Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke taakvelden Perioden Regiokenmerken Gemeentelijke begroting in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke taakvelden 2020* Nederland 62.669 62.669 0 3.600 3.600 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 2020* Gelderland (PV) 6.618 6.618 0 3.172 3.172 0
Totaal gemeentelijke taakvelden 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 10.467 10.467 0 4.130 4.130 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2020* Nederland 43.331 12.455 30.876 2.489 715 1.774
Totaal bestuur en ondersteuning 2020* Gelderland (PV) 4.737 1.220 3.518 2.271 585 1.686
Totaal bestuur en ondersteuning 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 6.967 1.724 5.243 2.749 680 2.069
Bestuur en burgerzaken 2020* Nederland 290 1.543 -1.253 17 89 -72
Bestuur en burgerzaken 2020* Gelderland (PV) 32 169 -137 15 81 -66
Bestuur en burgerzaken 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 39 194 -155 15 77 -61
Overhead 2020* Nederland 388 6.587 -6.199 22 378 -356
Overhead 2020* Gelderland (PV) 82 713 -631 40 342 -302
Overhead 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 114 954 -840 45 376 -331
Belastingen 2020* Nederland 5.528 363 5.165 318 21 297
Belastingen 2020* Gelderland (PV) 653 36 616 313 17 296
Belastingen 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 919 47 873 363 18 344
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2020* Nederland 31.558 5 31.553 1.813 0 1.812
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2020* Gelderland (PV) 3.581 1 3.581 1.717 0 1.716
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 5.196 0 5.196 2.051 0 2.051
Overig bestuur en ondersteuning 2020* Nederland 1.770 1.179 591 102 68 34
Overig bestuur en ondersteuning 2020* Gelderland (PV) 116 104 12 56 50 6
Overig bestuur en ondersteuning 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 173 155 19 68 61 7
Toevoeging/onttrekking reserves 2020* Nederland 3.715 2.759 957 213 158 55
Toevoeging/onttrekking reserves 2020* Gelderland (PV) 266 188 78 128 90 38
Toevoeging/onttrekking reserves 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 524 373 151 207 147 59
Resultaat van de rekening 2020* Nederland 81 18 63 5 1 4
Resultaat van de rekening 2020* Gelderland (PV) 6 8 -2 3 4 -1
Resultaat van de rekening 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 0 0 0 0 0 0
Totaal veiligheid 2020* Nederland 99 1.973 -1.873 6 113 -108
Totaal veiligheid 2020* Gelderland (PV) 6 185 -179 3 89 -86
Totaal veiligheid 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 22 287 -265 9 113 -104
Veiligheid 2020* Nederland 99 1.973 -1.873 6 113 -108
Veiligheid 2020* Gelderland (PV) 6 185 -179 3 89 -86
Veiligheid 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 22 287 -265 9 113 -104
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2020* Nederland 674 3.986 -3.312 39 229 -190
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2020* Gelderland (PV) 36 326 -290 17 156 -139
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 138 562 -423 55 222 -167
Verkeer en parkeren 2020* Nederland 429 3.490 -3.061 25 200 -176
Verkeer en parkeren 2020* Gelderland (PV) 28 315 -287 13 151 -138
Verkeer en parkeren 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 116 525 -409 46 207 -161
Havens en waterwegen 2020* Nederland 40 149 -109 2 9 -6
Havens en waterwegen 2020* Gelderland (PV) 3 5 -1 1 2 -1
Havens en waterwegen 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 4 17 -12 2 7 -5
Openbaar vervoer 2020* Nederland 206 347 -141 12 20 -8
Openbaar vervoer 2020* Gelderland (PV) 5 6 -2 2 3 -1
Openbaar vervoer 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 18 20 -2 7 8 -1
Totaal economie 2020* Nederland 1.331 1.387 -56 76 80 -3
Totaal economie 2020* Gelderland (PV) 137 158 -21 65 76 -10
Totaal economie 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 126 239 -113 50 94 -45
Economisch beleid en ondersteuning 2020* Nederland 588 609 -21 34 35 -1
Economisch beleid en ondersteuning 2020* Gelderland (PV) 30 52 -22 14 25 -10
Economisch beleid en ondersteuning 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 50 97 -48 20 38 -19
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2020* Nederland 743 778 -35 43 45 -2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2020* Gelderland (PV) 107 106 1 51 51 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 76 142 -66 30 56 -26
Totaal onderwijs 2020* Nederland 734 2.744 -2.010 42 158 -115
Totaal onderwijs 2020* Gelderland (PV) 61 281 -220 29 135 -105
Totaal onderwijs 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 146 453 -307 58 179 -121
Onderwijs exclusief huisvesting 2020* Nederland 636 1.453 -817 37 83 -47
Onderwijs exclusief huisvesting 2020* Gelderland (PV) 51 134 -83 24 64 -40
Onderwijs exclusief huisvesting 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 112 218 -105 44 86 -42
Onderwijshuisvesting 2020* Nederland 98 1.291 -1.193 6 74 -69
Onderwijshuisvesting 2020* Gelderland (PV) 11 147 -136 5 71 -65
Onderwijshuisvesting 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 34 236 -202 13 93 -80
Totaal sport, cultuur en recreatie 2020* Nederland 640 4.872 -4.232 37 280 -243
Totaal sport, cultuur en recreatie 2020* Gelderland (PV) 71 500 -429 34 240 -206
Totaal sport, cultuur en recreatie 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 144 850 -706 57 335 -278
Sportbeleid en activering 2020* Nederland 20 352 -332 1 20 -19
Sportbeleid en activering 2020* Gelderland (PV) 2 52 -50 1 25 -24
Sportbeleid en activering 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 5 73 -67 2 29 -26
Sportaccommodaties 2020* Nederland 337 1.125 -788 19 65 -45
Sportaccommodaties 2020* Gelderland (PV) 37 110 -73 18 53 -35
Sportaccommodaties 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 59 164 -105 23 65 -41
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2020* Nederland 144 1.046 -902 8 60 -52
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2020* Gelderland (PV) 16 92 -76 8 44 -36
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 51 265 -214 20 104 -84
Musea 2020* Nederland 35 321 -286 2 18 -16
Musea 2020* Gelderland (PV) 4 26 -22 2 12 -10
Musea 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 6 71 -65 2 28 -26
Cultureel erfgoed 2020* Nederland 11 95 -84 1 5 -5
Cultureel erfgoed 2020* Gelderland (PV) 2 14 -12 1 7 -6
Cultureel erfgoed 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 2 11 -8 1 4 -3
Media 2020* Nederland 24 440 -416 1 25 -24
Media 2020* Gelderland (PV) 1 44 -43 0 21 -21
Media 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 6 57 -51 2 23 -20
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2020* Nederland 69 1.492 -1.423 4 86 -82
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2020* Gelderland (PV) 9 162 -153 4 78 -74
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 14 210 -196 5 83 -77
Totaal sociaal domein 2020* Nederland 7.220 25.390 -18.170 415 1.458 -1.044
Totaal sociaal domein 2020* Gelderland (PV) 728 2.936 -2.208 349 1.407 -1.058
Totaal sociaal domein 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 1.464 4.735 -3.271 578 1.869 -1.291
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2020* Nederland 147 3.096 -2.949 8 178 -169
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2020* Gelderland (PV) 26 351 -324 13 168 -156
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 26 515 -489 10 203 -193
Inkomensregelingen 2020* Nederland 6.235 8.021 -1.786 358 461 -103
Inkomensregelingen 2020* Gelderland (PV) 626 835 -209 300 400 -100
Inkomensregelingen 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 1.168 1.462 -294 461 577 -116
Participatie 2020* Nederland 193 3.203 -3.010 11 184 -173
Participatie 2020* Gelderland (PV) 9 379 -370 4 182 -178
Participatie 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 59 529 -470 23 209 -186
Maatwerkvoorziening (WMO) 2020* Nederland 28 674 -647 2 39 -37
Maatwerkvoorziening (WMO) 2020* Gelderland (PV) 4 89 -85 2 43 -41
Maatwerkvoorziening (WMO) 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 8 113 -106 3 45 -42
Maatwerkdienstverlening 18+ 2020* Nederland 149 3.192 -3.043 9 183 -175
Maatwerkdienstverlening 18+ 2020* Gelderland (PV) 22 397 -376 10 190 -180
Maatwerkdienstverlening 18+ 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 31 461 -430 12 182 -170
Maatwerkdienstverlening 18- 2020* Nederland 277 3.882 -3.605 16 223 -207
Maatwerkdienstverlening 18- 2020* Gelderland (PV) 2 501 -499 1 240 -239
Maatwerkdienstverlening 18- 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 128 696 -568 51 275 -224
Geëscaleerde zorg 18+ 2020* Nederland 174 2.522 -2.348 10 145 -135
Geëscaleerde zorg 18+ 2020* Gelderland (PV) 40 313 -273 19 150 -131
Geëscaleerde zorg 18+ 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 32 813 -781 13 321 -308
Geëscaleerde zorg 18- 2020* Nederland 17 800 -783 1 46 -45
Geëscaleerde zorg 18- 2020* Gelderland (PV) 0 72 -72 0 34 -34
Geëscaleerde zorg 18- 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 12 145 -133 5 57 -52
Totaal volksgezondheid en milieu 2020* Nederland 4.346 4.934 -588 250 283 -34
Totaal volksgezondheid en milieu 2020* Gelderland (PV) 440 524 -83 211 251 -40
Totaal volksgezondheid en milieu 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 636 734 -98 251 290 -39
Volksgezondheid 2020* Nederland 80 825 -745 5 47 -43
Volksgezondheid 2020* Gelderland (PV) 1 81 -81 0 39 -39
Volksgezondheid 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 2 121 -119 1 48 -47
Riolering 2020* Nederland 1.763 1.389 374 101 80 21
Riolering 2020* Gelderland (PV) 214 168 46 103 81 22
Riolering 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 223 179 44 88 71 17
Afval 2020* Nederland 2.341 1.864 477 134 107 27
Afval 2020* Gelderland (PV) 200 173 27 96 83 13
Afval 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 383 313 71 151 123 28
Milieubeheer en begraafplaatsen 2020* Nederland 162 855 -694 9 49 -40
Milieubeheer en begraafplaatsen 2020* Gelderland (PV) 25 101 -76 12 49 -37
Milieubeheer en begraafplaatsen 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 27 121 -94 11 48 -37
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2020* Nederland 4.293 4.929 -636 247 283 -37
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2020* Gelderland (PV) 402 490 -88 193 235 -42
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 823 883 -59 325 348 -23
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2020* Nederland 3.395 3.096 299 195 178 17
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2020* Gelderland (PV) 311 305 6 149 146 3
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 627 597 30 247 236 12
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2020* Nederland 898 1.833 -935 52 105 -54
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2020* Gelderland (PV) 91 184 -93 44 88 -45
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2020* 150 000 tot 250 000 inwoners 196 286 -89 77 113 -35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de (ministeriële) Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 31 maart 2020:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in de maand april van het begrotingsjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke begroting in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.
Gemeentelijke begroting in euro/inwoner
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.