (PV) 65,1 47,6 48,6 28,3 61,0
65 jaar of ouder Waarde 2016 Overijssel (PV) 65,2 50,4 52,5 28,7 61,4
65 jaar of ouder Waarde 2016 Flevoland (PV) 58,9 54,1 53,5 27,0 63,3
65 jaar of ouder Waarde 2016 Gelderland (PV) 65,0 49,3 52,3 27,1 59,8
65 jaar of ouder Waarde 2016 Utrecht (PV) 62,5 51,4 50,5 26,4 56,4
65 jaar of ouder Waarde 2016 Noord-Holland (PV) 62,5 50,6 49,1 26,2 56,0
65 jaar of ouder Waarde 2016 Zuid-Holland (PV) 61,3 51,7 50,9 29,0 59,7
65 jaar of ouder Waarde 2016 Zeeland (PV) 61,9 44,5 48,8 27,2 59,2
65 jaar of ouder Waarde 2016 Noord-Brabant (PV) 62,3 44,3 48,5 29,2 59,8
65 jaar of ouder Waarde 2016 Limburg (PV) 55,6 51,8 54,2 29,7 61,6
65 jaar of ouder Waarde 2016 Amsterdam 54,2 56,4 53,1 32,9 55,5
65 jaar of ouder Waarde 2016 Arnhem 60,1 53,5 53,2 30,9 56,0
65 jaar of ouder Waarde 2016 Assen 63,8 49,6 48,7 29,2 61,7
65 jaar of ouder Waarde 2016 's-Gravenhage (gemeente) 55,8 55,4 52,1 32,6 56,0
65 jaar of ouder Waarde 2016 Groningen (gemeente) 59,1 52,1 46,7 29,8 56,0
65 jaar of ouder Waarde 2016 Haarlem 65,2 49,4 47,8 25,8 51,2
65 jaar of ouder Waarde 2016 's-Hertogenbosch 61,3 45,5 48,3 29,1 58,7
65 jaar of ouder Waarde 2016 Leeuwarden 66,4 51,5 50,4 26,0 58,9
65 jaar of ouder Waarde 2016 Lelystad 57,0 58,1 57,0 28,1 66,1
65 jaar of ouder Waarde 2016 Maastricht 51,9 54,4 56,7 32,2 61,0
65 jaar of ouder Waarde 2016 Middelburg (Z.) 65,5 44,2 49,0 24,5 52,8
65 jaar of ouder Waarde 2016 Utrecht (gemeente) 50,7 57,5 56,7 34,2 58,7
65 jaar of ouder Waarde 2016 Zwolle 65,3 54,4 55,1 29,9 56,6
Bron: © GGD, RIVM, CBS,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Gezondheidsmonitor wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en levert informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van 19 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. De cijfers zijn uit te splitsen naar leeftijdsgroep en naar GGD-regio en (vanaf november 2017) ook naar gemeente. De cijfers zijn voorzien van betrouwbaarheidsintervallen. Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen GGD-en, RIVM en CBS.
De tabel toont niet alle uitkomsten van de Gezondheidsmonitor. Alleen onderwerpen waarover zowel het CBS als de GGD-en informatie hebben verzameld zijn opgenomen. Informatie over onderwerpen waarover alleen de GGD-en informatie hebben verzameld is te vinden via paragraaf 5 van deze toelichting.

Deze Gezondheidsmonitorcijfers kunnen niet zonder meer vergeleken worden met cijfers uit de CBS-Gezondheidsenquête, doordat er tussen beide onderzoeken methodologische verschillen bestaan. De Gezondheidsmonitor geeft (eens per 4 jaar) inzicht in landelijke, regionale en lokale cijfers en richt zich op de bevolking van 19 jaar of ouder. De CBS-Gezondheidsenquête biedt jaarlijkse, landelijke cijfers en richt zich op de bevolking van alle leeftijden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 november 2018
De tabel is uitgebreid met cijfers over het voldoen aan de beweegrichtlijn. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. De cijfers over die oude normen blijven echter opgenomen in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Ervaren gezondheid (goed/zeer goed)
Percentage personen met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand.
Eén of meer langdurige aandoeningen
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.
Beperkt vanwege problemen met gezondheid
Percentage personen dat vanwege problemen met de gezondheid sinds 6 maanden of langer beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. Deze internationaal gebruikte en afgestemde indicator voor gezondheidsbeperking wordt de GALI-indicator genoemd. GALI staat voor Global Activity Limitation Indicator.
Functiebeperkingen
Beperkingen volgens de OESO-indicator. De OESO-indicator (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is gebaseerd op vragen over de volgende 7 vaardigheden:
1. Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)
2. Met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)
3. Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)
4. Op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)
5. Een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen
6. Rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken
7. 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)
Antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite; met enige moeite; met grote moeite; kan niet. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.
Eén of meer lichamelijke beperkingen
Percentage personen met minstens 1 OESO-beperking. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.
Onder- en overgewicht
Een maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht.
De criteria luiden als volgt:
BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht
BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht
BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht
BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht
BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht (obesitas)
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger.