Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
28 Machine-industrie Totaal 2010 december 73,5
28 Machine-industrie Totaal 2011 december 76,9
28 Machine-industrie Totaal 2012 december 77,4
28 Machine-industrie Totaal 2013 december 78,6
28 Machine-industrie Totaal 2014 december 80,1
28 Machine-industrie Totaal 2015 december 80,5
28 Machine-industrie Totaal 2016 december 81,1
28 Machine-industrie Totaal 2017 december 84,1
28 Machine-industrie Totaal 2018 december 86,6
28 Machine-industrie Totaal 2019 december 90,1
28 Machine-industrie Totaal 2020 december 91,4
28 Machine-industrie Totaal 2021 december** 95,1
28 Machine-industrie Totaal 2022 december* 100,0
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2010 december 5,3
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2011 december 4,7
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2012 december 4,9
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2013 december 4,9
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2014 december 5,1
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2015 december 4,5
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2016 december 4,4
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2017 december 4,5
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2018 december 4,6
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2019 december 4,4
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2020 december 4,3
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2021 december** 4,6
28 Machine-industrie 0 tot 10 werkzame personen 2022 december* 4,4
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2010 december 17,4
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2011 december 17,4
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2012 december 16,3
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2013 december 16,9
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2014 december 16,3
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2015 december 16,6
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2016 december 17,8
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2017 december 18,1
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2018 december 17,4
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2019 december 16,8
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2020 december 16,6
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2021 december** 17,0
28 Machine-industrie 10 tot 50 werkzame personen 2022 december* 17,2
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2010 december 11,9
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2011 december 12,7
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2012 december 12,9
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2013 december 12,6
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2014 december 12,8
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2015 december 12,5
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2016 december 11,8
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2017 december 13,0
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2018 december 12,4
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2019 december 12,8
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2020 december 12,0
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2021 december** 12,2
28 Machine-industrie 50 tot 100 werkzame personens 2022 december* 11,8
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2010 december 26,7
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2011 december 30,7
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2012 december 30,6
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2013 december 29,8
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2014 december 30,7
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2015 december 32,7
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2016 december 32,0
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2017 december 33,3
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2018 december 34,0
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2019 december 35,8
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2020 december 36,5
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2021 december** 35,4
28 Machine-industrie 100 tot 500 werkzame personen 2022 december* 35,9
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2010 december 12,2
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2011 december 11,5
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2012 december 12,7
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2013 december 14,3
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2014 december 15,2
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2015 december 14,2
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2016 december 15,1
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2017 december 15,2
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2018 december 18,2
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2019 december 20,2
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2020 december 22,1
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2021 december** 25,9
28 Machine-industrie 500 werkzame personen of meer 2022 december* 30,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december naar bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Het aantal banen per bedrijfsgrootte en economische activiteit wordt afgeleid op basis van het aantal banen per bedrijfseenheid volgens de Polisadministratie en informatie uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De economische activiteit (de Standaard Bedrijfsindeling 2008, SBI2008) en bedrijfsgrootte van de baan zijn afkomstig uit het ABR. In het ABR zijn bedrijfsgegevens per bedrijfseenheid opgenomen. Banen van uitzendkrachten worden geteld onder SBI ‘78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’ (tenzij het uitzendbureau werknemers naar slechts één bepaalde SBI uitzendt en het ABR het uitzendbureau in deze SBI heeft ingedeeld; in dat geval worden de banen tot de betreffende SBI geteld).
Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders. De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar toegevoegd. De voorlopige cijfers van het voorgaande verslagjaar worden vervangen door nieuwe, nader voorlopige cijfers en de nadere voorlopige cijfers van het jaar daar weer voor worden vervangen door definitieve cijfers. Tussen de voorlopige en de nader voorlopige cijfers van een verslagjaar kunnen grote verschillen zitten. De verschillen tussen nader voorlopige en definitieve cijfers van een verslagjaar zijn zeer beperkt.

Wijzigingen per 6 oktober 2023:
De nader voorlopige cijfers van 2021 en de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van 2020 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het jaar 2023 en de nader voorlopige cijfers over 2022 verschijnen in oktober 2024.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers in december
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen van het gekozen jaar.

Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.