Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten Persoonskenmerken Beroepskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal personen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 172
Totaal Totaal personen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 157
Totaal Totaal personen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 178
Totaal Totaal personen 0532 Managers logistiek 2015 21
Totaal Totaal personen 0532 Managers logistiek 2016 20
Totaal Totaal personen 0532 Managers logistiek 2017 14
Totaal Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2015 544
Totaal Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2016 573
Totaal Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2017 610
Totaal Totaal personen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2015 295
Totaal Totaal personen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2016 300
Totaal Totaal personen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2017 310
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 40
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 35
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 41
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 0532 Managers logistiek 2015 1
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 0532 Managers logistiek 2016 1
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 0532 Managers logistiek 2017 1
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 12 Transport en logistiek beroepen 2015 279
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 12 Transport en logistiek beroepen 2016 296
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 12 Transport en logistiek beroepen 2017 319
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2015 213
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2016 220
Totaal Arbeidsduur: deeltijd 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2017 232
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 6
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 4
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 6
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 0532 Managers logistiek 2015 0
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 0532 Managers logistiek 2016 0
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 0532 Managers logistiek 2017 0
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2015 159
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2016 162
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2017 169
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2015 143
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2016 141
Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2017 148
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 13
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 8
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 10
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 0532 Managers logistiek 2015 0
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 0532 Managers logistiek 2016 1
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 0532 Managers logistiek 2017 0
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2015 210
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2016 214
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2017 220
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2015 181
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2016 180
Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2017 184
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 6
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 4
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 4
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 0532 Managers logistiek 2015 0
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 0532 Managers logistiek 2016 0
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 0532 Managers logistiek 2017 0
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2015 51
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2016 52
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2017 51
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2015 38
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2016 39
Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2017 36
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 27
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 27
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 31
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 0532 Managers logistiek 2015 1
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 0532 Managers logistiek 2016 0
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 0532 Managers logistiek 2017 1
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2015 70
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2016 82
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 12 Transport en logistiek beroepen 2017 99
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2015 31
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2016 40
Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2017 48
Totaal Arbeidsduur: voltijd 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 133
Totaal Arbeidsduur: voltijd 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 122
Totaal Arbeidsduur: voltijd 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 137
Totaal Arbeidsduur: voltijd 0532 Managers logistiek 2015 20
Totaal Arbeidsduur: voltijd 0532 Managers logistiek 2016 19
Totaal Arbeidsduur: voltijd 0532 Managers logistiek 2017 13
Totaal Arbeidsduur: voltijd 12 Transport en logistiek beroepen 2015 265
Totaal Arbeidsduur: voltijd 12 Transport en logistiek beroepen 2016 276
Totaal Arbeidsduur: voltijd 12 Transport en logistiek beroepen 2017 291
Totaal Arbeidsduur: voltijd 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2015 82
Totaal Arbeidsduur: voltijd 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2016 81
Totaal Arbeidsduur: voltijd 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2017 78
Totaal Geslacht: Mannen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 142
Totaal Geslacht: Mannen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 130
Totaal Geslacht: Mannen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 144
Totaal Geslacht: Mannen 0532 Managers logistiek 2015 18
Totaal Geslacht: Mannen 0532 Managers logistiek 2016 18
Totaal Geslacht: Mannen 0532 Managers logistiek 2017 13
Totaal Geslacht: Mannen 12 Transport en logistiek beroepen 2015 459
Totaal Geslacht: Mannen 12 Transport en logistiek beroepen 2016 477
Totaal Geslacht: Mannen 12 Transport en logistiek beroepen 2017 510
Totaal Geslacht: Mannen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2015 224
Totaal Geslacht: Mannen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2016 222
Totaal Geslacht: Mannen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2017 230
Totaal Geslacht: Vrouwen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2015 30
Totaal Geslacht: Vrouwen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2016 27
Totaal Geslacht: Vrouwen 0435 Transportplanners en logistiek m. 2017 35
Totaal Geslacht: Vrouwen 0532 Managers logistiek 2015 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarin arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten werkzaam zijn. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van de beroepsindeling ROA-CBS (BRC 2014). Zie paragraaf 4 voor een toelichting van deze classificatie. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2015-2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 1 mei 2018:
De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel.
Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.