Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten Persoonskenmerken Beroepskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal personen Totaal 2017 8.579
Totaal Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2017 592
Totaal Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2017 210
Totaal Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2017 962
Totaal Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2017 1.566
Totaal Totaal personen 05 Managers 2017 415
Totaal Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2017 307
Totaal Totaal personen 07 Technische beroepen 2017 1.222
Totaal Totaal personen 08 ICT beroepen 2017 347
Totaal Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2017 188
Totaal Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2017 1.207
Totaal Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2017 794
Totaal Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2017 610
Totaal Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2017 160
Totaal Totaal personen Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2017 753
Totaal Totaal personen Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2017 3.614
Totaal Totaal personen Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2017 1.425
Totaal Totaal personen Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2017 2.659
Totaal Totaal personen Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2017 129
Arbeidsgehandicapten Totaal personen Totaal 2017 603
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2017 45
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2017 21
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2017 56
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2017 109
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 05 Managers 2017 18
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2017 19
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 07 Technische beroepen 2017 83
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 08 ICT beroepen 2017 14
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2017 17
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2017 89
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2017 72
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2017 44
Arbeidsgehandicapten Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2017 14
Arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2017 73
Arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2017 274
Arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2017 93
Arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2017 152
Arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2017 11
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen Totaal 2017 7.977
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 01 Pedagogische beroepen 2017 547
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2017 188
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 03 Commerciële beroepen 2017 907
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2017 1.457
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 05 Managers 2017 396
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2017 287
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 07 Technische beroepen 2017 1.139
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 08 ICT beroepen 2017 332
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 09 Agrarische beroepen 2017 172
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 10 Zorg en welzijn beroepen 2017 1.118
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 11 Dienstverlenende beroepen 2017 721
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 12 Transport en logistiek beroepen 2017 566
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen 13 Beroepsklasse overig 2017 146
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2017 680
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2017 3.339
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2017 1.332
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2017 2.507
Niet-arbeidsgehandicapten Totaal personen Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2017 119
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarin arbeidsgehandicapten en niet-arbeidsgehandicapten werkzaam zijn. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van de beroepsindeling ROA-CBS (BRC 2014). Zie paragraaf 4 voor een toelichting van deze classificatie. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2015-2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 1 mei 2018:
De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel.
Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.