Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Bewerk tabel

Deze tabel bevat maand- en jaarcijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland. Deze veranderingen bestaan uit levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995

Status van de cijfers:
De cijfers van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 augustus 2020:
De voorlopige cijfers over juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd.
Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Bevolkingsontwikkeling; maand en jaar

Perioden Bevolking aan het begin van de periode (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Overige correcties (aantal) Totale bevolkingsgroei (aantal) Bevolking aan het eind van de periode (aantal)
2019 januari 17.282.163 14.192 13.998 21.543 13.880 7.857 17.290.020
2019 februari 17.290.020 12.149 12.758 21.595 11.663 9.323 17.299.343
2019 maart 17.299.343 13.549 13.757 18.260 11.696 6.356 17.305.699
2019 april 17.305.699 13.717 12.593 17.536 10.968 7.692 17.313.391
2019 mei 17.313.391 14.349 12.426 17.423 10.747 8.599 17.321.990
2019 juni 17.321.990 14.233 11.683 17.055 13.610 5.995 17.327.985
2019 juli 17.327.985 15.476 12.314 23.043 19.039 7.166 17.335.151
2019 augustus 17.335.151 15.442 11.773 37.265 16.733 24.201 17.359.352
2019 september 17.359.352 15.132 11.267 36.754 14.594 26.025 17.385.377
2019 oktober 17.385.377 14.709 12.571 24.846 12.997 13.987 17.399.364
2019 november 17.399.364 13.686 13.017 18.555 11.426 7.798 17.407.162
2019 december 17.407.162 13.046 13.728 15.189 13.676 -408 423 17.407.585
2019 17.282.163 169.680 151.885 269.064 161.029 -408 125.422 17.407.585
2020 januari* 17.407.585 14.015 14.120 22.081 15.743 6.233 17.413.818
2020 februari* 17.413.818 12.866 12.872 21.320 12.140 9.174 17.422.992
2020 maart* 17.422.992 13.498 16.202 15.740 12.910 126 17.423.118
2020 april* 17.423.118 13.322 18.854 9.337 9.446 -5.641 17.417.477
2020 mei* 17.417.477 13.731 12.616 8.981 8.765 1.331 17.418.808
2020 juni* 17.418.808 13.894 11.486 12.659 11.397 3.670 17.422.478
2020 juli* 17.422.478 15.572 11.615 17.782 16.411 5.328 17.427.806
Bron: CBS.
Verklaring van tekens