ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2016. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2015. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Cloud-dienstenCloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven)
Totaal, C-N en Q 89 65 35 19
D-E Energie, water, afvalbeheer 91 61 43 27
62-63 IT- en informatiedienstverlening 93 84 67 31
651-652 Verzekeringen 97 76 47 39
86 Gezondheidszorg 90 59 37 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens