Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke taakvelden Perioden Regiokenmerken Gemeentelijke begroting in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke taakvelden 2021* Nederland 64.567 64.567 0 3.695 3.695 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 2021* Gelderland (PV) 6.720 6.720 0 3.205 3.205 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 10.592 10.592 0 4.163 4.163 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2021* Nederland 44.394 12.679 31.715 2.540 726 1.815
Totaal bestuur en ondersteuning 2021* Gelderland (PV) 4.846 1.232 3.614 2.311 588 1.724
Totaal bestuur en ondersteuning 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 7.020 1.675 5.345 2.759 658 2.101
Bestuur en burgerzaken 2021* Nederland 298 1.618 -1.320 17 93 -76
Bestuur en burgerzaken 2021* Gelderland (PV) 42 189 -147 20 90 -70
Bestuur en burgerzaken 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 41 207 -165 16 81 -65
Overhead 2021* Nederland 416 6.912 -6.496 24 396 -372
Overhead 2021* Gelderland (PV) 52 711 -659 25 339 -314
Overhead 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 91 973 -882 36 382 -347
Belastingen 2021* Nederland 5.818 369 5.449 333 21 312
Belastingen 2021* Gelderland (PV) 683 37 646 326 18 308
Belastingen 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 969 53 915 381 21 360
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2021* Nederland 32.536 6 32.531 1.862 0 1.862
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2021* Gelderland (PV) 3.687 0 3.686 1.758 0 1.758
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 5.267 0 5.267 2.070 0 2.070
Overig bestuur en ondersteuning 2021* Nederland 1.299 1.032 266 74 59 15
Overig bestuur en ondersteuning 2021* Gelderland (PV) 107 99 7 51 47 4
Overig bestuur en ondersteuning 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 157 135 22 62 53 9
Toevoeging/onttrekking reserves 2021* Nederland 3.876 2.736 1.140 222 157 65
Toevoeging/onttrekking reserves 2021* Gelderland (PV) 260 191 69 124 91 33
Toevoeging/onttrekking reserves 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 494 312 182 194 123 71
Resultaat van de rekening 2021* Nederland 151 5 145 9 0 8
Resultaat van de rekening 2021* Gelderland (PV) 16 4 12 8 2 6
Resultaat van de rekening 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 1 -5 6 1 -2 2
Totaal veiligheid 2021* Nederland 117 2.096 -1.979 7 120 -113
Totaal veiligheid 2021* Gelderland (PV) 7 195 -189 3 93 -90
Totaal veiligheid 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 26 308 -282 10 121 -111
Veiligheid 2021* Nederland 117 2.096 -1.979 7 120 -113
Veiligheid 2021* Gelderland (PV) 7 195 -189 3 93 -90
Veiligheid 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 26 308 -282 10 121 -111
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2021* Nederland 687 4.069 -3.381 39 233 -194
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2021* Gelderland (PV) 36 345 -309 17 165 -147
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 133 565 -432 52 222 -170
Verkeer en parkeren 2021* Nederland 423 3.560 -3.137 24 204 -180
Verkeer en parkeren 2021* Gelderland (PV) 29 335 -306 14 160 -146
Verkeer en parkeren 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 111 529 -418 44 208 -164
Havens en waterwegen 2021* Nederland 82 188 -106 5 11 -6
Havens en waterwegen 2021* Gelderland (PV) 3 5 -2 1 2 -1
Havens en waterwegen 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 4 17 -13 2 7 -5
Openbaar vervoer 2021* Nederland 182 320 -138 10 18 -8
Openbaar vervoer 2021* Gelderland (PV) 4 5 -2 2 3 -1
Openbaar vervoer 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 17 19 -2 7 8 -1
Totaal economie 2021* Nederland 1.467 1.539 -72 84 88 -4
Totaal economie 2021* Gelderland (PV) 118 142 -24 56 68 -11
Totaal economie 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 111 215 -105 44 85 -41
Economisch beleid en ondersteuning 2021* Nederland 647 743 -96 37 43 -5
Economisch beleid en ondersteuning 2021* Gelderland (PV) 30 55 -25 15 26 -12
Economisch beleid en ondersteuning 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 51 99 -48 20 39 -19
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2021* Nederland 820 796 23 47 46 1
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2021* Gelderland (PV) 87 86 1 42 41 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 60 116 -56 24 46 -22
Totaal onderwijs 2021* Nederland 785 2.823 -2.037 45 162 -117
Totaal onderwijs 2021* Gelderland (PV) 68 289 -222 32 138 -106
Totaal onderwijs 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 151 468 -318 59 184 -125
Onderwijs exclusief huisvesting 2021* Nederland 683 1.517 -835 39 87 -48
Onderwijs exclusief huisvesting 2021* Gelderland (PV) 55 138 -83 26 66 -40
Onderwijs exclusief huisvesting 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 115 226 -111 45 89 -44
Onderwijshuisvesting 2021* Nederland 103 1.305 -1.202 6 75 -69
Onderwijshuisvesting 2021* Gelderland (PV) 13 151 -138 6 72 -66
Onderwijshuisvesting 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 36 242 -207 14 95 -81
Totaal sport, cultuur en recreatie 2021* Nederland 674 5.091 -4.418 39 291 -253
Totaal sport, cultuur en recreatie 2021* Gelderland (PV) 73 530 -456 35 253 -218
Totaal sport, cultuur en recreatie 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 159 889 -731 62 350 -287
Sportbeleid en activering 2021* Nederland 21 363 -342 1 21 -20
Sportbeleid en activering 2021* Gelderland (PV) 1 51 -50 1 25 -24
Sportbeleid en activering 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 6 68 -62 2 27 -25
Sportaccommodaties 2021* Nederland 363 1.179 -817 21 67 -47
Sportaccommodaties 2021* Gelderland (PV) 41 118 -78 19 56 -37
Sportaccommodaties 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 65 180 -115 26 71 -45
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2021* Nederland 157 1.086 -929 9 62 -53
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2021* Gelderland (PV) 16 97 -80 8 46 -38
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 63 278 -215 25 109 -85
Musea 2021* Nederland 35 332 -297 2 19 -17
Musea 2021* Gelderland (PV) 3 26 -23 1 13 -11
Musea 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 7 72 -65 3 28 -26
Cultureel erfgoed 2021* Nederland 11 100 -89 1 6 -5
Cultureel erfgoed 2021* Gelderland (PV) 2 14 -12 1 7 -6
Cultureel erfgoed 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 3 15 -13 1 6 -5
Media 2021* Nederland 22 445 -422 1 25 -24
Media 2021* Gelderland (PV) 1 45 -44 0 21 -21
Media 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 5 58 -53 2 23 -21
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2021* Nederland 65 1.586 -1.521 4 91 -87
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2021* Gelderland (PV) 9 178 -168 4 85 -80
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 10 218 -208 4 86 -82
Totaal sociaal domein 2021* Nederland 7.491 26.216 -18.725 429 1.500 -1.072
Totaal sociaal domein 2021* Gelderland (PV) 742 2.985 -2.243 354 1.424 -1.070
Totaal sociaal domein 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 1.534 4.787 -3.253 603 1.882 -1.278
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2021* Nederland 153 3.204 -3.051 9 183 -175
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2021* Gelderland (PV) 27 352 -325 13 168 -155
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 30 530 -500 12 208 -197
Inkomensregelingen 2021* Nederland 6.493 8.354 -1.861 372 478 -106
Inkomensregelingen 2021* Gelderland (PV) 643 860 -217 307 410 -104
Inkomensregelingen 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 1.199 1.512 -314 471 594 -123
Participatie 2021* Nederland 176 3.232 -3.057 10 185 -175
Participatie 2021* Gelderland (PV) 10 383 -373 5 183 -178
Participatie 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 49 540 -491 19 212 -193
Maatwerkvoorziening (WMO) 2021* Nederland 20 706 -686 1 40 -39
Maatwerkvoorziening (WMO) 2021* Gelderland (PV) 3 90 -87 1 43 -42
Maatwerkvoorziening (WMO) 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 6 113 -108 2 45 -42
Maatwerkdienstverlening 18+ 2021* Nederland 171 3.478 -3.307 10 199 -189
Maatwerkdienstverlening 18+ 2021* Gelderland (PV) 22 419 -397 10 200 -189
Maatwerkdienstverlening 18+ 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 49 517 -468 19 203 -184
Maatwerkdienstverlening 18- 2021* Nederland 281 4.168 -3.888 16 239 -222
Maatwerkdienstverlening 18- 2021* Gelderland (PV) 1 530 -529 1 253 -252
Maatwerkdienstverlening 18- 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 167 757 -591 66 298 -232
Geëscaleerde zorg 18+ 2021* Nederland 156 2.249 -2.093 9 129 -120
Geëscaleerde zorg 18+ 2021* Gelderland (PV) 36 267 -231 17 127 -110
Geëscaleerde zorg 18+ 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 34 717 -684 13 282 -269
Geëscaleerde zorg 18- 2021* Nederland 42 824 -782 2 47 -45
Geëscaleerde zorg 18- 2021* Gelderland (PV) 1 84 -83 0 40 -40
Geëscaleerde zorg 18- 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 2 100 -97 1 39 -38
Totaal volksgezondheid en milieu 2021* Nederland 4.580 5.151 -571 262 295 -33
Totaal volksgezondheid en milieu 2021* Gelderland (PV) 464 542 -78 221 258 -37
Totaal volksgezondheid en milieu 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 674 784 -110 265 308 -43
Volksgezondheid 2021* Nederland 101 886 -785 6 51 -45
Volksgezondheid 2021* Gelderland (PV) 1 84 -83 0 40 -40
Volksgezondheid 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 3 126 -123 1 50 -48
Riolering 2021* Nederland 1.813 1.418 395 104 81 23
Riolering 2021* Gelderland (PV) 229 178 51 109 85 24
Riolering 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 244 197 47 96 77 18
Afval 2021* Nederland 2.494 1.958 536 143 112 31
Afval 2021* Gelderland (PV) 209 174 35 100 83 17
Afval 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 401 329 72 157 129 28
Milieubeheer en begraafplaatsen 2021* Nederland 172 888 -716 10 51 -41
Milieubeheer en begraafplaatsen 2021* Gelderland (PV) 24 104 -80 12 50 -38
Milieubeheer en begraafplaatsen 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 27 132 -106 10 52 -42
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2021* Nederland 4.372 4.903 -531 250 281 -30
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2021* Gelderland (PV) 367 461 -94 175 220 -45
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 785 900 -115 308 354 -45
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2021* Nederland 3.505 3.063 442 201 175 25
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2021* Gelderland (PV) 281 276 5 134 132 2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 621 604 17 244 237 7
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2021* Nederland 867 1.840 -973 50 105 -56
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2021* Gelderland (PV) 86 185 -99 41 88 -47
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2021* 150 000 tot 250 000 inwoners 164 296 -132 64 116 -52
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de (ministeriële) Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 30 maart 2021:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in de maand maart van het begrotingsjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke begroting in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.
Gemeentelijke begroting in euro/inwoner
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.