Personenmobiliteit; reiskenmerken en vervoerwijzen, regio's, 2010-2017

Personenmobiliteit; reiskenmerken en vervoerwijzen, regio's, 2010-2017

Populatie Vervoerwijzen Kenmerken verplaatsing Perioden Regio's Per persoon per dag Verplaatsingen (aantal) Per persoon per jaar Verplaatsingen (aantal)
Totaal Totaal Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland 0,40 141
Totaal Totaal Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland 0,90 315
Totaal Totaal Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland 0,44 152
Totaal Totaal Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,30 103
Totaal Totaal Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland 0,25 88
Totaal Totaal Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland 0,12 43
Totaal Totaal Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland 0,07 23
Totaal Totaal Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland 0,07 25
Totaal Auto (bestuurder) Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland 0,03 9
Totaal Auto (bestuurder) Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland 0,20 69
Totaal Auto (bestuurder) Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland 0,17 60
Totaal Auto (bestuurder) Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,15 51
Totaal Auto (bestuurder) Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland 0,14 50
Totaal Auto (bestuurder) Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland 0,07 25
Totaal Auto (bestuurder) Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland 0,04 13
Totaal Auto (bestuurder) Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland 0,04 13
Totaal Auto (passagier) Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland 0,01 5
Totaal Auto (passagier) Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland 0,11 37
Totaal Auto (passagier) Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland 0,08 27
Totaal Auto (passagier) Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,06 21
Totaal Auto (passagier) Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland 0,05 19
Totaal Auto (passagier) Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland 0,02 8
Totaal Auto (passagier) Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland 0,01 5
Totaal Auto (passagier) Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland 0,02 6
Totaal Trein Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland . .
Totaal Trein Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland . .
Totaal Trein Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland . .
Totaal Trein Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,00 2
Totaal Trein Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland 0,01 5
Totaal Trein Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland 0,02 5
Totaal Trein Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland 0,01 4
Totaal Trein Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland 0,01 4
Totaal Bus/tram/metro Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland . .
Totaal Bus/tram/metro Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland 0,01 4
Totaal Bus/tram/metro Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland 0,02 6
Totaal Bus/tram/metro Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,02 7
Totaal Bus/tram/metro Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland 0,01 5
Totaal Bus/tram/metro Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland 0,00 1
Totaal Bus/tram/metro Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland . .
Totaal Bus/tram/metro Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland . .
Totaal Brom-/snorfiets Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland . .
Totaal Brom-/snorfiets Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland 0,01 3
Totaal Brom-/snorfiets Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland 0,01 3
Totaal Brom-/snorfiets Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,01 2
Totaal Brom-/snorfiets Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland . .
Totaal Brom-/snorfiets Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland . .
Totaal Brom-/snorfiets Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland . .
Totaal Brom-/snorfiets Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland . .
Totaal Fiets Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland 0,11 40
Totaal Fiets Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland 0,39 137
Totaal Fiets Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland 0,12 43
Totaal Fiets Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,04 16
Totaal Fiets Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland 0,01 5
Totaal Fiets Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland 0,00 1
Totaal Fiets Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland . .
Totaal Fiets Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland . .
Totaal Lopen Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland 0,24 85
Totaal Lopen Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland 0,18 62
Totaal Lopen Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland 0,03 11
Totaal Lopen Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,01 3
Totaal Lopen Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland 0,00 1
Totaal Lopen Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland . .
Totaal Lopen Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland . .
Totaal Lopen Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland . .
Totaal Overige vervoerwijze Afstand: 0 tot 1 km 2016 Nederland 0,00 2
Totaal Overige vervoerwijze Afstand: 1 tot 3,7 km 2016 Nederland 0,01 4
Totaal Overige vervoerwijze Afstand: 3,7 tot 7,5 km 2016 Nederland 0,01 2
Totaal Overige vervoerwijze Afstand: 7,5 tot 15 km 2016 Nederland 0,01 2
Totaal Overige vervoerwijze Afstand: 15 tot 30 km 2016 Nederland 0,01 2
Totaal Overige vervoerwijze Afstand: 30 tot 50 km 2016 Nederland 0,00 1
Totaal Overige vervoerwijze Afstand: 50 km tot 75 km 2016 Nederland . .
Totaal Overige vervoerwijze Afstand: 75 km of meer 2016 Nederland 0,00 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen , de afgelegde afstand en de reisduur per inwoner van Nederland per dag en per jaar. Het gaat om alle verplaatsingen binnen Nederland behalve beroepsmatige verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld van een taxichauffeur of pakketbezorger) en behalve dagen op binnenlandse en buitenlandse vakanties. Die zijn niet inbegrepen in deze tabel.
Het reisgedrag is uitgesplitst naar reiskenmerken (o.a. tijdstip van vertrek en dag van de week), vervoerwijzen en regio's.
Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 februari 2020
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 28 februari 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (kenmerken verplaatsingen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Mobiliteit; per persoon; verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Per persoon per dag
Verplaatsingen
Dit betreft het gemiddelde aantal verplaatsingen van een persoon op een dag. De verplaatsingen naar vervoerwijze betreffen de hoofdvervoerwijze van een verplaatsing, het voor- en natransport wordt hierbij genegeerd. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor wordt de verplaatsing als treinverplaatsing geteld.
Per persoon per jaar
Verplaatsingen
Dit betreft het gemiddelde aantal verplaatsingen van een persoon per jaar. De verplaatsingen naar vervoerwijze betreffen de hoofdvervoerwijze van een verplaatsing, het voor- en natransport wordt hierbij genegeerd. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor wordt de verplaatsing als treinverplaatsing geteld.