Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke heffingen in mln euro (mln euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal gemeentelijke heffingen Nederland 2023* 12.244 687
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Nederland (LD) 2023* 1.115 634
Totaal gemeentelijke heffingen Oost-Nederland (LD) 2023* 2.221 590
Totaal gemeentelijke heffingen West-Nederland (LD) 2023* 6.625 776
Totaal gemeentelijke heffingen Zuid-Nederland (LD) 2023* 2.283 608
Totaal gemeentelijke heffingen Groningen (PV) 2023* 441 740
Totaal gemeentelijke heffingen Fryslân (PV) 2023* 392 594
Totaal gemeentelijke heffingen Drenthe (PV) 2023* 282 562
Totaal gemeentelijke heffingen Overijssel (PV) 2023* 712 601
Totaal gemeentelijke heffingen Flevoland (PV) 2023* 275 618
Totaal gemeentelijke heffingen Gelderland (PV) 2023* 1.234 579
Totaal gemeentelijke heffingen Utrecht (PV) 2023* 958 691
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Holland (PV) 2023* 2.538 859
Totaal gemeentelijke heffingen Zuid-Holland (PV) 2023* 2.799 736
Totaal gemeentelijke heffingen Zeeland (PV) 2023* 329 841
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Brabant (PV) 2023* 1.530 583
Totaal gemeentelijke heffingen Limburg (PV) 2023* 753 667
Totaal gemeentelijke heffingen Oost-Groningen (CR) 2023* 79 569
Totaal gemeentelijke heffingen Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 36 782
Totaal gemeentelijke heffingen Overig Groningen (CR) 2023* 327 792
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Friesland (CR) 2023* 202 619
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 84 589
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 105 554
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Drenthe (CR) 2023* 105 535
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 101 592
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 77 562
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Overijssel (CR) 2023* 227 589
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 92 575
Totaal gemeentelijke heffingen Twente (CR) 2023* 393 615
Totaal gemeentelijke heffingen Veluwe (CR) 2023* 409 571
Totaal gemeentelijke heffingen Achterhoek (CR) 2023* 215 530
Totaal gemeentelijke heffingen Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 488 645
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 122 480
Totaal gemeentelijke heffingen Utrecht (CR) 2023* 958 691
Totaal gemeentelijke heffingen Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 239 621
Totaal gemeentelijke heffingen Alkmaar en omgeving (CR) 2023* 159 624
Totaal gemeentelijke heffingen IJmond (CR) 2023* 111 553
Totaal gemeentelijke heffingen Agglomeratie Haarlem (CR) 2023* 194 826
Totaal gemeentelijke heffingen Zaanstreek (CR) 2023* 118 672
Totaal gemeentelijke heffingen Groot-Amsterdam (CR) 2023* 1.570 1.076
Totaal gemeentelijke heffingen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023* 146 598
Totaal gemeentelijke heffingen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023* 322 732
Totaal gemeentelijke heffingen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023* 650 714
Totaal gemeentelijke heffingen Delft en Westland (CR) 2023* 161 671
Totaal gemeentelijke heffingen Oost-Zuid-Holland (CR) 2023* 214 619
Totaal gemeentelijke heffingen Groot-Rijnmond (CR) 2023* 1.222 821
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023* 230 605
Totaal gemeentelijke heffingen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023* 87 825
Totaal gemeentelijke heffingen Overig Zeeland (CR) 2023* 242 847
Totaal gemeentelijke heffingen West-Noord-Brabant (CR) 2023* 386 597
Totaal gemeentelijke heffingen Midden-Noord-Brabant (CR) 2023* 282 559
Totaal gemeentelijke heffingen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 384 571
Totaal gemeentelijke heffingen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023* 478 595
Totaal gemeentelijke heffingen Noord-Limburg (CR) 2023* 178 616
Totaal gemeentelijke heffingen Midden-Limburg (CR) 2023* 142 586
Totaal gemeentelijke heffingen Zuid-Limburg (CR) 2023* 433 725
Totaal gemeentelijke heffingen Flevoland (CR) 2023* 275 618
Totaal gemeentelijke heffingen Minder dan 5 000 inwoners 2023* 27 2.104
Totaal gemeentelijke heffingen 5 000 tot 10 000 inwoners 2023* 41 712
Totaal gemeentelijke heffingen 10 000 tot 20 000 inwoners 2023* 532 628
Totaal gemeentelijke heffingen 20 000 tot 50 000 inwoners 2023* 3.420 572
Totaal gemeentelijke heffingen 50 000 tot 100 000 inwoners 2023* 2.470 594
Totaal gemeentelijke heffingen 100 000 tot 150 000 inwoners 2023* 1.100 670
Totaal gemeentelijke heffingen 150 000 tot 250 000 inwoners 2023* 1.890 726
Totaal gemeentelijke heffingen 250 000 inwoners of meer 2023* 2.764 1.099
Totaal onroerendezaakbelasting Nederland 2023* 5.107 287
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Nederland (LD) 2023* 521 296
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Nederland (LD) 2023* 1.068 284
Totaal onroerendezaakbelasting West-Nederland (LD) 2023* 2.491 292
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Nederland (LD) 2023* 1.027 274
Totaal onroerendezaakbelasting Groningen (PV) 2023* 231 388
Totaal onroerendezaakbelasting Fryslân (PV) 2023* 164 248
Totaal onroerendezaakbelasting Drenthe (PV) 2023* 126 252
Totaal onroerendezaakbelasting Overijssel (PV) 2023* 338 285
Totaal onroerendezaakbelasting Flevoland (PV) 2023* 121 273
Totaal onroerendezaakbelasting Gelderland (PV) 2023* 609 285
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (PV) 2023* 429 309
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Holland (PV) 2023* 840 284
Totaal onroerendezaakbelasting Zuid-Holland (PV) 2023* 1.108 291
Totaal onroerendezaakbelasting Zeeland (PV) 2023* 114 291
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Brabant (PV) 2023* 680 259
Totaal onroerendezaakbelasting Limburg (PV) 2023* 347 307
Totaal onroerendezaakbelasting Oost-Groningen (CR) 2023* 41 301
Totaal onroerendezaakbelasting Delfzijl en omgeving (CR) 2023* 19 426
Totaal onroerendezaakbelasting Overig Groningen (CR) 2023* 170 412
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Friesland (CR) 2023* 84 257
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Friesland (CR) 2023* 36 251
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Friesland (CR) 2023* 44 230
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Drenthe (CR) 2023* 47 238
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidoost-Drenthe (CR) 2023* 44 260
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Drenthe (CR) 2023* 35 260
Totaal onroerendezaakbelasting Noord-Overijssel (CR) 2023* 107 278
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Overijssel (CR) 2023* 44 278
Totaal onroerendezaakbelasting Twente (CR) 2023* 186 292
Totaal onroerendezaakbelasting Veluwe (CR) 2023* 193 269
Totaal onroerendezaakbelasting Achterhoek (CR) 2023* 92 227
Totaal onroerendezaakbelasting Arnhem/Nijmegen (CR) 2023* 259 342
Totaal onroerendezaakbelasting Zuidwest-Gelderland (CR) 2023* 65 257
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (CR) 2023* 429 309
Totaal onroerendezaakbelasting Kop van Noord-Holland (CR) 2023* 94 245
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig, bij tweede publicatie in januari/februari volgende op het begrotingsjaar worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 26 januari 2023:
De voorlopige cijfers voor 2023 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2022 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst. Cijfers worden definitief in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.