Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke heffingen Nederland 2024* 13.296 741
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Nederland (LD) 2024* 1.188 672
Totaal gemeentelijke heffingen Oost-Nederland (LD) 2024* 2.387 630
Totaal gemeentelijke heffingen West-Nederland (LD) 2024* 7.273 844
Totaal gemeentelijke heffingen Zuid-Nederland (LD) 2024* 2.448 648
Totaal gemeentelijke heffingen Groningen (PV) 2024* 474 788
Totaal gemeentelijke heffingen Fryslân (PV) 2024* 416 628
Totaal gemeentelijke heffingen Drenthe (PV) 2024* 298 592
Totaal gemeentelijke heffingen Overijssel (PV) 2024* 761 640
Totaal gemeentelijke heffingen Flevoland (PV) 2024* 303 672
Totaal gemeentelijke heffingen Gelderland (PV) 2024* 1.323 616
Totaal gemeentelijke heffingen Utrecht (PV) 2024* 1.049 749
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Holland (PV) 2024* 2.822 946
Totaal gemeentelijke heffingen Zuid-Holland (PV) 2024* 3.055 796
Totaal gemeentelijke heffingen Zeeland (PV) 2024* 348 887
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Brabant (PV) 2024* 1.651 624
Totaal gemeentelijke heffingen Limburg (PV) 2024* 797 703
Totaal gemeentelijke heffingen Oost-Groningen (CR) 2024* 84 606
Totaal gemeentelijke heffingen Delfzijl en omgeving (CR) 2024* 37 817
Totaal gemeentelijke heffingen Overig Groningen (CR) 2024* 354 845
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Friesland (CR) 2024* 216 657
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidwest-Friesland (CR) 2024* 89 624
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidoost-Friesland (CR) 2024* 111 582
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Drenthe (CR) 2024* 113 574
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidoost-Drenthe (CR) 2024* 105 615
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidwest-Drenthe (CR) 2024* 80 587
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Overijssel (CR) 2024* 243 627
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidwest-Overijssel (CR) 2024* 98 609
Totaal gemeentelijke heffingen Twente (CR) 2024* 420 655
Totaal gemeentelijke heffingen Veluwe (CR) 2024* 436 604
Totaal gemeentelijke heffingen Achterhoek (CR) 2024* 231 567
Totaal gemeentelijke heffingen Arnhem/Nijmegen (CR) 2024* 527 690
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidwest-Gelderland (CR) 2024* 129 504
Totaal gemeentelijke heffingen Utrecht (CR) 2024* 1.049 749
Totaal gemeentelijke heffingen Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 253 653
Totaal gemeentelijke heffingen Alkmaar en omgeving (CR) 2024* 171 668
Totaal gemeentelijke heffingen IJmond (CR) 2024* 118 586
Totaal gemeentelijke heffingen Agglomeratie Haarlem (CR) 2024* 214 906
Totaal gemeentelijke heffingen Zaanstreek (CR) 2024* 126 706
Totaal gemeentelijke heffingen Groot-Amsterdam (CR) 2024* 1.779 1.204
Totaal gemeentelijke heffingen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024* 161 656
Totaal gemeentelijke heffingen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024* 350 785
Totaal gemeentelijke heffingen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024* 692 754
Totaal gemeentelijke heffingen Delft en Westland (CR) 2024* 175 715
Totaal gemeentelijke heffingen Oost-Zuid-Holland (CR) 2024* 230 660
Totaal gemeentelijke heffingen Groot-Rijnmond (CR) 2024* 1.361 905
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024* 248 651
Totaal gemeentelijke heffingen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024* 94 886
Totaal gemeentelijke heffingen Overig Zeeland (CR) 2024* 254 887
Totaal gemeentelijke heffingen West-Noord-Brabant (CR) 2024* 416 638
Totaal gemeentelijke heffingen Midden-Noord-Brabant (CR) 2024* 306 603
Totaal gemeentelijke heffingen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024* 416 615
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024* 513 634
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Limburg (CR) 2024* 190 654
Totaal gemeentelijke heffingen Midden-Limburg (CR) 2024* 150 618
Totaal gemeentelijke heffingen Zuid-Limburg (CR) 2024* 457 761
Totaal gemeentelijke heffingen Flevoland (CR) 2024* 303 672
Totaal gemeentelijke heffingen Minder dan 5 000 inwoners 2024* 30 2.363
Totaal gemeentelijke heffingen 5 000 tot 10 000 inwoners 2024* 44 760
Totaal gemeentelijke heffingen 10 000 tot 20 000 inwoners 2024* 562 678
Totaal gemeentelijke heffingen 20 000 tot 50 000 inwoners 2024* 3.606 609
Totaal gemeentelijke heffingen 50 000 tot 100 000 inwoners 2024* 2.720 634
Totaal gemeentelijke heffingen 100 000 tot 150 000 inwoners 2024* 1.186 714
Totaal gemeentelijke heffingen 150 000 tot 250 000 inwoners 2024* 2.056 780
Totaal gemeentelijke heffingen 250 000 inwoners of meer 2024* 3.092 1.214
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2024* 5.491 306
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Nederland (LD) 2024* 553 313
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Nederland (LD) 2024* 1.145 302
Totaal onroerendezaakbelasting West-Nederland (LD) 2024* 2.699 313
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Nederland (LD) 2024* 1.094 290
Totaal onroerendezaakbelasting Groningen (PV) 2024* 246 409
Totaal onroerendezaakbelasting Fryslân (PV) 2024* 174 263
Totaal onroerendezaakbelasting Drenthe (PV) 2024* 133 263
Totaal onroerendezaakbelasting Overijssel (PV) 2024* 360 302
Totaal onroerendezaakbelasting Flevoland (PV) 2024* 132 294
Totaal onroerendezaakbelasting Gelderland (PV) 2024* 653 304
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (PV) 2024* 462 330
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Holland (PV) 2024* 904 303
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Holland (PV) 2024* 1.213 316
Totaal onroerendezaakbelasting Zeeland (PV) 2024* 120 306
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Brabant (PV) 2024* 729 276
Totaal onroerendezaakbelasting Limburg (PV) 2024* 365 322
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Groningen (CR) 2024* 43 310
Totaal onroerendezaakbelasting Delfzijl en omgeving (CR) 2024* 20 439
Totaal onroerendezaakbelasting Overig Groningen (CR) 2024* 184 439
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Friesland (CR) 2024* 90 274
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Friesland (CR) 2024* 38 265
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Friesland (CR) 2024* 46 244
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Drenthe (CR) 2024* 50 255
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Drenthe (CR) 2024* 45 265
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Drenthe (CR) 2024* 38 274
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Overijssel (CR) 2024* 116 299
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Overijssel (CR) 2024* 46 285
Totaal onroerendezaakbelasting Twente (CR) 2024* 198 309
Totaal onroerendezaakbelasting Veluwe (CR) 2024* 205 284
Totaal onroerendezaakbelasting Achterhoek (CR) 2024* 99 244
Totaal onroerendezaakbelasting Arnhem/Nijmegen (CR) 2024* 280 366
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Gelderland (CR) 2024* 69 269
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (CR) 2024* 462 330
Totaal onroerendezaakbelasting Kop van Noord-Holland (CR) 2024* 99 257
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig, bij tweede publicatie in januari/februari volgende op het begrotingsjaar worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 29 januari 2024:
De voorlopige cijfers voor 2024 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2023 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst. Cijfers worden definitief in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.