Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

Type zelfstandig ondernemer Marges Perioden Werkdruk Erg snel werken (%) Werkdruk Heel veel werk doen (%) Werkdruk Extra hard werken (%)
Zelfstandig ondernemer (totaal) Waarde 2023 24,2 36,7 26,3
Zelfstandig ondernemer (totaal) Ondergrens 95%-interval 2023 23,1 35,4 25,2
Zelfstandig ondernemer (totaal) Bovengrens 95%-interval 2023 25,4 38,0 27,5
Zelfstandig ondernemer zonder personeel Waarde 2023 21,2 32,9 23,0
Zelfstandig ondernemer zonder personeel Ondergrens 95%-interval 2023 20,0 31,5 21,8
Zelfstandig ondernemer zonder personeel Bovengrens 95%-interval 2023 22,4 34,3 24,3
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid Waarde 2023 21,3 32,1 22,9
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid Ondergrens 95%-interval 2023 20,0 30,5 21,5
Zelfstandig ondernemer z.p.-eigen arbeid Bovengrens 95%-interval 2023 22,8 33,6 24,3
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten Waarde 2023 20,7 35,8 23,6
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten Ondergrens 95%-interval 2023 18,2 32,9 21,0
Zelfstandig ondernemer z.p.-producten Bovengrens 95%-interval 2023 23,4 38,9 26,4
Zelfstandig ondernemer met personeel Waarde 2023 39,3 55,5 42,9
Zelfstandig ondernemer met personeel Ondergrens 95%-interval 2023 36,3 52,3 39,8
Zelfstandig ondernemer met personeel Bovengrens 95%-interval 2023 42,5 58,7 46,1
Bron: © CBS, TNO,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die winstaangifte doen bij de Belastingdienst en wonen en werken in Nederland, naar type zelfstandig ondernemer. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid en slachtofferschap op het werk.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
De jaarcijfers voor 2023 zijn toegevoegd.

Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 11 juli 2017:
Vanaf 2017 zijn de items emotioneel moeilijke werksituatie, emotioneel veeleisend werk en emotioneel betrokken bij werk niet bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Toelichting onderwerpen

Werkdruk
Er is sprake van werkdruk op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de zelfstandig ondernemers verstoord is. Werkdruk treedt dus op als men het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen.
Erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage zelfstandig ondernemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.