Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke taakvelden Perioden Regiokenmerken Gemeentelijke begroting in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke taakvelden 2022* Nederland 66.788 66.788 0 3.797 3.797 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 2022* Gelderland (PV) 6.932 6.932 0 3.284 3.284 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 11.012 11.012 0 4.295 4.295 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2022* Nederland 46.440 13.344 33.095 2.640 759 1.881
Totaal bestuur en ondersteuning 2022* Gelderland (PV) 5.061 1.336 3.725 2.398 633 1.765
Totaal bestuur en ondersteuning 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 7.429 1.866 5.563 2.898 728 2.170
Bestuur en burgerzaken 2022* Nederland 260 1.644 -1.384 15 93 -79
Bestuur en burgerzaken 2022* Gelderland (PV) 32 187 -155 15 88 -73
Bestuur en burgerzaken 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 40 213 -173 16 83 -67
Overhead 2022* Nederland 385 7.151 -6.766 22 406 -385
Overhead 2022* Gelderland (PV) 53 740 -687 25 351 -325
Overhead 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 83 1.000 -917 32 390 -358
Belastingen 2022* Nederland 5.838 385 5.453 332 22 310
Belastingen 2022* Gelderland (PV) 645 39 606 306 18 287
Belastingen 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 987 57 930 385 22 363
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2022* Nederland 34.753 7 34.746 1.976 0 1.975
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2022* Gelderland (PV) 3.945 -1 3.946 1.869 -1 1.870
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 5.682 2 5.680 2.216 1 2.215
Overig bestuur en ondersteuning 2022* Nederland 1.267 1.137 130 72 65 7
Overig bestuur en ondersteuning 2022* Gelderland (PV) 104 103 1 49 49 0
Overig bestuur en ondersteuning 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 155 156 -1 61 61 0
Toevoeging/onttrekking reserves 2022* Nederland 3.898 2.838 1.059 222 161 60
Toevoeging/onttrekking reserves 2022* Gelderland (PV) 281 245 36 133 116 17
Toevoeging/onttrekking reserves 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 482 433 50 188 169 19
Resultaat van de rekening 2022* Nederland 39 183 -144 2 10 -8
Resultaat van de rekening 2022* Gelderland (PV) 1 24 -23 0 11 -11
Resultaat van de rekening 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 0 6 -6 0 2 -2
Totaal veiligheid 2022* Nederland 124 2.178 -2.055 7 124 -117
Totaal veiligheid 2022* Gelderland (PV) 8 206 -197 4 97 -94
Totaal veiligheid 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 20 318 -298 8 124 -116
Veiligheid 2022* Nederland 124 2.178 -2.055 7 124 -117
Veiligheid 2022* Gelderland (PV) 8 206 -197 4 97 -94
Veiligheid 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 20 318 -298 8 124 -116
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2022* Nederland 579 4.046 -3.467 33 230 -197
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2022* Gelderland (PV) 39 340 -301 19 161 -143
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 150 598 -449 58 233 -175
Verkeer en parkeren 2022* Nederland 481 3.691 -3.210 27 210 -182
Verkeer en parkeren 2022* Gelderland (PV) 32 329 -297 15 156 -141
Verkeer en parkeren 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 125 559 -434 49 218 -169
Havens en waterwegen 2022* Nederland 42 147 -105 2 8 -6
Havens en waterwegen 2022* Gelderland (PV) 4 5 -1 2 2 -1
Havens en waterwegen 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 5 17 -12 2 7 -5
Openbaar vervoer 2022* Nederland 55 208 -153 3 12 -9
Openbaar vervoer 2022* Gelderland (PV) 4 6 -2 2 3 -1
Openbaar vervoer 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 20 23 -3 8 9 -1
Totaal economie 2022* Nederland 1.411 1.525 -115 80 87 -7
Totaal economie 2022* Gelderland (PV) 115 136 -21 54 64 -10
Totaal economie 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 129 270 -142 50 105 -55
Economisch beleid en ondersteuning 2022* Nederland 694 769 -75 39 44 -4
Economisch beleid en ondersteuning 2022* Gelderland (PV) 31 55 -24 15 26 -11
Economisch beleid en ondersteuning 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 55 103 -48 22 40 -19
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2022* Nederland 717 756 -40 41 43 -2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2022* Gelderland (PV) 84 81 3 40 38 1
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 73 167 -93 29 65 -36
Totaal onderwijs 2022* Nederland 800 2.878 -2.078 45 164 -118
Totaal onderwijs 2022* Gelderland (PV) 70 289 -220 33 137 -104
Totaal onderwijs 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 173 494 -320 68 193 -125
Onderwijs exclusief huisvesting 2022* Nederland 693 1.541 -848 39 88 -48
Onderwijs exclusief huisvesting 2022* Gelderland (PV) 59 143 -84 28 68 -40
Onderwijs exclusief huisvesting 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 138 247 -110 54 96 -43
Onderwijshuisvesting 2022* Nederland 107 1.337 -1.230 6 76 -70
Onderwijshuisvesting 2022* Gelderland (PV) 11 146 -136 5 69 -64
Onderwijshuisvesting 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 36 247 -211 14 96 -82
Totaal sport, cultuur en recreatie 2022* Nederland 710 5.258 -4.548 40 299 -259
Totaal sport, cultuur en recreatie 2022* Gelderland (PV) 77 549 -472 36 260 -224
Totaal sport, cultuur en recreatie 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 170 940 -770 66 367 -300
Sportbeleid en activering 2022* Nederland 24 366 -342 1 21 -19
Sportbeleid en activering 2022* Gelderland (PV) 2 56 -54 1 27 -26
Sportbeleid en activering 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 7 72 -65 3 28 -25
Sportaccommodaties 2022* Nederland 375 1.226 -851 21 70 -48
Sportaccommodaties 2022* Gelderland (PV) 43 126 -83 20 59 -39
Sportaccommodaties 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 71 191 -120 28 74 -47
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2022* Nederland 167 1.115 -948 10 63 -54
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2022* Gelderland (PV) 17 96 -79 8 45 -37
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 64 281 -217 25 110 -85
Musea 2022* Nederland 36 335 -299 2 19 -17
Musea 2022* Gelderland (PV) 3 26 -23 2 12 -11
Musea 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 7 72 -65 3 28 -26
Cultureel erfgoed 2022* Nederland 12 105 -93 1 6 -5
Cultureel erfgoed 2022* Gelderland (PV) 2 15 -13 1 7 -6
Cultureel erfgoed 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 2 16 -14 1 6 -5
Media 2022* Nederland 24 454 -430 1 26 -24
Media 2022* Gelderland (PV) 1 50 -49 0 24 -23
Media 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 5 63 -58 2 25 -23
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2022* Nederland 72 1.657 -1.585 4 94 -90
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2022* Gelderland (PV) 9 181 -172 4 86 -81
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 15 245 -230 6 96 -90
Totaal sociaal domein 2022* Nederland 7.675 27.232 -19.558 436 1.548 -1.112
Totaal sociaal domein 2022* Gelderland (PV) 759 3.070 -2.312 359 1.455 -1.095
Totaal sociaal domein 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 1.488 4.937 -3.448 581 1.926 -1.345
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2022* Nederland 173 3.350 -3.177 10 190 -181
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2022* Gelderland (PV) 31 374 -343 15 177 -163
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 33 569 -536 13 222 -209
Inkomensregelingen 2022* Nederland 6.747 8.581 -1.834 384 488 -104
Inkomensregelingen 2022* Gelderland (PV) 662 883 -221 314 419 -105
Inkomensregelingen 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 1.247 1.540 -294 486 601 -115
Participatie 2022* Nederland 203 3.294 -3.091 12 187 -176
Participatie 2022* Gelderland (PV) 9 373 -364 4 177 -172
Participatie 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 55 547 -492 21 213 -192
Maatwerkvoorziening (WMO) 2022* Nederland 18 740 -722 1 42 -41
Maatwerkvoorziening (WMO) 2022* Gelderland (PV) 3 90 -87 1 43 -41
Maatwerkvoorziening (WMO) 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 4 115 -111 1 45 -43
Maatwerkdienstverlening 18+ 2022* Nederland 164 3.681 -3.517 9 209 -200
Maatwerkdienstverlening 18+ 2022* Gelderland (PV) 21 438 -417 10 208 -198
Maatwerkdienstverlening 18+ 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 33 523 -490 13 204 -191
Maatwerkdienstverlening 18- 2022* Nederland 183 4.395 -4.212 10 250 -239
Maatwerkdienstverlening 18- 2022* Gelderland (PV) 1 557 -556 1 264 -263
Maatwerkdienstverlening 18- 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 82 800 -719 32 312 -280
Geëscaleerde zorg 18+ 2022* Nederland 158 2.318 -2.160 9 132 -123
Geëscaleerde zorg 18+ 2022* Gelderland (PV) 32 262 -231 15 124 -109
Geëscaleerde zorg 18+ 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 31 734 -703 12 286 -274
Geëscaleerde zorg 18- 2022* Nederland 28 874 -845 2 50 -48
Geëscaleerde zorg 18- 2022* Gelderland (PV) 0 92 -92 0 44 -44
Geëscaleerde zorg 18- 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 4 108 -104 2 42 -40
Totaal volksgezondheid en milieu 2022* Nederland 4.804 5.445 -641 273 310 -36
Totaal volksgezondheid en milieu 2022* Gelderland (PV) 467 548 -82 221 260 -39
Totaal volksgezondheid en milieu 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 697 791 -93 272 308 -36
Volksgezondheid 2022* Nederland 148 944 -796 8 54 -45
Volksgezondheid 2022* Gelderland (PV) 1 86 -85 1 41 -40
Volksgezondheid 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 3 122 -119 1 48 -46
Riolering 2022* Nederland 1.860 1.447 413 106 82 23
Riolering 2022* Gelderland (PV) 223 171 52 106 81 25
Riolering 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 237 189 48 92 74 19
Afval 2022* Nederland 2.602 2.074 528 148 118 30
Afval 2022* Gelderland (PV) 217 183 34 103 87 16
Afval 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 418 348 70 163 136 27
Milieubeheer en begraafplaatsen 2022* Nederland 194 980 -786 11 56 -45
Milieubeheer en begraafplaatsen 2022* Gelderland (PV) 26 108 -83 12 51 -39
Milieubeheer en begraafplaatsen 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 39 131 -92 15 51 -36
Totaal volkshuisvesting, leefomgeving en 2022* Nederland 4.246 4.880 -634 241 277 -36
Totaal volkshuisvesting, leefomgeving en 2022* Gelderland (PV) 336 457 -121 159 217 -57
Totaal volkshuisvesting, leefomgeving en 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 756 799 -43 295 311 -17
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2022* Nederland 3.163 2.803 360 180 159 20
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2022* Gelderland (PV) 225 237 -12 107 112 -6
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 567 513 54 221 200 21
Ruimte en leefomgeving, wonen en bouwen 2022* Nederland 1.083 2.077 -994 62 118 -57
Ruimte en leefomgeving, wonen en bouwen 2022* Gelderland (PV) 111 220 -109 53 104 -52
Ruimte en leefomgeving, wonen en bouwen 2022* 150 000 tot 250 000 inwoners 189 286 -97 74 112 -38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de (ministeriële) Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 23 maart 2022:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in de maand maart van het begrotingsjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke begroting in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.
Gemeentelijke begroting in euro/inwoner
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.