Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over bedrijfsopbrengsten en -kosten van musea.
Vanaf 2015 is de onderzoekspopulatie herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de uitkomsten in deze tabel.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2015 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers vanaf 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2024 verschijnen de voorlopige cijfers over 2023. De voorlopige cijfers over eerdere jaren worden dan zoveel mogelijk definitief gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Musea
Tot een museum worden alle geregistreerde musea gerekend. Ook ongeregistreerde musea die voldoen aan een aantal criteria vallen onder de onderzoekspopulatie. Deze criteria zijn:
•  Het museum heeft een vaste locatie, is permanent opengesteld en is minimaal 28 weken per jaar en drie dagen per week vrij toegankelijk.
•  Het museum heeft geen winstoogmerk, c.q. is ANBI-instelling of stichting.
•  Het museum heeft een eigen collectie en doet onderzoek naar de collectie om kennis hierover te verspreiden.
•  Het museum heeft een website of is benaderbaar via verwijzing op een groter platform.

Musea die volgens bovengenoemde regels geen museum zijn, maar wel door het publiek als zodanig worden gezien, gelden als uitzondering en worden ook tot de onderzoekspopulatie gerekend.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, subsidies en (schade)uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Directe opbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten.

Hieronder worden verstaan: inkomsten uit entreegelden, vergoedingen museumkaart, sponsoring, (pacht)inkomsten uit horeca en winkel, opbrengsten bruikleenverkeer en dergelijke.
Totaal directe opbrengsten
Publiekinkomsten
Inkomsten uit entree en vergoedingen voor de museumkaart.
Totaal publieksinkomsten
Entree
Het totaal van de bedragen dat voor bezichtiging van de collectie is betaald. Het totaal is de som van twee bedragen. Enerzijds het bedrag dat door bezoekers is betaald aan entreebewijzen in de losse verkoop, anderzijds het bedrag dat door bezoekers betaald is aan abonnementen die recht geven tot bezichtiging van de collectie.
Museumkaart
Het bedrag dat een museum ontvangt van de Stichting Museumkaart op basis van het aantal bezoeken door houders van de Museumkaart.
Sponsorinkomsten
Een sponsor is een persoon die, of bedrijf dat de kosten van iets draagt met als tegenprestatie dat het museum reclame maakt voor de sponsor. Dit zijn voornamelijk sponsors uit het bedrijfsleven.
Overige inkomsten
Totaal overige inkomsten
Inkomsten winkel
De totale omzet van alle verkopen in de winkel van het museum. Bij een eventueel verpachte winkel worden ook de pachtinkomsten hiertoe gerekend.
Inkomsten horeca
De totale omzet van alle restaurant- en cateringactiviteiten tijdens openingstijden. Bij een eventueel verpachte horecagelegenheid worden ook de pachtinkomsten hiertoe gerekend.