Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Kenmerken personen Marges Perioden Internet faciliteiten Apparatuur om te internetten Personal Computer (PC) of desktop (% van personen 12 jaar of ouder) Internet faciliteiten Apparatuur om te internetten Laptop of netbook (% van personen 12 jaar of ouder) Internet faciliteiten Apparatuur om te internetten Tablet (% van personen 12 jaar of ouder) Internet faciliteiten Apparatuur om te internetten Mobiele telefoon of smartphone (% van personen 12 jaar of ouder) Internet activiteiten Communicatie Sociale media Totaal (% van personen 12 jaar of ouder) Internet activiteiten Communicatie Sociale media Sociale netwerken Tekstberichten uitwisselen (% van personen 12 jaar of ouder) Internet activiteiten Communicatie Sociale media Sociale netwerken Sociaal netwerk (% van personen 12 jaar of ouder) Internet activiteiten Communicatie Telefoneren via internet (% van personen 12 jaar of ouder)
Totaal personen Waarde 2014 61,2 75,9 57,1 74,1 73,7 62,8 55,1 31,1
Totaal personen Waarde 2019 54,3 83,3 71,0 92,1 87,4 84,2 63,2 57,9
Leeftijd: 12 tot 25 jaar Waarde 2014 71,1 90,9 65,8 96,8 96,7 93,0 86,2 47,7
Leeftijd: 12 tot 25 jaar Waarde 2019 63,4 96,1 74,9 99,1 96,8 95,0 88,8 78,0
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2014 51,6 86,7 60,9 94,4 94,0 87,4 81,4 43,5
Leeftijd: 25 tot 35 jaar Waarde 2019 44,3 94,1 67,5 98,3 96,3 95,0 80,5 72,8
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2014 63,3 83,8 67,5 86,5 88,3 75,8 66,3 34,0
Leeftijd: 35 tot 45 jaar Waarde 2019 48,6 88,4 78,1 98,6 95,8 94,1 72,7 63,8
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2014 73,3 81,2 66,2 84,3 79,3 64,9 50,6 26,3
Leeftijd: 45 tot 55 jaar Waarde 2019 57,9 89,1 77,2 97,0 94,8 92,0 65,8 57,9
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2014 65,6 73,2 57,8 66,0 64,3 46,5 37,9 25,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2019 59,2 81,8 74,8 95,2 88,9 84,0 52,6 51,3
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2014 54,2 58,4 39,1 36,0 39,8 25,2 22,6 18,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2019 58,7 65,5 68,6 85,7 76,0 70,0 38,5 41,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2014 26,7 26,4 16,6 11,6 13,0 6,5 6,3 5,9
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2019 39,4 48,6 43,5 51,9 39,8 34,4 16,6 18,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de (wijze van ) toegang tot internet, internetfaciliteiten, het internetgebruik en de internet activiteiten. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidspositie en inkomensgroep.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Internet faciliteiten
Met betrekking tot internet is de respondent gevraagd naar de aanwezigheid van een aantal faciliteiten in het huishouden, zoals de toegang tot internet, de aard van de internetverbinding en de apparatuur waarmee men toegang heeft tot het internet, het internetgebruik en de internetactiviteiten.
Apparatuur om te internetten
Vraagstelling: Met welk van de volgende apparaten heeft u thuis toegang tot het internet?
Ongeacht of internet gebruikt wordt of niet. Meerdere antwoorden mogelijk.
-  Personal Computer (PC) of desktop
-  Laptop of netbook
-  Tablet
-  Mobiele telefoon of smartphone
-  TV met set top box, bijvoorbeeld digitale televisie
-  Spelcomputer
Personal Computer (PC) of desktop
Laptop of netbook
Tablet
Mobiele telefoon of smartphone
Internet activiteiten
Het betreft hier de activiteiten die door de respondenten in de 3 maanden voorafgaand aan het onderzoek op het internet zijn uitgevoerd. Meerdere antwoorden mogelijk. Het gaat hierbij om privé doeleinden. Binnen de activiteiten wordt een onderscheid gemaakt naar:
-  Communicatie;
-  Informatie en vermaak;
-  Dienstverlening.
Communicatie
Vraagstelling: Heeft u internet in de de afgelopen 3 maanden gebruikt voor de volgende activiteiten:
-  E-mails te versturen of te ontvangen;
-  Te telefoneren via internet;
-  Chatten;
-  Weblogs lezen of bijhouden;
-  Tekstberichten uitwisselen;
-  Deelname aan sociaal netwerk zoals Facebook en twitter;
-  Deelname aan professioneel netwerk als LinkedIn.

Sociale media
Totaal
Sociale netwerken
Tekstberichten uitwisselen
Sociaal netwerk
Telefoneren via internet