Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 januari* 15.663 11.061
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 februari* 16.053 10.156
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 maart* 16.439 11.313
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 april* 14.740 9.223
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 mei* 14.023 9.834
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 juni* 15.832 11.802
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 juli* 19.644 15.114
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 augustus* 32.518 15.222
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 september* 39.243 12.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 oktober* 26.873 11.553
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 november* 22.049 11.149
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 december* 17.715 13.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021* 250.792 142.517
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 januari* 19.103 12.456
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 februari* 22.966 10.802
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 maart* 45.503 11.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 januari* 1.646 1.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 februari* 1.191 1.208
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 maart* 1.391 1.454
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 april* 1.324 1.451
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 mei* 1.318 1.503
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 juni* 1.585 1.762
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 juli* 2.419 2.302
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 augustus* 2.468 2.759
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 september* 1.655 2.366
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 oktober* 1.396 2.127
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 november* 1.172 1.878
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021 december* 1.430 2.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2021* 18.995 23.225
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 januari* 1.441 2.364
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 februari* 1.120 1.916
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond 2022 maart* 1.240 1.981
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 januari* 14.017 9.131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 februari* 14.862 8.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 maart* 15.048 9.859
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 april* 13.416 7.772
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 mei* 12.705 8.331
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 juni* 14.247 10.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 juli* 17.225 12.812
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 augustus* 30.050 12.463
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 september* 37.588 10.004
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 oktober* 25.477 9.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 november* 20.877 9.271
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021 december* 16.285 11.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2021* 231.797 119.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 januari* 17.662 10.092
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 februari* 21.846 8.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond 2022 maart* 44.263 9.729
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 13.418 8.293
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 14.337 8.312
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 14.485 9.096
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 april* 12.976 7.076
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 mei* 12.280 7.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 juni* 13.674 9.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 juli* 16.259 11.501
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 augustus* 28.974 10.949
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 september* 36.737 8.773
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 oktober* 24.789 8.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 november* 20.293 8.231
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021 december* 15.723 10.077
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2021* 223.945 107.406
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 januari* 17.050 9.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 februari* 21.299 8.024
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1e generatie migratieachtergrond 2022 maart* 43.735 8.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 januari* 599 838
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 februari* 525 636
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 maart* 563 763
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 april* 440 696
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 mei* 425 758
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 juni* 573 760
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 juli* 966 1.311
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 augustus* 1.076 1.514
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 september* 851 1.231
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 oktober* 688 1.181
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 november* 584 1.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021 december* 562 1.158
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2021* 7.852 11.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 januari* 612 1.047
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 februari* 547 862
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2e generatie migratieachtergrond 2022 maart* 528 1.024
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 mei 2022:
De voorlopige cijfers van april 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.