Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de geschatte bouwkosten en het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor de verleende bouwvergunning is gemeld bij het CBS.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.
De gegevens zijn uitgesplitst naar type opdrachtgever, naar type woonruimte (woning, wooneenheid en recreatiewoning), naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar gemeenten.
Omdat deze tabel uitsluitend de gerespondeerde gegevens van de gemeenten bevat, sluit deze tabel niet aan bij andere gepubliceerde tabellen over de bouwvergunningen, er is daarom voor gekozen om niet te aggregeren naar bovengemeentelijke indelingen zoals provincie en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 t/m het eerste kwartaal 2019 zijn definitief.
De cijfers vanaf het tweede kwartaal van 2019 zijn voorlopig.
Deze tabel bevat alleen de gerespondeerde gegevens zoals ontvangen van de gemeenten.
Gemeenten met non-respons worden niet geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 20 mei 2020:
De cijfers van het eerste kwartaal 2019 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2019 tot en met het vierde kwartaal 2019 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.
De cijfers over hetzelfde kwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Opdrachtgever Eigendom Perioden Regio's Bouwkosten gebouwbestemming woonsector (1 000 euro) Nieuwbouw woonruimtenWoningen (aantal) Nieuwbouw woonruimtenWooneenheden (aantal) Nieuwbouw woonruimtenRecreatiewoningen (aantal)
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 1e kwartaal Amsterdam . 98 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 2e kwartaal Amsterdam . 93 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 3e kwartaal Amsterdam 25.538 246 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 4e kwartaal Amsterdam 142.870 1.232 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 1e kwartaal Amsterdam . 627 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Amsterdam 46.307 441 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Amsterdam . 228 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Amsterdam . 61 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Amsterdam . 180 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 670 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 216 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 808 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 757 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 254 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 162 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 128 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 1e kwartaal Rotterdam . 68 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 2e kwartaal Rotterdam . 3 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 3e kwartaal Rotterdam . 163 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 4e kwartaal Rotterdam 5.400 45 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 1e kwartaal Rotterdam 19.893 130 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Rotterdam . 36 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Rotterdam . 215 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Rotterdam . 27 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Rotterdam 46.086 331 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 1e kwartaal Utrecht (gemeente) . 45 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 47.215 412 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 3e kwartaal Utrecht (gemeente) . 208 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2018 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 111.278 1.107 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 39.391 344 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 169 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 672 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 1.090 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 40.058 294 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 1e kwartaal Amsterdam . 442 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 2e kwartaal Amsterdam . 171 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 3e kwartaal Amsterdam 64.357 175 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 4e kwartaal Amsterdam 54.913 640 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 1e kwartaal Amsterdam . 103 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Amsterdam 22.974 141 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Amsterdam . 389 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Amsterdam . 18 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Amsterdam . 2 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 225 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 775 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 109 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 1.056 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 321 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 37.287 149 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 90 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 484 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 24.817 103 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 1e kwartaal Rotterdam . 131 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 2e kwartaal Rotterdam 48.422 220 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 3e kwartaal Rotterdam . 257 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 4e kwartaal Rotterdam 26.829 146 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 1e kwartaal Rotterdam 27.572 100 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Rotterdam . 35 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Rotterdam . 532 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Rotterdam . 185 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Rotterdam 15.913 86 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 1e kwartaal Utrecht (gemeente) . 112 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 63.813 290 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 3e kwartaal Utrecht (gemeente) . 182 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2018 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 45.865 188 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 14.667 67 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 372 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 149 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 479 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 24.925 102 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 1e kwartaal Amsterdam . 98 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 2e kwartaal Amsterdam . 93 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 3e kwartaal Amsterdam . 74 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 4e kwartaal Amsterdam . 422 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 1e kwartaal Amsterdam . 437 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Amsterdam . 292 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Amsterdam . 42 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Amsterdam . 61 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 42 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 162 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 1e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 2e kwartaal Rotterdam . 2 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 3e kwartaal Rotterdam . 26 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 4e kwartaal Rotterdam . 41 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 1e kwartaal Rotterdam . 106 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Rotterdam . 36 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Rotterdam . 212 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 2e kwartaal Utrecht (gemeente) . 30 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 3e kwartaal Utrecht (gemeente) . 99 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2018 4e kwartaal Utrecht (gemeente) . 101 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 39.391 344 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 43 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 1e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 2e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 3e kwartaal Amsterdam . 84 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 4e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 1e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 36 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 1e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 2e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 3e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 4e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 1e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2018 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 1e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 2e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 3e kwartaal Amsterdam . 172 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 4e kwartaal Amsterdam . 810 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 1e kwartaal Amsterdam . 190 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Amsterdam . 149 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Amsterdam . 186 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Amsterdam . 180 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 670 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 216 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 808 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 715 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 254 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 128 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 1e kwartaal Rotterdam . 68 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 2e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 3e kwartaal Rotterdam . 137 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 4e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 1e kwartaal Rotterdam . 23 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Rotterdam . 214 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Rotterdam . 27 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Rotterdam . 114 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 1e kwartaal Utrecht (gemeente) . 45 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 2e kwartaal Utrecht (gemeente) . 382 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 3e kwartaal Utrecht (gemeente) . 109 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2018 4e kwartaal Utrecht (gemeente) . 1.006 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 169 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 672 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 1.090 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 229 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 1e kwartaal Amsterdam 83.478 422 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 2e kwartaal Amsterdam 51.964 152 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 3e kwartaal Amsterdam . 80 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 4e kwartaal Amsterdam . 590 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 1e kwartaal Amsterdam . 96 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Amsterdam . 126 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Amsterdam . 382 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Amsterdam . 1 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 218 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 752 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 84 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 1.005 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 265 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 27.199 113 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 21 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) . 424 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 20.572 90 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 1e kwartaal Rotterdam . 122 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 2e kwartaal Rotterdam 45.966 215 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 3e kwartaal Rotterdam . 163 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 4e kwartaal Rotterdam 22.955 131 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 1e kwartaal Rotterdam . 83 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Rotterdam . 27 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Rotterdam . 504 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Rotterdam . 170 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Rotterdam . 81 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 1e kwartaal Utrecht (gemeente) . 104 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 2e kwartaal Utrecht (gemeente) . 276 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 3e kwartaal Utrecht (gemeente) . 174 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2018 4e kwartaal Utrecht (gemeente) . 180 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 10.802 55 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 360 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 143 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 467 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 84 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 1e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 2e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 3e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 4e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 1e kwartaal Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Amsterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 1e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 2e kwartaal Rotterdam . 1 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 3e kwartaal Rotterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 4e kwartaal Rotterdam . 4 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 1e kwartaal Rotterdam . 1 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Rotterdam . 1 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Rotterdam 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Rotterdam 2.108 5 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2018 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 22 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 1e kwartaal Amsterdam . 20 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 2e kwartaal Amsterdam . 19 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 3e kwartaal Amsterdam 2.166 11 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 4e kwartaal Amsterdam . 50 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 1e kwartaal Amsterdam 1.042 7 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Amsterdam . 15 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Amsterdam 1.434 7 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Amsterdam . 18 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Amsterdam . 1 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 2.162 7 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 7.110 23 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 5.862 25 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) . 51 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 12.222 56 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 2e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 10.088 36 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 3e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 8.881 33 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 4e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 16.335 60 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2020 1e kwartaal* 's-Gravenhage (gemeente) 4.245 13 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 1e kwartaal Rotterdam 2.534 9 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 2e kwartaal Rotterdam 2.456 5 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 3e kwartaal Rotterdam . 94 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 4e kwartaal Rotterdam 3.874 15 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 1e kwartaal Rotterdam . 17 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Rotterdam 1.392 8 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Rotterdam . 28 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Rotterdam 6.429 15 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Rotterdam . 5 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 2.489 8 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 2e kwartaal Utrecht (gemeente) . 14 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 3e kwartaal Utrecht (gemeente) . 8 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2018 4e kwartaal Utrecht (gemeente) . 8 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 3.865 12 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 2e kwartaal* Utrecht (gemeente) 3.555 12 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 3e kwartaal* Utrecht (gemeente) 2.357 6 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2019 4e kwartaal* Utrecht (gemeente) 4.796 12 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen 2020 1e kwartaal* Utrecht (gemeente) . 18 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens