ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2015

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2015

Bedrijfsgrootte Personeel en ICT Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen)
10 of meer werkzame personen 71
10 tot 20 werkzame personen 63
20 tot 50 werkzame personen 65
50 tot 100 werkzame personen 65
100 tot 250 werkzame personen 68
250 tot 500 werkzame personen 71
500 of meer werkzame personen 75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2015. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2014. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die minstens eenmaal per week het eigen werk verrichten met behulp van een computer.