Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Zuiveringstype Kenmerken Perioden Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (aantal) Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering Capaciteit in Vervuilingseenheden (1 000 v.e.)
Totaal installaties Totaal alle installaties 2020 315 29.713
Totaal installaties Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 14 263
Totaal installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2020 301 29.450
Totaal installaties Geen extra stikstofverwijdering 2020 10 359
Totaal installaties Extra stikstofverwijdering 2020 305 29.353
Totaal installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 57 11.965
Totaal installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 13 2.274
Totaal installaties Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 67 4.173
Totaal installaties Lozing op regionaal stromend water 2020 86 8.261
Totaal installaties Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 62 4.862
Totaal installaties Lozing op regionaal beheerde meren 2020 5 149
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 60 6.746
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 18 2.850
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: meren 2020 5 423
Totaal installaties Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 12 2.248
Oxidatiebedden Totaal alle installaties 2020 2 108
Oxidatiebedden Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Oxidatiebedden Installaties met fosfaatverwijdering 2020 2 108
Oxidatiebedden Geen extra stikstofverwijdering 2020 1 54
Oxidatiebedden Extra stikstofverwijdering 2020 1 54
Oxidatiebedden Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 1 54
Oxidatiebedden Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 0 0
Oxidatiebedden Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 0 0
Oxidatiebedden Lozing op regionaal stromend water 2020 0 0
Oxidatiebedden Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 1 54
Oxidatiebedden Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Oxidatiebedden Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 0 0
Oxidatiebedden Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 1 54
Oxidatiebedden Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Oxidatiebedden Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 0 0
Aeratietanks Totaal alle installaties 2020 58 10.152
Aeratietanks Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Aeratietanks Installaties met fosfaatverwijdering 2020 58 10.152
Aeratietanks Geen extra stikstofverwijdering 2020 0 0
Aeratietanks Extra stikstofverwijdering 2020 58 10.152
Aeratietanks Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 30 7.056
Aeratietanks Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 4 570
Aeratietanks Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 8 711
Aeratietanks Lozing op regionaal stromend water 2020 20 3.129
Aeratietanks Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 13 1.241
Aeratietanks Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Aeratietanks Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 8 1.536
Aeratietanks Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 4 1.505
Aeratietanks Lozing op Rijkswateren: meren 2020 1 59
Aeratietanks Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 4 1.972
Oxidatietanks Totaal alle installaties 2020 56 4.615
Oxidatietanks Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 4 88
Oxidatietanks Installaties met fosfaatverwijdering 2020 52 4.527
Oxidatietanks Geen extra stikstofverwijdering 2020 0 0
Oxidatietanks Extra stikstofverwijdering 2020 56 4.615
Oxidatietanks Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 6 1.525
Oxidatietanks Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 2 349
Oxidatietanks Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 15 1.193
Oxidatietanks Lozing op regionaal stromend water 2020 12 1.006
Oxidatietanks Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 10 476
Oxidatietanks Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Oxidatietanks Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 12 1.336
Oxidatietanks Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 4 472
Oxidatietanks Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Oxidatietanks Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 3 131
Oxidatiesloten Totaal alle installaties 2020 44 1.133
Oxidatiesloten Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 6 51
Oxidatiesloten Installaties met fosfaatverwijdering 2020 38 1.082
Oxidatiesloten Geen extra stikstofverwijdering 2020 3 43
Oxidatiesloten Extra stikstofverwijdering 2020 41 1.090
Oxidatiesloten Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 0 0
Oxidatiesloten Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 0 0
Oxidatiesloten Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 12 116
Oxidatiesloten Lozing op regionaal stromend water 2020 17 716
Oxidatiesloten Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 5 161
Oxidatiesloten Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Oxidatiesloten Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 7 114
Oxidatiesloten Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 0 0
Oxidatiesloten Lozing op Rijkswateren: meren 2020 2 11
Oxidatiesloten Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 1 15
Carrousels Totaal alle installaties 2020 118 9.884
Carrousels Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 2 58
Carrousels Installaties met fosfaatverwijdering 2020 116 9.826
Carrousels Geen extra stikstofverwijdering 2020 4 172
Carrousels Extra stikstofverwijdering 2020 114 9.712
Carrousels Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 11 1.820
Carrousels Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 5 877
Carrousels Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 26 1.643
Carrousels Lozing op regionaal stromend water 2020 24 2.582
Carrousels Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 26 2.148
Carrousels Lozing op regionaal beheerde meren 2020 4 135
Carrousels Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 28 2.647
Carrousels Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 5 332
Carrousels Lozing op Rijkswateren: meren 2020 2 354
Carrousels Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 3 44
Discontinue systemen Totaal alle installaties 2020 1 40
Discontinue systemen Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Discontinue systemen Installaties met fosfaatverwijdering 2020 1 40
Discontinue systemen Geen extra stikstofverwijdering 2020 0 0
Discontinue systemen Extra stikstofverwijdering 2020 1 40
Discontinue systemen Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 0 0
Discontinue systemen Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 0 0
Discontinue systemen Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 1 40
Discontinue systemen Lozing op regionaal stromend water 2020 0 0
Discontinue systemen Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 0 0
Discontinue systemen Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Discontinue systemen Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 0 0
Discontinue systemen Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 0 0
Discontinue systemen Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Discontinue systemen Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 0 0
Parallelle installaties Totaal alle installaties 2020 10 956
Parallelle installaties Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Parallelle installaties Installaties met fosfaatverwijdering 2020 10 956
Parallelle installaties Geen extra stikstofverwijdering 2020 0 0
Parallelle installaties Extra stikstofverwijdering 2020 10 956
Parallelle installaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 2 197
Parallelle installaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 0 0
Parallelle installaties Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 1 277
Parallelle installaties Lozing op regionaal stromend water 2020 1 21
Parallelle installaties Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 4 362
Parallelle installaties Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Parallelle installaties Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 2 89
Parallelle installaties Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 1 120
Parallelle installaties Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Parallelle installaties Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 1 86
Tweetrapsinstallaties Totaal alle installaties 2020 14 1.598
Tweetrapsinstallaties Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Tweetrapsinstallaties Installaties met fosfaatverwijdering 2020 14 1.598
Tweetrapsinstallaties Geen extra stikstofverwijdering 2020 1 61
Tweetrapsinstallaties Extra stikstofverwijdering 2020 13 1.536
Tweetrapsinstallaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 3 1.036
Tweetrapsinstallaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 1 137
Tweetrapsinstallaties Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 2 66
Tweetrapsinstallaties Lozing op regionaal stromend water 2020 4 166
Tweetrapsinstallaties Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 2 80
Tweetrapsinstallaties Lozing op regionaal beheerde meren 2020 1 15
Tweetrapsinstallaties Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 3 1.025
Tweetrapsinstallaties Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 2 246
Tweetrapsinstallaties Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Tweetrapsinstallaties Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 0 0
Compactinstallaties Totaal alle installaties 2020 1 91
Compactinstallaties Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Compactinstallaties Installaties met fosfaatverwijdering 2020 1 91
Compactinstallaties Geen extra stikstofverwijdering 2020 0 0
Compactinstallaties Extra stikstofverwijdering 2020 1 91
Compactinstallaties Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 1 91
Compactinstallaties Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 0 0
Compactinstallaties Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 1 91
Compactinstallaties Lozing op regionaal stromend water 2020 0 0
Compactinstallaties Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 0 0
Compactinstallaties Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Compactinstallaties Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 0 0
Compactinstallaties Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 0 0
Compactinstallaties Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Compactinstallaties Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 0 0
Nereda korrelslib reactor Totaal alle installaties 2020 9 774
Nereda korrelslib reactor Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 2 66
Nereda korrelslib reactor Installaties met fosfaatverwijdering 2020 7 708
Nereda korrelslib reactor Geen extra stikstofverwijdering 2020 1 30
Nereda korrelslib reactor Extra stikstofverwijdering 2020 8 744
Nereda korrelslib reactor Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 3 187
Nereda korrelslib reactor Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 0 0
Nereda korrelslib reactor Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 1 36
Nereda korrelslib reactor Lozing op regionaal stromend water 2020 7 618
Nereda korrelslib reactor Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 0 0
Nereda korrelslib reactor Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Nereda korrelslib reactor Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 0 0
Nereda korrelslib reactor Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 1 120
Nereda korrelslib reactor Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Nereda korrelslib reactor Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Totaal alle installaties 2020 2 363
Hybride Nereda - actief slib systeem Installaties zonder fosfaatverwijdering 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Installaties met fosfaatverwijdering 2020 2 363
Hybride Nereda - actief slib systeem Geen extra stikstofverwijdering 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Extra stikstofverwijdering 2020 2 363
Hybride Nereda - actief slib systeem Stabilisatie in enkeltrapsgisting, warm 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Stabilisatie in tweetrapsgisting, warm 2020 1 340
Hybride Nereda - actief slib systeem Lozing op reg. polder- en boezemwater 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Lozing op regionaal stromend water 2020 1 23
Hybride Nereda - actief slib systeem Lozing op regionaal beheerde kanalen 2020 1 340
Hybride Nereda - actief slib systeem Lozing op regionaal beheerde meren 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Lozing op Rijkswateren: grote rivieren 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Lozing op Rijkswateren: kanalen 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Lozing op Rijkswateren: meren 2020 0 0
Hybride Nereda - actief slib systeem Lozing op Rijkswateren: zee/estuaria 2020 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft een telling van de aantallen en capaciteit van de stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, per zuiveringstype, naar de volgende selecties:
- toegepaste methode van fosfaatverwijdering.
- toegepaste methode van stikstofverwijdering.
- toegepaste methode van slibstabilisatie (vergisting/demineralisatie).
- toegepaste methode van slibontwatering (de dimensie methode van slibontwatering is in 2018 uitgebreid met een nieuw item: Schroefpers).
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Voor het jaar 2019 waren de gegevens over de ontwerpcapaciteit in Vervuilingseenheden en ontwerpcapaciteit in Inwonerequivalenten per abuis verwisseld, bij alle selecties en zuiveringstypen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal en capaciteit rioolwaterzuivering
Zuiveringsinstallatie:
Installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: zuiveringschappen en waterschappen.
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties
Capaciteit in Vervuilingseenheden
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerder jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.