Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 januari 15.776 11.782
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 februari 16.245 9.474
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 maart 16.466 11.269
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 april 14.827 9.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 mei 13.927 9.358
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 juni 16.402 12.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 juli 19.989 15.516
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 augustus 34.635 15.918
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 september 40.109 13.118
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 oktober 24.873 12.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 november 21.646 11.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 december 17.633 13.816
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 252.528 145.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 januari* 19.103 12.456
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 februari* 22.966 10.802
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 maart* 45.503 11.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 januari 1.706 1.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 februari 1.237 1.218
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 maart 1.450 1.455
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 april 1.375 1.542
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 mei 1.343 1.405
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 juni 1.693 1.822
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 juli 2.564 2.368
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 augustus 2.622 2.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 september 1.730 2.431
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 oktober 1.420 2.117
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 november 1.210 1.912
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 december 1.472 2.418
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 19.822 23.428
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 januari* 1.441 2.364
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 februari* 1.120 1.916
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 maart* 1.240 1.981
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 januari 14.070 9.867
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 februari 15.008 8.256
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 maart 15.016 9.814
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 april 13.452 8.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 mei 12.584 7.953
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 juni 14.709 10.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 juli 17.425 13.148
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 augustus 32.013 13.093
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 september 38.379 10.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 oktober 23.453 9.943
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 november 20.436 9.248
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 december 16.161 11.398
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 232.706 121.902
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 januari* 17.662 10.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 februari* 21.846 8.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 maart* 44.263 9.729
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 januari 13.421 9.011
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 februari 14.466 7.609
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 maart 14.424 8.988
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 april 12.969 7.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 mei 12.124 7.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 juni 14.113 9.463
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 juli 16.401 11.674
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 augustus 30.869 11.478
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 september 37.493 9.332
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 oktober 22.743 8.714
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 november 19.828 8.164
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 december 15.568 10.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 224.419 109.356
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 januari* 17.050 9.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 februari* 21.299 8.024
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 maart* 43.735 8.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 januari 649 856
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 februari 542 647
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 maart 592 826
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 april 483 765
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 mei 460 725
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 juni 596 807
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 juli 1.024 1.474
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 augustus 1.144 1.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 september 886 1.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 oktober 710 1.229
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 november 608 1.084
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 december 593 1.163
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 8.287 12.546
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 januari* 612 1.047
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 februari* 547 862
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 maart* 528 1.024
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 februari 2023:
De voorlopige cijfers van januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.