Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2021 december* 8.697,6
A-U Alle economische activiteiten 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 1.299,2
A-U Alle economische activiteiten 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 1.392,8
A-U Alle economische activiteiten 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 637,3
A-U Alle economische activiteiten 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 1.653,0
A-U Alle economische activiteiten 500 werkzame personen of meer 2021 december* 3.715,4
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2021 december* 1.303,8
A-F Landbouw en nijverheid 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 189,3
A-F Landbouw en nijverheid 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 295,5
A-F Landbouw en nijverheid 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 147,0
A-F Landbouw en nijverheid 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 343,3
A-F Landbouw en nijverheid 500 werkzame personen of meer 2021 december* 328,5
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2021 december* 107,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 41,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 40,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 10,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 9,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 500 werkzame personen of meer 2021 december* 5,8
01 Landbouw Totaal 2021 december* 103,7
01 Landbouw 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 40,5
01 Landbouw 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 39,4
01 Landbouw 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
01 Landbouw 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 9,2
01 Landbouw 500 werkzame personen of meer 2021 december* .
02 Bosbouw Totaal 2021 december* 1,6
02 Bosbouw 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 0,4
02 Bosbouw 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* .
02 Bosbouw 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
02 Bosbouw 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 0,0
02 Bosbouw 500 werkzame personen of meer 2021 december* .
03 Visserij Totaal 2021 december* 1,8
03 Visserij 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 0,6
03 Visserij 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* .
03 Visserij 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
03 Visserij 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 0,5
03 Visserij 500 werkzame personen of meer 2021 december* 0,0
B-F Nijverheid en energie Totaal 2021 december* 1.196,7
B-F Nijverheid en energie 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 147,9
B-F Nijverheid en energie 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 255,4
B-F Nijverheid en energie 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 137,0
B-F Nijverheid en energie 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 333,6
B-F Nijverheid en energie 500 werkzame personen of meer 2021 december* 322,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal 2021 december* 849,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 71,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 156,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 98,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 267,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 500 werkzame personen of meer 2021 december* 255,2
B Delfstoffenwinning Totaal 2021 december* 7,3
B Delfstoffenwinning 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* .
B Delfstoffenwinning 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 0,7
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 1,1
B Delfstoffenwinning 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 3,2
B Delfstoffenwinning 500 werkzame personen of meer 2021 december* .
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal 2021 december* 2,4
06 Winning van aardolie en aardgas 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* .
06 Winning van aardolie en aardgas 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
06 Winning van aardolie en aardgas 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 1,2
06 Winning van aardolie en aardgas 500 werkzame personen of meer 2021 december* .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) Totaal 2021 december* 2,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 0,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 0,3
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 0,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 1,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 500 werkzame personen of meer 2021 december* 0,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning Totaal 2021 december* 2,8
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 0,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 500 werkzame personen of meer 2021 december* .
C Industrie Totaal 2021 december* 772,8
C Industrie 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 65,4
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 149,5
C Industrie 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 91,7
C Industrie 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 246,6
C Industrie 500 werkzame personen of meer 2021 december* 219,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal 2021 december* 139,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 10,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 26,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 16,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 47,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 500 werkzame personen of meer 2021 december* 38,2
10 Voedingsmiddelenindustrie Totaal 2021 december* 130,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* 10,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* 25,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* 15,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 46,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 500 werkzame personen of meer 2021 december* 32,6
11 Drankenindustrie Totaal 2021 december* 8,6
11 Drankenindustrie 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* .
11 Drankenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* .
11 Drankenindustrie 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
11 Drankenindustrie 100 tot 500 werkzame personen 2021 december* 0,7
11 Drankenindustrie 500 werkzame personen of meer 2021 december* 5,6
12 Tabaksindustrie Totaal 2021 december* 0,8
12 Tabaksindustrie 0 tot 10 werkzame personen 2021 december* .
12 Tabaksindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2021 december* .
12 Tabaksindustrie 50 tot 100 werkzame personens 2021 december* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december naar bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Het aantal banen per bedrijfsgrootte en economische activiteit wordt afgeleid op basis van het aantal banen per bedrijfseenheid volgens de Polisadministratie en informatie uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De economische activiteit (de Standaard Bedrijfsindeling 2008, SBI2008) en bedrijfsgrootte van de baan zijn afkomstig uit het ABR. In het ABR zijn bedrijfsgegevens per bedrijfseenheid opgenomen. Banen van uitzendkrachten worden geteld onder SBI ‘78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’ (tenzij het uitzendbureau werknemers naar slechts één bepaalde SBI uitzendt en het ABR het uitzendbureau in deze SBI heeft ingedeeld; in dat geval worden de banen tot de betreffende SBI geteld).
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 26 oktober 2022:
De nader voorlopige cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van 2019 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2022 en de nader voorlopige cijfers over 2021 verschijnen in oktober 2023.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.