Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Toeristenbelasting Nederland 2023* 429 24
Toeristenbelasting Noord-Nederland (LD) 2023* 30 17
Toeristenbelasting Oost-Nederland (LD) 2023* 37 10
Toeristenbelasting West-Nederland (LD) 2023* 306 36
Toeristenbelasting Zuid-Nederland (LD) 2023* 55 15
Toeristenbelasting Groningen (PV) 2023* 4 7
Toeristenbelasting Fryslân (PV) 2023* 16 24
Toeristenbelasting Drenthe (PV) 2023* 10 21
Toeristenbelasting Overijssel (PV) 2023* 9 7
Toeristenbelasting Flevoland (PV) 2023* 7 16
Toeristenbelasting Gelderland (PV) 2023* 21 10
Toeristenbelasting Utrecht (PV) 2023* 9 7
Toeristenbelasting Noord-Holland (PV) 2023* 216 73
Toeristenbelasting Zuid-Holland (PV) 2023* 49 13
Toeristenbelasting Zeeland (PV) 2023* 31 80
Toeristenbelasting Noord-Brabant (PV) 2023* 26 10
Toeristenbelasting Limburg (PV) 2023* 29 26
Toeristenbelasting Oost-Groningen (CR) 2023* 1 5
Toeristenbelasting Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 0 5
Toeristenbelasting Overig Groningen (CR) 2023* 3 8
Toeristenbelasting Noord-Friesland (CR) 2023* 12 36
Toeristenbelasting Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 3 23
Toeristenbelasting Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 1 5
Toeristenbelasting Noord-Drenthe (CR) 2023* 4 22
Toeristenbelasting Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 4 26
Toeristenbelasting Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 2 12
Toeristenbelasting Noord-Overijssel (CR) 2023* 4 10
Toeristenbelasting Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 1 4
Toeristenbelasting Twente (CR) 2023* 4 6
Toeristenbelasting Veluwe (CR) 2023* 10 15
Toeristenbelasting Achterhoek (CR) 2023* 5 12
Toeristenbelasting Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 5 6
Toeristenbelasting Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 2 6
Toeristenbelasting Utrecht (CR) 2023* 9 7
Toeristenbelasting Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 14 36
Toeristenbelasting Alkmaar en omgeving (CR) 2023* 4 15
Toeristenbelasting IJmond (CR) 2023* 3 13
Toeristenbelasting Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* 8 35
Toeristenbelasting Zaanstreek (CR) 2023* 2 12
Toeristenbelasting Groot-Amsterdam (CR) 2023* 185 126
Toeristenbelasting Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* 1 3
Toeristenbelasting Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* 6 15
Toeristenbelasting Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* 19 20
Toeristenbelasting Delft en Westland (CR) 2023* 1 5
Toeristenbelasting Oost-Zuid-Holland (CR) 2023* 2 4
Toeristenbelasting Groot-Rijnmond (CR) 2023* 20 14
Toeristenbelasting Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023* 1 2
Toeristenbelasting Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023* 7 66
Toeristenbelasting Overig Zeeland (CR) 2023* 24 85
Toeristenbelasting West-Noord-Brabant (CR) 2023* 5 7
Toeristenbelasting Midden-Noord-Brabant (CR) 2023* 8 15
Toeristenbelasting Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 5 7
Toeristenbelasting Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 9 11
Toeristenbelasting Noord-Limburg (CR) 2023* 10 35
Toeristenbelasting Midden-Limburg (CR) 2023* 5 23
Toeristenbelasting Zuid-Limburg (CR) 2023* 14 23
Toeristenbelasting Flevoland (CR) 2023* 7 16
Toeristenbelasting Minder dan 5 000 inwoners 2023* 10 778
Toeristenbelasting 5 000 tot 10 000 inwoners 2023* 3 48
Toeristenbelasting 10 000 tot 20 000 inwoners 2023* 32 37
Toeristenbelasting 20 000 tot 50 000 inwoners 2023* 107 18
Toeristenbelasting 50 000 tot 100 000 inwoners 2023* 31 7
Toeristenbelasting 100 000 tot 150 000 inwoners 2023* 16 10
Toeristenbelasting 150 000 tot 250 000 inwoners 2023* 33 13
Toeristenbelasting 250 000 inwoners of meer 2023* 198 79
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van een deel van de gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Het gaat om de heffingen die in de tijd vanaf het verslagjaar 2004 vergelijkbaar zijn. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig, bij tweede publicatie in januari/februari volgende op het begrotingsjaar worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 26 januari 2023:
De voorlopige cijfers voor 2023 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2022 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst. Cijfers worden definitief in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.