Caribisch Nederland, Bonaire; verkochte woningen prijsindex 2011=100

Caribisch Nederland, Bonaire; verkochte woningen prijsindex 2011=100

Perioden Prijsontwikkeling Prijsindex (2011=100) Prijsontwikkeling Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Verkochte woningen Aantal verkochte woningen (Aantal) Verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
2011 100,0 155
2012 102,7 2,7 151 -2,6
2013 102,3 -0,4 168 11,3
2014 102,2 0,0 156 -7,1
2015 95,2 -6,8 150 -3,8
2016 110,5 16,1 215 43,3
2017 109,4 -1,1 214 -0,5
2018 133,0 21,6 327 52,8
2019 135,5 1,9 266 -18,7
2020 148,1 9,3 182 -31,6
2021 149,2 0,7 351 92,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van woningen op Bonaire. Ook wordt het aantal verkochte woningen gepubliceerd. De cijfers zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkoopaktes van woningen door het Kadaster op Bonaire, aangevuld met gegevens van de Belastingdienst Caribisch Nederland. De prijsontwikkeling van de verkochte woningen staat model voor de prijsontwikkeling van de gehele woningvoorraad.

Gegevens beschikbaar over 2011 t/m 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 25 september 2023:
Het verslagjaar 2021 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Onbepaald.

Toelichting onderwerpen

Prijsontwikkeling
De prijsontwikkeling van verkochte woningen op Bonaire.
Prijsindex
De prijsindex geeft de verhouding tussen de verkoopprijzen in een bepaald jaar en de verkoopprijzen in de vaste referentieperiode 2011. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van de prijs van woningen in een bepaald jaar ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Verkochte woningen
Het aantal door het Kadaster op Bonaire geregistreerde verkoopaktes van woningen. Dit betreft alle transacties van woningen die op het eiland staan, nieuw en bestaand, ongeacht of de woning gekocht of verkocht wordt door een particulier, zakelijke partij of anderszins.
Aantal verkochte woningen
Het aantal verkochte woningen in een bepaald jaar.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van het aantal verkochte woningen in een bepaald jaar ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.