Caribisch Nederland, Bonaire; verkochte woningen prijsindex 2011=100


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van woningen op Bonaire. Ook wordt het aantal verkochte woningen gepubliceerd. De cijfers zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkoopaktes van woningen door het Kadaster op Bonaire, aangevuld met gegevens van de Belastingdienst Caribisch Nederland. De prijsontwikkeling van de verkochte woningen staat model voor de prijsontwikkeling van de gehele woningvoorraad.

Gegevens beschikbaar over 2011 t/m 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 24 oktober 2019:
De jaren 2016 t/m 2018 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De 2e helft van 2020.

Caribisch Nederland, Bonaire; verkochte woningen prijsindex 2011=100

Perioden PrijsontwikkelingPrijsindex (2011=100) PrijsontwikkelingOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Verkochte woningenAantal verkochte woningen (Aantal) Verkochte woningenOntwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2011 100,0 155
2012 102,7 2,7 151 -2,6
2013 102,3 -0,4 168 11,3
2014 102,2 0,0 156 -7,1
2015 95,2 -6,8 150 -3,8
2016 110,5 16,1 215 43,3
2017 109,4 -1,1 214 -0,5
2018 133,0 21,6 327 52,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens