Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling


Deze tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden).
De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.
Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen en over procesparameters alleen in de even jaren verzameld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2018.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Stroomgebieddistricten) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2019 verschijnen in maart 2021.

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Indelingen Stroomgebieddistricten Perioden Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenVolume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenVervuilingseenheden (VE) (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenChemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenStikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenFosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenKoper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent)HoeveelhedenZink (kg) Afvoer van afvalwater (effluent)HoeveelhedenVervuilingseenheden (VE) (1000 v.e.) Afvoer van afvalwater (effluent)HoeveelhedenChemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent)HoeveelhedenStikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent)HoeveelhedenFosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent)HoeveelhedenKoper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent)HoeveelhedenZink (kg) Rendement zuiveringsprocesTotale zuiveringsrendementChemisch Zuurstof Verbruik (%) Rendement zuiveringsprocesTotale zuiveringsrendementStikstofverbindingen als N (%) Rendement zuiveringsprocesTotale zuiveringsrendementFosforverbindingen als P (%)
Totaal alle installaties Nederland 1981 1.247.035 . 694.973 60.630 17.365 132.300 469.650 . 144.177 33.388 10.064 39.690 140.895 79 45 42
Totaal alle installaties Nederland 1990 1.642.646 . 932.832 81.273 14.357 177.145 497.455 . 131.495 39.292 6.239 36.492 140.282 86 52 57
Totaal alle installaties Nederland 2000 1.996.779 . 920.719 84.726 13.300 156.891 438.782 . 91.033 28.952 2.845 17.846 100.897 90 66 79
Totaal alle installaties Nederland 2010 1.934.310 24.745 953.490 87.866 13.880 145.405 460.409 2.036 75.461 16.586 2.226 8.842 85.375 92 81 84
Totaal alle installaties Nederland 2016 1.904.878 26.167 1.008.526 92.967 13.401 145.423 445.153 1.863 67.570 14.401 1.769 8.523 77.899 93 85 87
Totaal alle installaties Nederland 2017 1.921.056 26.427 1.020.783 93.372 13.430 . . 1.997 71.550 14.877 1.843 . . 93 84 86
Totaal alle installaties Nederland 2018 1.773.436 26.406 1.016.606 94.116 13.307 138.509 438.978 1.909 69.057 14.006 1.676 8.432 66.133 93 85 87
Bron: CBS.
Verklaring van tekens