Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Perioden Musea (aantal) Openstelling Hele jaar open (% van totaal aantal musea) Openstelling Gedeelte van het jaar open (% van totaal aantal musea) Thema van het museum Kunst (aantal) Thema van het museum Geschiedenis (aantal) Thema van het museum Natuurlijke historie (aantal) Thema van het museum Bedrijf en techniek (aantal) Thema van het museum Volkenkunde (aantal) Thema van het museum Overig (aantal) Bezoeken Tot 2 500 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken 2 500 tot 10 000 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken 10 000 tot 25 000 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken 25 000 tot 50 000 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken 50 000 tot 100 000 bezoeken (% van totaal aantal musea) Bezoeken 100 000 en meer bezoeken (% van totaal aantal musea) Soort entree Totaal bezoeken (x 1 000) Soort entree Betaalde bezoeken (vol tarief) (x 1 000) Soort entree Betaalde bezoeken (reductie) (x 1 000) Soort entree Bezoeken met museumkaart (x 1 000) Soort entree Gratis bezoeken (x 1 000) Soort entree Buitenlandse bezoeken (x 1 000) Entreeprijzen Kinderen (euro) Entreeprijzen Jeugd (euro) Entreeprijzen Volwassenen (euro) Entreeprijzen Senioren (euro) Tentoonstellingen In eigen museum (aantal) Tentoonstellingen Niet in eigen museum In andere ruimten in Nederland (aantal) Tentoonstellingen Niet in eigen museum In het buitenland (aantal) Museum aangesloten bij: Museumkaart (% van totaal aantal musea) Museum aangesloten bij: Museumvereniging (% van totaal aantal musea) Museum aangesloten bij: Museumregister Nederland (% van totaal aantal musea) Museumpersoneel Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (aantal) Museumpersoneel Werkzame personen In loondienst (aantal) Museumpersoneel Werkzame personen Overige bezoldigden (aantal) Museumpersoneel Mensjaren Totaal mensjaren (aantal) Museumpersoneel Mensjaren In loondienst (aantal) Museumpersoneel Mensjaren Overige bezoldigden (aantal) Museumpersoneel Vrijwilligers Personen (aantal) Museumpersoneel Vrijwilligers Mensjaren (aantal)
2015 601 75 25 110 388 25 59 12 7 17 29 21 12 9 11 30.317 12.112 5.180 8.166 4.859 8.233 3,66 5,69 11,93 11,67 1.963 157 40 56 71 75 13.455 9.092 4.363 7.687 6.334 1.353 30.781 4.685
2016 604 72 28 113 388 25 59 12 7 14 31 19 12 11 14 32.010 12.990 5.350 8.248 5.422 9.420 3,76 5,69 11,95 11,75 2.008 130 41 61 73 77 13.764 9.166 4.598 7.455 6.303 1.153 30.835 3.883
2017 606 72 28 114 388 26 59 12 7 12 30 20 13 10 15 32.525 13.263 5.411 8.624 5.226 9.946 4,18 6,25 12,30 12,11 1.940 339 109 61 74 76 13.775 8.899 4.877 7.474 6.323 1.151 31.168 3.343
2018* 616 68 32 117 395 26 59 12 7 14 28 19 12 11 16 33.646 12.663 5.993 8.766 6.224 10.614 4,03 6,16 13,10 12,89 1.965 304 86 65 74 76 14.548 9.434 5.113 7.900 6.654 1.245 32.324 3.534
2019* 616 66 34 118 395 26 58 12 7 13 28 20 12 10 17 33.895 12.791 6.036 9.209 5.858 10.287 4,45 6,44 13,69 13,52 1.977 330 70 65 68 75 14.655 9.776 4.879 8.062 6.701 1.361 32.425 3.399
2020* 625 0 100 122 402 28 63 10 0 28 28 15 11 8 10 14.411 5.145 2.169 4.946 2.152 1.891 5,03 7,54 13,73 13,64 1.379 198 43 68 75 76 13.626 9.857 3.769 8.198 6.747 1.451 24.597 2.561
2021* 629 0 100 122 405 28 65 9 0 29 31 18 11 6 5 12.340 4.499 2.070 3.810 1.962 1.501 5,61 7,90 14,03 13,91 1.247 131 31 68 76 77 13.045 9.849 3.196 7.797 6.614 1.183 25.091 2.514
2022* 629 7 93 123 407 30 62 7 0 18 29 18 14 8 10 23.753 9.122 4.209 6.703 3.720 5.620 5,55 7,59 15,03 14,93 2.155 193 38 69 77 77 14.629 10.368 4.260 8.553 7.044 1.509 27.675 2.452
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over het thema van het museum, het aantal bezoeken, tarieven, tentoonstellingen en werkgelegenheid van musea.
Vanaf 2015 is de onderzoekspopulatie herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de uitkomsten in deze tabel.

Per statistiekjaar 2016 is een herontwerp van de typering van de musea doorgevoerd. Daarbij is de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bepaalde typering van het zwaartepunt van de collectie losgelaten. Musea hebben in de vragenlijst over 2016 zelf mogen invullen wat het belangrijkste onderwerp van het museum is. In overleg met Museumvereniging, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de RCE is besloten om die indeling in alle statistieken te gebruiken. De indeling is met terugwerkende kracht tot en met 2015 aangepast. In de vragenlijst over 2020 hebben alle musea zichzelf opnieuw getypeerd en is de categorie ‘Overig’ komen te vervallen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2015 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers vanaf 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over 2023. De voorlopige cijfers over eerdere jaren worden dan zoveel mogelijk definitief gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Musea
Tot een museum worden alle geregistreerde musea gerekend. Ook ongeregistreerde musea die voldoen aan een aantal criteria vallen onder de onderzoekspopulatie. Deze criteria zijn:
•  Het museum heeft een vaste locatie, is permanent opengesteld en is minimaal 28 weken per jaar en drie dagen per week vrij toegankelijk.
•  Het museum heeft geen winstoogmerk, c.q. is ANBI-instelling of stichting.
•  Het museum heeft een eigen collectie en doet onderzoek naar de collectie om kennis hierover te verspreiden.
•  Het museum heeft een website of is benaderbaar via verwijzing op een groter platform.

Musea die volgens bovengenoemde regels geen museum zijn, maar wel door het publiek als zodanig worden gezien, gelden als uitzondering en worden ook tot de onderzoekspopulatie gerekend.

Openstelling
Hele jaar open
Het museum was 50 weken of meer per jaar open.
Gedeelte van het jaar open
In verband met bijvoorbeeld het seizoen of verbouwing, was het museum minder dan 50 weken per jaar open. In de jaren 2020-2022 was er sprake van sluiting i.v.m. lockdown maatregelen tijdens de corona-epidemie. In bepaalde periodes in die jaren moesten musea verplicht de deuren sluiten.
Thema van het museum
In de vragenlijst over 2016 hebben musea zelf kunnen aangeven wat het belangrijkste thema is van het museum. Deze vraag is in 2020 opnieuw aan de musea voorgelegd en zal periodiek herhaald worden.
Kunst
Kunst of toegepaste kunst. Hieronder vallen ook musea op het gebied van film en fotografie, beeldhouwkunst en architectuur.
Geschiedenis
Geschiedenis is inclusief cultuurhistorie en archeologie.
Natuurlijke historie
Musea gericht op het gebied van biologie, geologie, paleontologie en ecologie. Tot 2015 exclusief planten- en dierentuinen.
Bedrijf en techniek
Musea gericht op een van de exacte wetenschappen zoals astronomie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, medische wetenschappen of technieken zoals bouwkunde, industriële processen, nijverheid en ambachten.
Volkenkunde
Musea op het gebied van etnografie en antropologie. Hieronder vallen musea op het gebied van sociale structuren, geloofsovertuigingen, gebruiken en traditionele kunst.
Overig
Musea die zich niet tot een van bovenstaande categorieën (kunst, geschiedenis, natuurhistorie, bedrijf en techniek of volkenkunde) rekenen, kunnen voor de categorie overig kiezen. Met ingang van 2020 is de categorie overig vervallen.
Bezoeken
Het aantal museumbezoeken, inclusief bezoeken van buitenlanders.
Tot 2 500 bezoeken
2 500 tot 10 000 bezoeken
10 000 tot 25 000 bezoeken
25 000 tot 50 000 bezoeken
50 000 tot 100 000 bezoeken
100 000 en meer bezoeken
Soort entree
Verdeling van het aantal museumbezoeken per jaar naar soort entree. Entree kan verkregen worden tegen betaling van vol tarief, tegen betaling van een gereduceerd tarief, met een museumkaart of gratis.
Totaal bezoeken
Betaalde bezoeken (vol tarief)
Betaalde bezoeken (reductie)
Bijvoorbeeld groepskortingen, CJP-voucher, NS-dagtochten en dergelijke.
Bezoeken met museumkaart
Aantal bezoeken door houders van de Museumkaart.

De Museumkaart is een persoonsgebonden pas die een jaar lang onbeperkt toegang biedt tot de vaste collectie van circa vierhonderd musea in heel Nederland. Incidenteel wordt bij tijdelijke exposities een toeslag gevraagd. Er zijn musea - ook bekende - waar de kaart, om uiteenlopende redenen, niet geldig is. De musea die de kaart accepteren krijgen van de Stichting Museumkaart per museum een bedrag vergoed per museumkaartbezoek.

Gratis bezoeken
Buitenlandse bezoeken
Entreeprijzen
De entreeprijs is het toegangstarief dat voor de bezichtiging van een collectie moet worden betaald. De gemiddelde entreeprijs is berekend over de niet-gratis musea en is gewogen naar het aantal betalende bezoeken.
Kinderen
Entreeprijs van een 10-jarige.
Jeugd
Entreeprijs van een 15-jarige.
Volwassenen
Entreeprijs van een 25-jarige.
Senioren
Entreeprijs van een 66-jarige.
Tentoonstellingen
Een tijdelijke tentoonstelling wordt gedefinieerd als een tijdelijke expositie (meestal korter dan een jaar) van (delen van) de eigen (vaste) collectie of van de collectie van andere musea, waarvoor afzonderlijk publiciteit is gemaakt.
In eigen museum
Aantal tentoonstellingen door een museum georganiseerd in het eigen museum.
Niet in eigen museum
Tentoonstelling georganiseerd door een museum (al dan niet met derden) die elders (niet in eigen museum) plaatsvond.
In andere ruimten in Nederland
Aantal tentoonstellingen door een museum georganiseerd in een andere ruimte in Nederland.
In het buitenland
Aantal tentoonstellingen in het buitenland georganiseerd door een museum
Museum aangesloten bij:
Museumkaart
De Museumkaart is een persoonsgebonden pas die een jaar lang onbeperkt toegang biedt tot de vaste collectie van circa vierhonderd musea in heel Nederland. Incidenteel wordt bij tijdelijke exposities een toeslag gevraagd. Er zijn musea - ook bekende - waar de kaart, om uiteenlopende redenen, niet geldig is. De musea die de kaart accepteren krijgen van de Stichting Museumkaart per museum een bedrag vergoed per museumkaartbezoek.
Museumvereniging
Branchevereniging voor het museale veld. De Museumvereniging houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, beleidsontwikkeling, marketingondersteuning en het bevorderen van museumbezoek door middel van museumpromotie en het uitgeven van de Museumkaart (sinds 1-1-2003).
Museumregister Nederland
Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.
Museumpersoneel
Werkzame personen
Aantal personen in loondienst bij een museum en (eventuele) overige bezoldigden.
Totaal aantal werkzame personen
In loondienst
Werknemers op de loonlijst in vaste dienst of voor bepaalde tijd.
Overige bezoldigden
Overige bezoldigden zijn uitzendkrachten, banenpoolers, stagiaires, freelancer (met VAR-verklaring, modelovereenkomst of opdrachtgeversverklaring) en gedetacheerden. Ook worden directeur/eigenaar en meewerkende familieleden (voor zover niet op de loonlijst) tot de overige bezoldigden gerekend.
Mensjaren
Een mensjaar is het arbeidsvolume van een voltijdfunctie over een geheel jaar gemeten de in de sector geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Een persoon die halftijds werkt, verricht een half mensjaar werk.
Totaal mensjaren
In loondienst
Werknemers op de loonlijst in vaste dienst of voor bepaalde tijd.
Overige bezoldigden
Overige bezoldigden zijn uitzendkrachten, banenpoolers, stagiaires, freelancer (met VAR-verklaring, modelovereenkomst of opdrachtgeversverklaring) en gedetacheerden. Ook worden directeur/eigenaar en meewerkende familieleden (voor zover niet op de loonlijst) tot de overige bezoldigden gerekend.
Vrijwilligers
Een vrijwilliger is een persoon die onbetaald (met uitzondering van een eventuele beperkte onkostenvergoeding), zonder dienstverband of contract, bij een museum werkzaam is.
Personen
Mensjaren
Een mensjaar is het arbeidsvolume van een voltijdfunctie over een geheel jaar gemeten volgens de in de sector geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Een persoon die halftijds werkt, verricht een half mensjaar werk.