Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Totaal gemeentelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Huishoudelijk restafval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Grof huishoudelijk restafval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Verbouwingsrestafval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal GFT-afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Klein Chemisch Afval (KCA) (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Grof tuinafval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Houtafval (A- en B-hout) (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Houtafval (C-hout) (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Asbesthoudend afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Overig huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Haalmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Haalmethode Huishoudelijk restafval (x 1 000 ton)
Nederland 2023* 9.091 8.118 2.607 480 87 1.628 22 408 416 43 7 0,9 5.114 2.389
Noord-Nederland (LD) 2023* 1.099 946 272 42 12 236 3 68 56 7 2 0,0 606 268
Oost-Nederland (LD) 2023* 1.838 1.637 363 77 16 459 5 102 70 7 2 0,1 1.042 309
West-Nederland (LD) 2023* 4.142 3.781 1.551 287 41 552 9 101 195 21 2 0,7 2.443 1.427
Zuid-Nederland (LD) 2023* 2.012 1.754 422 74 18 380 5 136 94 9 2 0,1 1.024 385
Groningen (PV) 2023* 356 280 94 15 2 61 1 14 17 2 0 0,0 186 93
Fryslân (PV) 2023* 428 387 113 16 6 91 1 31 25 3 1 0,0 241 112
Drenthe (PV) 2023* 315 278 64 10 4 85 1 24 13 2 0 0,0 180 64
Overijssel (PV) 2023* 582 510 103 22 5 150 2 40 20 1 1 0,0 300 74
Flevoland (PV) 2023* 221 202 64 14 1 35 1 9 12 2 0 0,0 136 63
Gelderland (PV) 2023* 1.035 925 196 40 10 274 3 54 39 4 1 0,1 606 172
Utrecht (PV) 2023* 668 606 217 32 7 110 2 21 34 3 0 0,0 373 188
Noord-Holland (PV) 2023* 1.454 1.318 531 115 17 181 3 36 65 7 1 0,1 888 528
Zuid-Holland (PV) 2023* 1.744 1.604 738 132 8 211 4 29 79 9 1 0,6 1.045 646
Zeeland (PV) 2023* 276 252 66 8 8 50 1 15 18 1 0 0,0 138 64
Noord-Brabant (PV) 2023* 1.420 1.214 301 49 13 265 4 89 65 6 2 0,0 714 272
Limburg (PV) 2023* 591 540 121 24 5 115 1 47 29 2 1 0,1 309 113
Minder dan 5 000 inwoners 2023* 14 12 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0 9 5
5 000 tot 10 000 inwoners 2023* 29 27 7 1 1 6 0 2 1 0 0 0,0 17 7
10 000 tot 20 000 inwoners 2023* 461 416 85 17 8 103 1 35 21 2 1 0,1 246 76
20 000 tot 50 000 inwoners 2023* 3.316 2.987 695 138 34 742 9 212 161 18 4 0,2 1.790 637
50 000 tot 100 000 inwoners 2023* 2.219 1.971 596 102 18 411 6 97 115 13 2 0,0 1.200 538
Meer dan 100 000 inwoners 2023* 3.051 2.705 1.219 221 26 364 6 61 118 10 1 0,6 1.853 1.127
Niet stedelijk 2023* 779 688 151 26 16 184 2 54 39 4 1 0,1 418 143
Weinig stedelijk 2023* 2.095 1.870 383 75 14 524 5 153 91 11 3 0,2 1.161 362
Matig stedelijk 2023* 1.555 1.422 349 67 15 321 4 98 82 9 1 0,0 831 317
Sterk stedelijk 2023* 2.665 2.381 760 150 30 455 7 84 132 14 2 0,1 1.439 647
Zeer sterk stedelijk 2023* 1.997 1.757 964 162 11 143 3 19 72 5 1 0,5 1.265 920
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren, waardoor de cijfers van 2020 en 2021 minder vergelijkbaar zijn voor de provincie Zeeland.

Omdat de respons bij publicatie van de voorlopige cijfers minder hoog is, wordt er opgehoogd. Door een wijziging in de ophoogmethode zijn de cijfers voor kleinere afvalstromen die geen landelijke dekking hebben (bijvoorbeeld luiers) minder betrouwbaar bij publicatie van voorlopige cijfers.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1993.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn voorlopig. De cijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2024:
Voorlopige cijfers over 2023 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2020, 2021 en 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nader voorlopige cijfers over 2023 worden in september 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijk afval (in 1000 ton)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal
Totaal huishoudelijk afval
Huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Grof huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.
Verbouwingsrestafval
Niet gescheiden ingezameld bouw- en sloopafval dat vrijkomt bij bouwen, slopen en verbouwingen door particuliere huishoudens.
GFT-afval
Groente-, fruit- en tuinafval.
Klein Chemisch Afval (KCA)
Huishoudelijke afvalstoffen zoals opgenomen in de zogenaamde KCA-lijst. Daaronder ook afgewerkte olie en accu's.
Grof tuinafval
Zoals boomstronken, takken en snoeihout.
Houtafval (A- en B-hout)
Afvalhout dat geen verduurzaamd hout bevat.
Houtafval (C-hout)
Verduurzaamd hout en bielzen.
Asbesthoudend afval
Asbest en asbesthoudend afval.
Overig huishoudelijk afval
Betreft alle afvalstoffen die in het betreffende jaar niet apart zijn gepubliceerd.
Haalmethode
Afval dat huis-aan-huis is ingezameld. Hiertoe wordt ook het (grof) huishoudelijk restafval gerekend dat via (ondergrondse) verzamelcontainers bij woningen is ingezameld.
Totaal huishoudelijk afval
Huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.