Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Perioden Bouwvergunningen woonruimten Woningen (aantal) Bouwvergunningen woonruimten Wooneenheden (aantal) Bouwvergunningen woonruimten Recreatiewoningen (aantal) Index woningen 2012=100 (2012=100)
2018 december 5.615 0 20 171,2
2019 januari 4.070 0 16 124,1
2019 februari 3.941 0 95 120,2
2019 maart 5.116 0 32 156,0
2019 april 5.464 0 138 166,6
2019 mei 3.861 0 72 117,7
2019 juni 4.270 0 70 130,2
2019 juli 5.211 0 91 158,9
2019 augustus 2.960 0 51 90,3
2019 september 5.177 0 56 157,9
2019 oktober 6.803 0 115 207,4
2019 november 5.368 0 219 163,7
2019 december 5.867 0 13 178,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor een bouwvergunning is verleend. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar soort woonruimte, woning, wooneenheid of recreatiewoning. De tabel bevat ook de indexcijfers van het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2012 tot en met januari 2023 zijn definitief.
De cijfers vanaf februari 2023 zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 21 maart 2024:
De cijfers van verslagmaand januari 2024 zijn toegevoegd en de cijfers van verslagmaand januari 2023 zijn definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers vanaf februari 2023 tot en met december 2023 kunnen enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd.
De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwvergunningen woonruimten
Alle nieuw te bouwen woonruimten uit verleende bouwvergunningen waarin minimaal 1 woongebouw (woning, recreatiewoning of wooneenheid) is opgenomen.
Woningen
Aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een woning is het kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden (gebruiksdoel is woonfunctie) bestemd verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Wooneenheden
Aantal nieuw te bouwen wooneenheden waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een wooneenheid is een deel van een voor woondoeleinden bestemd (gebruiksdoel is woonfunctie) verblijfsobject van gebruik dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen. Voor eventueel ontbrekende keuken en/of douche dient een gemeenschappelijke voorziening in het gebouw aanwezig te zijn. Het desbetreffende verblijfsobject heeft als gebruiksdoel een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksdoelen en is geschikt voor bewoning door meerdere particuliere huishoudens.
Recreatiewoningen
Aantal nieuw te bouwen recreatiewoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een recreatiewoning is het kleinste binnen één of meer panden gelegen verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Het verblijfsobject is gelegen op een officieel voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd voor bewoning gedurende de vakantie (gebruiksdoel is logiesfunctie en eventueel woonfunctie). In tegenstelling tot een woning hoeft een recreatiewoning niet geschikt te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.
Index woningen 2012=100
Indexcijfers aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.