Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder;2010-2022

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder;2010-2022

Migratieachtergrond moeder Generatie moeder Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte (jaar) Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal)
Totaal Totaal 2010 184.397 31,0 1,796
Totaal Totaal 2015 170.510 31,1 1,658
Totaal Totaal 2020 168.681 31,6 1,545
Totaal Totaal 2022 167.504 31,7 1,487
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2010 133.739 31,1 1,816
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2015 118.657 31,1 1,662
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2020 113.404 31,6 1,559
Totaal Moeder: Nederlandse achtergrond 2022 111.104 31,7 1,515
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2010 50.658 30,9 1,772
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2015 51.853 31,1 1,672
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2020 55.277 31,6 1,528
Totaal Moeder: met migratieachtergrond 2022 56.400 31,7 1,441
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen, de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar kind en het gemiddeld kindertal per vrouw. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond en generatie van de moeder.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Geboorte; vruchtbaarheid, herkomstland en geboorteland moeder. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in minder dan 0,2 % van alle geboorten.
Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers:
Het aantal levend geboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.