Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Kenmerken personen Marges Perioden Internet faciliteiten Toegang tot internet (% van personen 12 jaar of ouder) Internet gebruik Frequentie gebruik afgelopen 3 maanden (Bijna) elke dag (% van personen 12 jaar of ouder)
Totaal personen Waarde 2012 91,5 76,2
Totaal personen Waarde 2013 92,8 78,2
Totaal personen Waarde 2014 93,2 79,3
Totaal personen Waarde 2015 94,0 81,0
Totaal personen Waarde 2016 94,4 82,1
Totaal personen Waarde 2017 97,1 86,1
Totaal personen Waarde 2018 96,5 86,4
Totaal personen Waarde 2019 97,0 87,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de (wijze van ) toegang tot internet, internetfaciliteiten, het internetgebruik en de internet activiteiten. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidspositie en inkomensgroep.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Internet faciliteiten
Met betrekking tot internet is de respondent gevraagd naar de aanwezigheid van een aantal faciliteiten in het huishouden, zoals de toegang tot internet, de aard van de internetverbinding en de apparatuur waarmee men toegang heeft tot het internet, het internetgebruik en de internetactiviteiten.
Toegang tot internet
Vraagstelling: Heeft u of iemand anders in uw huishouden toegang tot internet?
Internet gebruik
Gevraagd is naar de onderwerpen:
-  Wanneer is internet voor het laatst gebruikt;
-  Frequentie van het internet gebruik in de afgelopen 3 maanden;
-  Plaats van internet gebruik in de afgelopen 3 maanden.
Frequentie gebruik afgelopen 3 maanden
(Bijna) elke dag