Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2024* 5.491 306
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Nederland (LD) 2024* 553 313
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Nederland (LD) 2024* 1.145 302
Totaal onroerendezaakbelasting West-Nederland (LD) 2024* 2.699 313
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Nederland (LD) 2024* 1.094 290
Totaal onroerendezaakbelasting Groningen (PV) 2024* 246 409
Totaal onroerendezaakbelasting Fryslân (PV) 2024* 174 263
Totaal onroerendezaakbelasting Drenthe (PV) 2024* 133 263
Totaal onroerendezaakbelasting Overijssel (PV) 2024* 360 302
Totaal onroerendezaakbelasting Flevoland (PV) 2024* 132 294
Totaal onroerendezaakbelasting Gelderland (PV) 2024* 653 304
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (PV) 2024* 462 330
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Holland (PV) 2024* 904 303
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Holland (PV) 2024* 1.213 316
Totaal onroerendezaakbelasting Zeeland (PV) 2024* 120 306
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Brabant (PV) 2024* 729 276
Totaal onroerendezaakbelasting Limburg (PV) 2024* 365 322
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Groningen (CR) 2024* 43 310
Totaal onroerendezaakbelasting Delfzijl en omgeving (CR) 2024* 20 439
Totaal onroerendezaakbelasting Overig Groningen (CR) 2024* 184 439
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Friesland (CR) 2024* 90 274
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Friesland (CR) 2024* 38 265
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Friesland (CR) 2024* 46 244
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Drenthe (CR) 2024* 50 255
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Drenthe (CR) 2024* 45 265
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Drenthe (CR) 2024* 38 274
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Overijssel (CR) 2024* 116 299
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Overijssel (CR) 2024* 46 285
Totaal onroerendezaakbelasting Twente (CR) 2024* 198 309
Totaal onroerendezaakbelasting Veluwe (CR) 2024* 205 284
Totaal onroerendezaakbelasting Achterhoek (CR) 2024* 99 244
Totaal onroerendezaakbelasting Arnhem/Nijmegen (CR) 2024* 280 366
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Gelderland (CR) 2024* 69 269
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (CR) 2024* 462 330
Totaal onroerendezaakbelasting Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 99 257
Totaal onroerendezaakbelasting Alkmaar en omgeving (CR) 2024* 66 259
Totaal onroerendezaakbelasting IJmond (CR) 2024* 49 242
Totaal onroerendezaakbelasting Agglomeratie Haarlem (CR) 2024* 75 317
Totaal onroerendezaakbelasting Zaanstreek (CR) 2024* 45 251
Totaal onroerendezaakbelasting Groot-Amsterdam (CR) 2024* 505 342
Totaal onroerendezaakbelasting Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024* 64 264
Totaal onroerendezaakbelasting Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024* 167 374
Totaal onroerendezaakbelasting Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024* 243 265
Totaal onroerendezaakbelasting Delft en Westland (CR) 2024* 77 315
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Zuid-Holland (CR) 2024* 89 254
Totaal onroerendezaakbelasting Groot-Rijnmond (CR) 2024* 541 360
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024* 96 252
Totaal onroerendezaakbelasting Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024* 34 321
Totaal onroerendezaakbelasting Overig Zeeland (CR) 2024* 86 301
Totaal onroerendezaakbelasting West-Noord-Brabant (CR) 2024* 163 250
Totaal onroerendezaakbelasting Midden-Noord-Brabant (CR) 2024* 130 257
Totaal onroerendezaakbelasting Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024* 194 287
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024* 242 300
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Limburg (CR) 2024* 97 333
Totaal onroerendezaakbelasting Midden-Limburg (CR) 2024* 61 251
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Limburg (CR) 2024* 207 345
Totaal onroerendezaakbelasting Flevoland (CR) 2024* 132 294
Totaal onroerendezaakbelasting Minder dan 5 000 inwoners 2024* 6 496
Totaal onroerendezaakbelasting 5 000 tot 10 000 inwoners 2024* 20 338
Totaal onroerendezaakbelasting 10 000 tot 20 000 inwoners 2024* 236 284
Totaal onroerendezaakbelasting 20 000 tot 50 000 inwoners 2024* 1.612 272
Totaal onroerendezaakbelasting 50 000 tot 100 000 inwoners 2024* 1.184 276
Totaal onroerendezaakbelasting 100 000 tot 150 000 inwoners 2024* 534 322
Totaal onroerendezaakbelasting 150 000 tot 250 000 inwoners 2024* 945 359
Totaal onroerendezaakbelasting 250 000 inwoners of meer 2024* 955 375
Precariobelasting Nederland 2024* 45 2
Precariobelasting Noord-Nederland (LD) 2024* 3 1
Precariobelasting Oost-Nederland (LD) 2024* 4 1
Precariobelasting West-Nederland (LD) 2024* 31 4
Precariobelasting Zuid-Nederland (LD) 2024* 7 2
Precariobelasting Groningen (PV) 2024* 1 2
Precariobelasting Fryslân (PV) 2024* 1 1
Precariobelasting Drenthe (PV) 2024* 0 1
Precariobelasting Overijssel (PV) 2024* 2 1
Precariobelasting Flevoland (PV) 2024* 0 1
Precariobelasting Gelderland (PV) 2024* 2 1
Precariobelasting Utrecht (PV) 2024* 2 2
Precariobelasting Noord-Holland (PV) 2024* 12 4
Precariobelasting Zuid-Holland (PV) 2024* 15 4
Precariobelasting Zeeland (PV) 2024* 1 3
Precariobelasting Noord-Brabant (PV) 2024* 5 2
Precariobelasting Limburg (PV) 2024* 2 2
Precariobelasting Oost-Groningen (CR) 2024* 0 0
Precariobelasting Delfzijl en omgeving (CR) 2024*
Precariobelasting Overig Groningen (CR) 2024* 1 3
Precariobelasting Noord-Friesland (CR) 2024* 1 2
Precariobelasting Zuidwest-Friesland (CR) 2024* 0 1
Precariobelasting Zuidoost-Friesland (CR) 2024* 0 0
Precariobelasting Noord-Drenthe (CR) 2024* 0 0
Precariobelasting Zuidoost-Drenthe (CR) 2024* 0 0
Precariobelasting Zuidwest-Drenthe (CR) 2024* 0 1
Precariobelasting Noord-Overijssel (CR) 2024* 1 2
Precariobelasting Zuidwest-Overijssel (CR) 2024* 0 2
Precariobelasting Twente (CR) 2024* 1 1
Precariobelasting Veluwe (CR) 2024* 1 1
Precariobelasting Achterhoek (CR) 2024* 0 1
Precariobelasting Arnhem/Nijmegen (CR) 2024* 1 1
Precariobelasting Zuidwest-Gelderland (CR) 2024* 0 0
Precariobelasting Utrecht (CR) 2024* 2 2
Precariobelasting Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 1 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van een deel van de gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Het gaat om de heffingen die in de tijd vanaf het verslagjaar 2004 vergelijkbaar zijn. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig, bij tweede publicatie in januari/februari volgende op het begrotingsjaar worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 29 januari 2024:
De voorlopige cijfers voor 2024 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2023 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst. Cijfers worden definitief in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.