Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Indelingen Stroomgebieddistricten Perioden Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (VE) (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Koper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Zink (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Stikstofverbindingen als N (mg/l) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Zwevend stof (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (VE) (1000 v.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Koper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Zink (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Stikstofverbindingen als N (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Zwevend stof (mg/l) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Chemisch Zuurstof Verbruik (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Stikstofverbindingen als N (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%)
Totaal alle installaties Nederland 2018 1.773.436 26.406 1.016.606 94.116 13.307 138.509 438.978 54 7 263 1.909 69.057 14.006 1.676 8.432 66.133 7 1 8 93 85 87
Totaal alle installaties Nederland 2019 1.904.102 26.818 1.039.372 94.209 13.555 . . 49 7 . 2.019 73.296 14.391 1.767 . . 7 1 . 93 85 87
Totaal alle installaties Nederland 2020 1.938.476 27.031 1.056.480 93.686 13.297 133.000 433.742 50 7 279 1.986 72.302 14.320 1.644 9.156 68.981 7 1 7 93 85 88
Aeratietanks Nederland 2018 639.457 9.633 369.536 34.611 4.817 51.538 152.924 54 7 272 701 25.895 5.744 615 2.932 24.076 9 1 9 93 83 87
Aeratietanks Nederland 2019 668.048 9.904 383.484 34.805 5.059 . . 50 7 . 746 27.568 5.800 734 . . 8 1 . 93 83 85
Aeratietanks Nederland 2020 684.948 9.852 385.309 34.069 4.873 49.210 159.025 50 7 275 727 27.290 5.563 630 3.327 25.327 8 1 7 93 84 87
Oxidatietanks Nederland 2018 275.258 4.110 159.281 14.403 1.954 18.800 72.358 54 7 253 292 10.515 1.933 290 1.084 9.853 7 1 8 93 87 85
Oxidatietanks Nederland 2019 291.099 4.044 157.666 13.998 1.991 . . 50 7 . 306 10.953 2.015 264 . . 7 1 . 93 86 87
Oxidatietanks Nederland 2020 275.998 3.689 143.486 12.960 1.767 16.510 61.265 51 7 261 268 9.519 1.808 223 998 8.523 6 1 6 93 86 87
Carrousels Nederland 2018 566.658 8.426 324.802 29.933 4.231 38.692 138.946 54 7 261 587 21.086 3.544 485 2.687 21.008 6 1 7 94 88 89
Carrousels Nederland 2019 611.472 8.468 328.524 29.803 4.157 . . 49 7 . 596 21.397 3.616 461 . . 6 1 . 93 88 89
Carrousels Nederland 2020 630.685 8.808 343.854 30.630 4.255 38.801 142.958 50 7 283 606 21.821 3.771 462 2.898 23.001 6 1 5 94 88 89
Tweetrapsinstallaties Nederland 2018 145.563 2.056 78.834 7.382 1.003 16.070 32.410 55 8 269 172 5.832 1.752 152 910 3.997 9 1 9 93 76 85
Tweetrapsinstallaties Nederland 2019 104.321 1.324 51.051 4.687 622 . . 54 8 . 128 4.032 1.321 114 . . 8 1 . 92 72 82
Tweetrapsinstallaties Nederland 2020 111.999 1.454 57.358 4.923 653 8.139 18.823 50 7 288 134 4.466 1.371 132 590 2.652 8 1 7 92 72 80
Nereda korrelslib reactor Nederland 2018
Nereda korrelslib reactor Nederland 2019 38.256 557 21.248 2.027 270 . . 53 7 . 41 1.738 330 43 . . 8 1 . 92 84 84
Nereda korrelslib reactor Nederland 2020 45.534 673 26.421 2.298 297 2.829 11.382 51 6 290 47 1.644 421 48 195 1.940 11 1 14 94 82 84
Hybride Nereda - actief slib systeem Nederland 2018
Hybride Nereda - actief slib systeem Nederland 2019 30.200 364 14.184 1.256 168 . . 49 7 . 35 1.397 260 13 . . 10 1 . 90 79 92
Hybride Nereda - actief slib systeem Nederland 2020 31.681 381 15.108 1.266 182 2.035 4.983 48 7 271 49 1.809 406 17 99 587 12 1 17 88 68 91
Lozing op regionaal oppervlaktewater Nederland 2018 994.858 15.348 598.052 53.154 7.756 79.988 257.104 54 8 272 1.061 39.001 7.117 791 4.767 39.588 7 1 8 93 87 90
Lozing op regionaal oppervlaktewater Nederland 2019 1.078.476 15.441 604.454 52.954 7.863 . . 50 7 . 1.124 41.694 7.330 848 . . 6 1 . 93 86 89
Lozing op regionaal oppervlaktewater Nederland 2020 1.100.540 15.686 616.778 53.569 7.801 80.545 251.414 50 7 286 1.132 41.744 7.471 792 5.890 42.990 6 1 6 93 86 90
Lozing op rijkswater Nederland 2018 778.578 11.058 418.554 40.962 5.551 58.522 181.874 53 7 242 847 30.057 6.889 885 3.665 26.545 8 1 9 93 83 84
Lozing op rijkswater Nederland 2019 825.626 11.377 434.918 41.256 5.692 . . 49 7 . 895 31.602 7.061 919 . . 7 1 . 93 83 84
Lozing op rijkswater Nederland 2020 837.936 11.344 439.702 40.117 5.496 52.455 182.329 49 7 263 853 30.558 6.850 852 3.266 25.991 7 1 7 93 83 84
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden).
De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.
Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen en over procesparameters alleen in de even jaren verzameld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van afvalwater (influent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) en hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden (VE)
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Zink
Concentraties
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) van een aantal verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Zwevend stof
De concentratie van gesuspendeerde, niet opgeloste deeltjes.
Afvoer van afvalwater (effluent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties en hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de resterende hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Vervuilingseenheden (VE)
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.

Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Zink
Concentraties
Jaarlijkse gegevens over de restconcentraties verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Zwevend stof
Het gehalte van gesuspendeerde, niet opgeloste deeltjes.
Rendement zuiveringsproces
Gegevens over de effectiviteit van het zuiveringsproces voor de parameters CZV, BZV, N-totaal en P-totaal. De zuiveringsrendementen geven weer welk percentage van de inkomende vuilvracht gedurende het zuiveringsproces wordt verwijderd.
Totale zuiveringsrendement
Het rendement wordt berekend over het totaal van de aangevoerde en afgevoerde vuilvrachten van alle (of een selectie van) zuiveringsinstallaties.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).