Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Indelingen Stroomgebieddistricten Perioden Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (VE) (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Koper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Zink (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Stikstofverbindingen als N (mg/l) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Aanvoer van afvalwater (influent) Concentraties Zwevend stof (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (VE) (1000 v.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Koper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Zink (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Stikstofverbindingen als N (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Fosforverbindingen als P (mg/l) Afvoer van afvalwater (effluent) Concentraties Zwevend stof (mg/l) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Chemisch Zuurstof Verbruik (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Stikstofverbindingen als N (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%)
Totaal alle installaties Nederland 2019 1.904.102 26.818 1.039.372 94.209 13.555 . . 49 7 . 2.019 73.296 14.391 1.767 . . 7 1 . 93 85 87
Totaal alle installaties Nederland 2020 1.938.476 27.031 1.056.480 93.686 13.297 133.000 433.742 50 7 279 1.986 72.302 14.320 1.644 9.156 68.981 7 1 7 93 85 88
Totaal alle installaties Nederland 2021 1.963.884 26.781 1.039.561 93.852 13.120 . . 50 7 266 1.998 72.524 14.379 1.681 . . 7 1 7 93 85 87
Aeratietanks Nederland 2019 668.048 9.904 383.484 34.805 5.059 . . 50 7 . 746 27.568 5.800 734 . . 8 1 . 93 83 85
Aeratietanks Nederland 2020 684.948 9.852 385.309 34.069 4.873 49.210 159.025 50 7 275 727 27.290 5.563 630 3.327 25.327 8 1 7 93 84 87
Aeratietanks Nederland 2021 684.445 9.529 370.360 33.224 4.667 . . 50 7 272 731 26.905 5.634 643 . . 8 1 7 93 83 86
Oxidatietanks Nederland 2019 291.099 4.044 157.666 13.998 1.991 . . 50 7 . 306 10.953 2.015 264 . . 7 1 . 93 86 87
Oxidatietanks Nederland 2020 275.998 3.689 143.486 12.960 1.767 16.510 61.265 51 7 261 268 9.519 1.808 223 998 8.523 6 1 6 93 86 87
Oxidatietanks Nederland 2021 281.570 3.840 149.249 13.403 1.875 . . 52 7 260 278 9.946 1.909 246 . . 7 1 7 93 86 87
Carrousels Nederland 2019 611.472 8.468 328.524 29.803 4.157 . . 49 7 . 596 21.397 3.616 461 . . 6 1 . 93 88 89
Carrousels Nederland 2020 630.685 8.808 343.854 30.630 4.255 38.801 142.958 50 7 283 606 21.821 3.771 462 2.898 23.001 6 1 5 94 88 89
Carrousels Nederland 2021 646.795 8.843 342.466 31.209 4.307 . . 49 7 267 607 22.151 3.704 499 . . 6 1 6 94 88 88
Tweetrapsinstallaties Nederland 2019 104.321 1.324 51.051 4.687 622 . . 54 8 . 128 4.032 1.321 114 . . 8 1 . 92 72 82
Tweetrapsinstallaties Nederland 2020 111.999 1.454 57.358 4.923 653 8.139 18.823 50 7 288 134 4.466 1.371 132 590 2.652 8 1 7 92 72 80
Tweetrapsinstallaties Nederland 2021 111.042 1.429 55.739 4.940 646 . . 52 7 268 126 4.097 1.403 126 . . 8 1 7 93 72 80
Nereda korrelslib reactor Nederland 2019 38.256 557 21.248 2.027 270 . . 53 7 . 41 1.738 330 43 . . 8 1 . 92 84 84
Nereda korrelslib reactor Nederland 2020 45.534 673 26.421 2.298 297 2.829 11.382 51 6 290 47 1.644 421 48 195 1.940 11 1 14 94 82 84
Nereda korrelslib reactor Nederland 2021 49.588 714 27.911 2.461 318 . . 48 6 256 53 1.921 406 40 . . 9 1 13 93 83 88
Hybride Nereda - actief slib systeem Nederland 2019 30.200 364 14.184 1.256 168 . . 49 7 . 35 1.397 260 13 . . 10 1 . 90 79 92
Hybride Nereda - actief slib systeem Nederland 2020 31.681 381 15.108 1.266 182 2.035 4.983 48 7 271 49 1.809 406 17 99 587 12 1 17 88 68 91
Hybride Nereda - actief slib systeem Nederland 2021 31.515 360 14.324 1.183 174 . . 48 7 266 47 1.831 354 18 . . 10 1 15 87 70 90
Lozing op regionaal oppervlaktewater Nederland 2019 1.078.476 15.441 604.454 52.954 7.863 . . 50 7 . 1.124 41.694 7.330 848 . . 6 1 . 93 86 89
Lozing op regionaal oppervlaktewater Nederland 2020 1.100.540 15.686 616.778 53.569 7.801 80.545 251.414 50 7 286 1.132 41.744 7.471 792 5.890 42.990 6 1 6 93 86 90
Lozing op regionaal oppervlaktewater Nederland 2021 1.129.779 15.585 609.035 53.761 7.704 . . 50 7 274 1.134 41.946 7.382 793 . . 6 1 7 93 86 90
Lozing op rijkswater Nederland 2019 825.626 11.377 434.918 41.256 5.692 . . 49 7 . 895 31.602 7.061 919 . . 7 1 . 93 83 84
Lozing op rijkswater Nederland 2020 837.936 11.344 439.702 40.117 5.496 52.455 182.329 49 7 263 853 30.558 6.850 852 3.266 25.991 7 1 7 93 83 84
Lozing op rijkswater Nederland 2021 834.105 11.196 430.526 40.091 5.416 . . 49 7 245 864 30.578 6.997 888 . . 7 1 7 93 83 84
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden).
De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.
Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen en over procesparameters alleen in de even jaren verzameld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2022 verschijnen in maart 2024.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van afvalwater (influent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) en hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden (VE)
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Zink
Concentraties
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) van een aantal verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Zwevend stof
De concentratie van gesuspendeerde, niet opgeloste deeltjes.
Afvoer van afvalwater (effluent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties en hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de resterende hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Vervuilingseenheden (VE)
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.

Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Zink
Concentraties
Jaarlijkse gegevens over de restconcentraties verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Zwevend stof
Het gehalte van gesuspendeerde, niet opgeloste deeltjes.
Rendement zuiveringsproces
Gegevens over de effectiviteit van het zuiveringsproces voor de parameters CZV, BZV, N-totaal en P-totaal. De zuiveringsrendementen geven weer welk percentage van de inkomende vuilvracht gedurende het zuiveringsproces wordt verwijderd.
Totale zuiveringsrendement
Het rendement wordt berekend over het totaal van de aangevoerde en afgevoerde vuilvrachten van alle (of een selectie van) zuiveringsinstallaties.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).