Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1995 96.099 82.195
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1996 108.749 91.945
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1997 109.860 81.973
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1998 122.407 79.289
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1999 119.151 78.779
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2000 132.850 78.977
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2001 133.404 82.566
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2002 121.250 96.918
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2003 104.514 104.831
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2004 94.019 110.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2005 92.297 119.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2006 101.150 132.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2007 116.819 122.576
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2008 143.516 117.779
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2009 146.378 111.897
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2010 154.432 121.351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2011 162.962 133.194
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2012 158.374 144.491
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2013 164.772 145.669
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2014 182.949 147.862
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2015 204.615 149.509
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2016 230.739 151.545
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2017 234.957 154.292
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 243.737 157.366
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 269.064 161.029
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 220.853 152.494
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 252.528 145.330
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 1995 19.065 31.066
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 1996 19.619 32.159
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 1997 19.551 30.031
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 1998 21.969 28.805
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 1999 20.655 28.102
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2000 19.582 29.311
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2001 18.987 30.886
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2002 17.853 34.029
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2003 16.752 34.201
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2004 16.441 34.480
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2005 16.995 38.749
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2006 19.591 42.590
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2007 20.509 40.477
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2008 21.906 37.222
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2009 22.666 28.465
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2010 23.035 28.247
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2011 22.895 31.157
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2012 22.195 29.266
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2013 21.712 28.114
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2014 22.489 29.732
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2015 23.478 29.708
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2016 24.642 29.648
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2017 25.437 28.707
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2018 25.403 27.543
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2019 25.632 26.105
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2020 24.936 20.198
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse achtergrond Totaal 2021 19.822 23.428
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 1995 31 0
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 1996 44 1
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 1997 22 2
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 1998 27 2
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 1999 33 5
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2000 71 4
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2001 91 6
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2002 99 12
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2003 90 19
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2004 72 18
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2005 59 17
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2006 57 14
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2007 52 13
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2008 67 12
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2009 85 12
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2010 100 15
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2011 132 27
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2012 164 40
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2013 226 30
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2014 298 77
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2015 450 99
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2016 512 172
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2017 637 279
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2018 806 283
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2019 924 324
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2020 1.440 746
Totaal mannen en vrouwen Oekraïne Totaal 2021 1.793 752
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de immi- en emigratie inclusief administratieve correcties naar geslacht, migratieachtergrond en generatie. De gegevens zijn beschikbaar per maand en per jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers van oktober 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen minus administratieve afvoeringen.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.