Mineralenbalans landbouw


Deze tabel bevat gegevens over de bodembalans van de mineralen stikstof en fosfor. Het gaat om cijfers over de aanvoer naar landbouwgrond (dierlijke mest, kunstmest, luchtdepositie en overige aanvoer) en de afvoer van landbouwgrond (stikstofvervluchtiging mesttoediening en afvoer via gewassen). Het verlies naar de bodem is gelijk aan het verschil tussen aanvoer en afvoer. De tabel geeft voor stikstof ook de cijfers over het verlies naar lucht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2018 zijn definitief.
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 6 februari 2020:
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers voor de reeks 1990-2019 worden in februari 2021 gepubliceerd.

Mineralenbalans landbouw

Mineralen Perioden Balans veehouderijAanvoer naar veehouderijTotaal aanvoer naar veehouderij (mln kg) Aanvoer naar veehouderijKrachtvoerTotaal krachtvoer (mln kg) Aanvoer naar veehouderijKrachtvoerRundvee (mln kg) Aanvoer naar veehouderijKrachtvoerVarkens (mln kg) Aanvoer naar veehouderijKrachtvoerPluimvee (mln kg) Aanvoer naar veehouderijKrachtvoerOverige dieren (mln kg) Aanvoer naar veehouderijRuwvoerTotaal ruwvoer (mln kg) Aanvoer naar veehouderijRuwvoerRundvee (mln kg) Aanvoer naar veehouderijRuwvoerVarkens (mln kg) Aanvoer naar veehouderijRuwvoerPluimvee (mln kg) Aanvoer naar veehouderijRuwvoerOverige dieren (mln kg) Balans veehouderijAfvoer van veehouderijTotaal afvoer van veehouderij (mln kg) Afvoer van veehouderijVastlegging in dierlijke productieTotaal vastlegging (mln kg) Afvoer van veehouderijVastlegging in dierlijke productieRundvee (mln kg) Afvoer van veehouderijVastlegging in dierlijke productieVarkens (mln kg) Afvoer van veehouderijVastlegging in dierlijke productiePluimvee (mln kg) Afvoer van veehouderijVastlegging in dierlijke productieOverige dieren (mln kg) Afvoer van veehouderijUitscheiding veestapelTotaal uitscheiding veestapel (mln kg) Afvoer van veehouderijUitscheiding veestapelRundvee (mln kg) Afvoer van veehouderijUitscheiding veestapelVarkens (mln kg) Afvoer van veehouderijUitscheiding veestapelPluimvee (mln kg) Afvoer van veehouderijUitscheiding veestapelOverige dieren (mln kg) Balans sector landbouwAanvoer naar sector landbouw Totaal aanvoer naar sector landbouw (mln kg) Balans sector landbouwAanvoer naar sector landbouw Krachtvoer (mln kg) Balans sector landbouwAanvoer naar sector landbouw Kunstmest (mln kg) Balans sector landbouwAanvoer naar sector landbouw Luchtdepositie, herkomst niet-landbouw (mln kg) Balans sector landbouwAanvoer naar sector landbouw Overige aanvoer (mln kg) Balans sector landbouwAfvoer van sector landbouwTotaal afvoer van sector landbouw (mln kg) Balans sector landbouwAfvoer van sector landbouwMestafzet buiten de landbouw (mln kg) Balans sector landbouwAfvoer van sector landbouwVastlegging in dierlijke productie (mln kg) Balans sector landbouwAfvoer van sector landbouwAfzet plantaardige producten (mln kg) Balans sector landbouwAfvoer van sector landbouwVoorraadmutatie ruwvoer (mln kg) Afvoer van sector landbouwVerlies naar lucht en bodemTotaal verlies (mln kg) Afvoer van sector landbouwVerlies naar lucht en bodemVerlies naar de bodem (mln kg) Verlies naar lucht en bodemVerlies naar luchtTotaal verlies naar lucht (mln kg) Verlies naar lucht en bodemVerlies naar luchtStikstofvervluchtiging stal en opslag (mln kg) Verlies naar lucht en bodemVerlies naar luchtStikstofvervluchtiging wei en toediening (mln kg) Verlies naar lucht en bodemVerlies naar luchtStikstofvervluchtiging gewassen (mln kg) Verlies naar lucht en bodemVerlies naar luchtLuchtdepositie herkomst landbouw (-) (mln kg) Balans sector landbouwBenutting mineralen landbouw (%)
Stikstof (N) 1990 881 465 149 211 99 6 416 392 0 0 25 881 187 88 61 34 3 694 452 150 65 28 912 465 395 34 18 912 19 187 88 -6 624 375 249 93 187 10 41 31
Stikstof (N) 2000 742 428 130 186 106 7 314 291 0 0 23 742 193 82 65 43 3 549 339 121 63 27 798 428 322 32 16 798 29 193 94 2 480 363 118 73 64 9 27 37
Stikstof (N) 2010 685 410 129 168 107 7 274 257 0 0 17 685 195 88 62 42 3 490 299 106 65 21 658 410 205 27 15 658 71 195 86 0 307 213 93 64 38 8 17 48
Stikstof (N) 2015 706 423 144 162 108 9 283 268 0 0 15 706 208 96 63 46 3 497 316 99 62 21 707 423 245 23 16 707 85 208 84 -6 336 245 91 58 41 9 16 47
Stikstof (N) 2016 719 438 161 159 109 8 281 269 0 0 12 719 215 103 62 47 3 504 327 97 62 18 707 438 230 23 17 707 88 215 79 -4 330 239 91 58 41 9 16 47
Stikstof (N) 2017 726 434 160 160 105 9 292 279 0 0 13 726 214 102 62 46 3 512 337 97 59 19 703 434 230 23 16 703 81 214 87 15 306 212 94 59 42 10 17 48
Stikstof (N) 2018 711 420 153 159 98 10 291 274 0 0 17 711 207 100 63 41 4 504 327 97 57 23 664 420 206 23 15 664 76 207 78 -27 330 241 89 57 42 9 19 48
Fosfor (P) 1990 138 91 26 43 20 1 47 44 0 0 3 138 37 18 13 5 1 101 53 30 14 4 128 91 32 5 128 4 37 18 0 69 69 44
Fosfor (P) 2000 119 79 23 34 20 1 41 38 0 0 3 119 36 16 13 6 0 83 45 21 14 4 108 79 26 4 108 7 36 18 2 45 45 53
Fosfor (P) 2010 115 76 23 33 19 2 39 37 0 0 3 115 37 17 13 6 1 78 42 20 13 4 91 76 13 3 91 16 37 16 0 22 22 71
Fosfor (P) 2015 118 73 21 31 19 2 45 43 0 0 2 118 40 19 13 7 1 79 45 17 12 3 80 73 4 3 80 20 40 15 -2 8 8 90
Fosfor (P) 2016 117 75 23 30 19 2 42 40 0 0 2 117 41 20 13 7 1 76 44 17 13 3 84 75 6 3 84 21 41 14 -1 9 9 86
Fosfor (P) 2017 115 73 23 30 18 2 42 40 0 0 2 115 41 21 13 6 1 74 42 16 12 3 81 73 5 3 81 19 41 15 0 5 5 92
Fosfor (P) 2018 110 71 22 30 17 2 39 37 0 0 2 110 40 20 13 6 1 71 40 16 11 3 80 71 6 4 80 18 40 14 -5 14 14 86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens