Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Overige belastingen Nederland 2023* 141 8
Overige belastingen Noord-Nederland (LD) 2023* 14 8
Overige belastingen Oost-Nederland (LD) 2023* 28 7
Overige belastingen West-Nederland (LD) 2023* 74 9
Overige belastingen Zuid-Nederland (LD) 2023* 26 7
Overige belastingen Groningen (PV) 2023* 1 2
Overige belastingen Fryslân (PV) 2023* 9 14
Overige belastingen Drenthe (PV) 2023* 3 7
Overige belastingen Overijssel (PV) 2023* 8 7
Overige belastingen Flevoland (PV) 2023* 2 5
Overige belastingen Gelderland (PV) 2023* 17 8
Overige belastingen Utrecht (PV) 2023* 8 6
Overige belastingen Noord-Holland (PV) 2023* 30 10
Overige belastingen Zuid-Holland (PV) 2023* 20 5
Overige belastingen Zeeland (PV) 2023* 16 40
Overige belastingen Noord-Brabant (PV) 2023* 16 6
Overige belastingen Limburg (PV) 2023* 10 9
Overige belastingen Oost-Groningen (CR) 2023* 1 5
Overige belastingen Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 0 3
Overige belastingen Overig Groningen (CR) 2023* 0 1
Overige belastingen Noord-Friesland (CR) 2023* 4 14
Overige belastingen Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 4 26
Overige belastingen Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 1 5
Overige belastingen Noord-Drenthe (CR) 2023* 1 5
Overige belastingen Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 1 5
Overige belastingen Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 2 11
Overige belastingen Noord-Overijssel (CR) 2023* 3 9
Overige belastingen Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 1 4
Overige belastingen Twente (CR) 2023* 4 6
Overige belastingen Veluwe (CR) 2023* 9 12
Overige belastingen Achterhoek (CR) 2023* 3 6
Overige belastingen Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 4 5
Overige belastingen Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 2 7
Overige belastingen Utrecht (CR) 2023* 8 6
Overige belastingen Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 7 17
Overige belastingen Alkmaar en omgeving (CR) 2023* 3 11
Overige belastingen IJmond (CR) 2023* 2 8
Overige belastingen Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* 2 11
Overige belastingen Zaanstreek (CR) 2023* 1 4
Overige belastingen Groot-Amsterdam (CR) 2023* 14 10
Overige belastingen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* 2 7
Overige belastingen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* 3 7
Overige belastingen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* 5 5
Overige belastingen Delft en Westland (CR) 2023* 1 4
Overige belastingen Oost-Zuid-Holland (CR) 2023* 1 4
Overige belastingen Groot-Rijnmond (CR) 2023* 8 5
Overige belastingen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023* 2 4
Overige belastingen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023* 7 66
Overige belastingen Overig Zeeland (CR) 2023* 9 31
Overige belastingen West-Noord-Brabant (CR) 2023* 2 4
Overige belastingen Midden-Noord-Brabant (CR) 2023* 5 10
Overige belastingen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 3 5
Overige belastingen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 5 7
Overige belastingen Noord-Limburg (CR) 2023* 2 6
Overige belastingen Midden-Limburg (CR) 2023* 2 8
Overige belastingen Zuid-Limburg (CR) 2023* 6 10
Overige belastingen Flevoland (CR) 2023* 2 5
Overige belastingen Minder dan 5 000 inwoners 2023* 3 249
Overige belastingen 5 000 tot 10 000 inwoners 2023* 2 27
Overige belastingen 10 000 tot 20 000 inwoners 2023* 9 10
Overige belastingen 20 000 tot 50 000 inwoners 2023* 55 9
Overige belastingen 50 000 tot 100 000 inwoners 2023* 30 7
Overige belastingen 100 000 tot 150 000 inwoners 2023* 9 6
Overige belastingen 150 000 tot 250 000 inwoners 2023* 16 6
Overige belastingen 250 000 inwoners of meer 2023* 18 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig, bij tweede publicatie in januari/februari volgende op het begrotingsjaar worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 26 januari 2023:
De voorlopige cijfers voor 2023 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2022 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst. Cijfers worden definitief in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.