Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

Migratieachtergrond moeder Generatie moeder Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte (jaar) Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal)
Totaal Totaal 2010 184.397 31,0 1,796
Totaal Totaal 2012 175.959 31,0 1,723
Totaal Totaal 2014 175.181 31,1 1,713
Totaal Totaal 2016 172.520 31,2 1,663
Totaal Totaal 2019 169.680 31,5 1,574
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2010 133.739 31,1 1,816
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2012 125.372 31,0 1,740
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2014 123.345 31,1 1,727
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2016 118.787 31,3 1,662
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2019 113.721 31,5 1,573
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2010 50.658 30,9 1,772
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2012 50.587 30,8 1,709
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2014 51.836 31,0 1,706
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2016 53.733 31,1 1,687
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2019 55.959 31,4 1,592
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen, de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar kind en het gemiddeld kindertal per vrouw. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond en generatie van de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 september 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2020 worden in het derde kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.
Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers:
Het aantal levend geboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.