Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Perioden Bouwvergunningen woonruimten Woningen (aantal) Bouwvergunningen woonruimten Wooneenheden (aantal) Bouwvergunningen woonruimten Recreatiewoningen (aantal) Index woningen 2012=100 (2012=100)
2012 januari 2.620 250 67 79,9
2012 februari 3.409 700 8 104,0
2012 maart 3.061 555 26 93,3
2012 april 2.609 0 61 79,5
2012 mei 4.022 271 84 122,6
2012 juni 3.949 0 30 120,4
2012 juli 5.049 0 69 154,0
2012 augustus 2.397 0 47 73,1
2012 september 3.223 0 34 98,3
2012 oktober 3.625 0 17 110,5
2012 november 2.934 56 39 89,5
2012 december 2.456 630 54 74,9
2013 januari 1.903 0 113 58,0
2013 februari 2.585 698 34 78,8
2013 maart 1.790 0 6 54,6
2013 april 2.918 233 41 89,0
2013 mei 2.457 349 20 74,9
2013 juni 1.607 42 11 49,0
2013 juli 2.382 0 46 72,6
2013 augustus 1.737 0 10 53,0
2013 september 1.974 0 17 60,2
2013 oktober 3.033 80 12 92,5
2013 november 2.573 700 34 78,5
2013 december 2.274 329 5 69,3
2014 januari 2.599 0 82 79,3
2014 februari 2.486 0 39 75,8
2014 maart 2.923 0 54 89,1
2014 april 3.097 711 24 94,4
2014 mei 3.113 0 27 94,9
2014 juni 2.629 0 68 80,2
2014 juli 4.273 0 20 130,3
2014 augustus 2.686 0 39 81,9
2014 september 5.348 0 30 163,1
2014 oktober 4.224 0 15 128,8
2014 november 3.731 0 161 113,8
2014 december 4.211 0 63 128,4
2015 januari 4.108 0 116 125,3
2015 februari 7.540 0 156 229,9
2015 maart 6.665 0 87 203,2
2015 april 6.785 0 112 206,9
2015 mei 4.370 612 14 133,2
2015 juni 4.142 0 29 126,3
2015 juli 3.780 0 54 115,3
2015 augustus 2.989 0 16 91,1
2015 september 3.976 381 61 121,2
2015 oktober 3.604 18 94 109,9
2015 november 3.591 44 33 109,5
2015 december 4.049 42 72 123,5
2016 januari 3.172 0 90 96,7
2016 februari 3.541 0 44 108,0
2016 maart 4.286 461 117 130,7
2016 april 3.510 0 112 107,0
2016 mei 4.461 8 66 136,0
2016 juni 4.634 15 20 141,3
2016 juli 4.472 58 48 136,4
2016 augustus 3.665 0 54 111,7
2016 september 5.565 0 106 169,7
2016 oktober 6.034 77 51 184,0
2016 november 4.810 0 98 146,7
2016 december 5.417 0 20 165,2
2017 januari 4.800 0 202 146,4
2017 februari 4.532 0 44 138,2
2017 maart 7.462 256 55 227,5
2017 april 5.986 0 103 182,5
2017 mei 5.163 0 31 157,4
2017 juni 4.903 0 41 149,5
2017 juli 6.831 325 78 208,3
2017 augustus 5.561 0 32 169,6
2017 september 7.104 0 86 216,6
2017 oktober 6.580 0 62 200,6
2017 november 5.838 0 66 178,0
2017 december 4.981 0 24 151,9
2018 januari 4.523 0 147 137,9
2018 februari 6.063 10 154 184,9
2018 maart 6.365 16 131 194,1
2018 april 4.172 0 38 127,2
2018 mei 4.524 0 25 137,9
2018 juni 6.283 0 98 191,6
2018 juli 5.986 0 162 182,5
2018 augustus 4.779 0 99 145,7
2018 september 6.467 0 44 197,2
2018 oktober 9.583 0 248 292,2
2018 november 5.674 0 80 173,0
2018 december 5.615 0 20 171,2
2019 januari 4.070 0 16 124,1
2019 februari 3.941 0 95 120,2
2019 maart 5.116 0 32 156,0
2019 april 5.464 0 138 166,6
2019 mei 3.861 0 72 117,7
2019 juni 4.270 0 70 130,2
2019 juli 5.211 0 91 158,9
2019 augustus 2.960 0 51 90,3
2019 september 5.177 0 56 157,9
2019 oktober 6.803 0 115 207,4
2019 november 5.368 0 219 163,7
2019 december 5.867 0 13 178,9
2020 januari 4.619 0 13 140,8
2020 februari 5.082 0 44 155,0
2020 maart 5.961 0 136 181,8
2020 april 5.501 0 30 167,7
2020 mei 4.016 0 47 122,5
2020 juni 5.454 3 77 166,3
2020 juli 6.734 192 110 205,3
2020 augustus 3.442 0 36 105,0
2020 september 6.439 0 86 196,3
2020 oktober 7.251 270 133 221,1
2020 november 4.974 0 57 151,7
2020 december 7.678 0 6 234,1
2021 januari 4.858 0 48 148,1
2021 februari 5.756 0 120 175,5
2021 maart 8.439 0 290 257,3
2021 april 8.029 0 55 244,8
2021 mei 5.587 0 494 170,4
2021 juni 7.227 0 43 220,4
2021 juli 6.196 0 167 188,9
2021 augustus 3.893 0 131 118,7
2021 september 4.972 0 51 151,6
2021 oktober 6.668 0 128 203,3
2021 november 7.176 0 283 218,8
2021 december 7.032 0 77 214,4
2022 januari 5.386 0 98 164,2
2022 februari 4.288 0 69 130,8
2022 maart 7.967 0 222 242,9
2022 april 5.277 0 84 160,9
2022 mei 4.982 0 76 151,9
2022 juni 5.698 0 137 173,7
2022 juli 6.703 0 63 204,4
2022 augustus 3.087 0 75 94,1
2022 september 5.445 0 102 166,0
2022 oktober 6.628 0 266 202,1
2022 november 4.986 0 58 152,0
2022 december 4.089 0 37 124,7
2023 januari 3.872 0 39 118,1
2023 februari 4.193 0 55 127,9
2023 maart 5.866 0 14 178,9
2023 april* 5.507 0 117 167,9
2023 mei* 3.700 0 63 112,8
2023 juni* 6.337 0 35 193,2
2023 juli* 4.000 0 17 122,0
2023 augustus* 2.917 0 20 88,9
2023 september* 4.408 0 69 134,4
2023 oktober* 5.887 401 38 179,5
2023 november* 4.808 0 28 146,6
2023 december* 3.749 0 6 114,3
2024 januari* 3.242 0 82 98,9
2024 februari* 5.517 0 35 168,2
2024 maart* 7.230 0 114 220,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor een bouwvergunning is verleend. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar soort woonruimte, woning, wooneenheid of recreatiewoning. De tabel bevat ook de indexcijfers van het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2012 tot en met maart 2023 zijn definitief.
De cijfers vanaf april 2023 zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 16 mei 2024:
De cijfers van verslagmaand maart 2024 zijn toegevoegd en de cijfers van verslagmaand maart 2023 zijn definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers vanaf april 2023 tot en met februari 2024 kunnen enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd.
De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwvergunningen woonruimten
Alle nieuw te bouwen woonruimten uit verleende bouwvergunningen waarin minimaal 1 woongebouw (woning, recreatiewoning of wooneenheid) is opgenomen.
Woningen
Aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een woning is het kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden (gebruiksdoel is woonfunctie) bestemd verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Wooneenheden
Aantal nieuw te bouwen wooneenheden waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een wooneenheid is een deel van een voor woondoeleinden bestemd (gebruiksdoel is woonfunctie) verblijfsobject van gebruik dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen. Voor eventueel ontbrekende keuken en/of douche dient een gemeenschappelijke voorziening in het gebouw aanwezig te zijn. Het desbetreffende verblijfsobject heeft als gebruiksdoel een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksdoelen en is geschikt voor bewoning door meerdere particuliere huishoudens.
Recreatiewoningen
Aantal nieuw te bouwen recreatiewoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een recreatiewoning is het kleinste binnen één of meer panden gelegen verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Het verblijfsobject is gelegen op een officieel voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd voor bewoning gedurende de vakantie (gebruiksdoel is logiesfunctie en eventueel woonfunctie). In tegenstelling tot een woning hoeft een recreatiewoning niet geschikt te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.
Index woningen 2012=100
Indexcijfers aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.