Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten


Deze tabel bevat uitkomsten over bedrijfsopbrengsten en -kosten van musea.

Vanaf 2015 is de onderzoekspopulatie herijkt. Daardoor zijn de resultaten van 1993 tot en met 2013 niet meer goed te vergelijken met de uitkomsten in deze tabel.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 3 december 2019:
De voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal 2020 verschijnen de voorlopige cijfers over 2019.

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Perioden Musea (aantal) BedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenDirecte opbrengstenTotaal directe opbrengsten (mln euro) Directe opbrengstenPubliekinkomstenTotaal publieksinkomsten (mln euro) Directe opbrengstenPubliekinkomstenEntree (mln euro) Directe opbrengstenPubliekinkomstenMuseumkaart (mln euro) BedrijfsopbrengstenDirecte opbrengstenSponsorinkomsten (mln euro) Directe opbrengstenOverige inkomstenTotaal overige inkomsten (mln euro) Directe opbrengstenOverige inkomstenInkomsten winkel (mln euro) Directe opbrengstenOverige inkomstenInkomsten horeca (mln euro) Directe opbrengstenOverige inkomstenOverige inkomsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenIndirecte opbrengstenTotaal indirecte opbrengsten (mln euro) Indirecte opbrengstenSubsidies overheidTotaal subsidies overheid (mln euro) Subsidies overheidRijkTotaal rijkssubsidies (mln euro) Subsidies overheidRijkMin. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (mln euro) Subsidies overheidRijkOverige ministeries (mln euro) Indirecte opbrengstenSubsidies overheidProvincie (mln euro) Indirecte opbrengstenSubsidies overheidGemeente (mln euro) Indirecte opbrengstenSubsidies overheidLoonsubsidies/afdrachtskortingen (mln euro) Indirecte opbrengstenOverige subsidies en bijdragenTotaal overige subsidies/bijdragen (mln euro) Overige subsidies en bijdragenPublieke middelenTotaal publieke middelen (mln euro) Overige subsidies en bijdragenPublieke middelenEuropese projecten (mln euro) Overige subsidies en bijdragenPublieke middelenOverige publieke middelen (mln euro) Indirecte opbrengstenOverige subsidies en bijdragenPrivate middelen (mln euro) BedrijfskostenTotale bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenBruto lonen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenInhuur (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenOverige personele lasten (mln euro) BedrijfskostenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) BedrijfskostenHuisvestingskostenJaarhuur gebouwen en terreinen (mln euro) BedrijfskostenHuisvestingskostenOnderhoud (klein) (mln euro) BedrijfskostenHuisvestingskostenGas/water/licht (mln euro) BedrijfskostenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen (mln euro) BedrijfskostenAankoop museumstukken (mln euro) BedrijfskostenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) BedrijfskostenAndere kostenTotaal inkopen winkel (mln euro) BedrijfskostenAndere kostenTotaal inkopen horeca (mln euro) BedrijfskostenAndere kostenTentoonstellingskosten (mln euro) BedrijfskostenAndere kostenMarketing en communicatie (mln euro) BedrijfskostenAndere kostenOverige kosten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat (mln euro) Saldo bijzonder baten/lasten (mln euro) Eind resultaat (mln euro)
2015* 601 1.012 384 214 166 48 27 143 37 26 79 629 521 248 208 40 42 227 3 108 8 6 2 100 1.002 401 286 33 20 42 18 205 121 24 22 38 44 51 301 18 9 77 26 170 10 -2 -2 6
2016* 604 992 413 216 168 49 31 166 39 31 96 581 487 239 198 41 54 191 3 95 7 6 1 87 1.017 419 297 36 23 43 19 210 124 23 21 42 46 39 304 19 11 90 27 157 -25 -4 3 -26
2017* 606 989 409 226 171 56 26 156 50 32 74 580 470 236 198 38 51 181 2 110 13 1 12 97 988 421 289 40 26 44 22 198 101 28 19 49 44 30 295 25 12 95 30 134 0 -3 -1 -3
2018* 616 1.041 419 237 180 57 25 157 51 32 74 622 512 259 210 49 64 186 3 111 14 1 13 96 1.029 442 300 42 28 51 21 208 104 36 20 49 42 35 301 24 12 96 29 140 12 0 1 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens