Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Samenstelling van het huishouden Leeftijd referentiepersoon Burgerlijke staat referentiepersoon Perioden Particuliere huishoudens (aantal)
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2016 2.918.483
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2017 2.971.332
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2018 3.017.624
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2019 3.051.303
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2020 3.077.075
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2030 3.371.169
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2040 3.569.830
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2050 3.674.158
Eenpersoonshuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2060 3.687.652
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2016 1.576.544
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2017 1.609.604
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2018 1.637.482
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2019 1.654.785
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2020 1.666.029
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2030 1.828.277
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2040 1.992.300
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2050 2.177.496
Eenpersoonshuishouden Totaal Ongehuwd 2060 2.316.645
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2016 87.064
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2017 90.041
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2018 92.117
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2019 93.426
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2020 94.288
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2030 99.303
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2040 97.960
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2050 94.008
Eenpersoonshuishouden Totaal Gehuwd 2060 90.865
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2016 653.701
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2017 661.188
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2018 668.396
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2019 674.977
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2020 681.061
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2030 733.730
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2040 746.140
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2050 694.510
Eenpersoonshuishouden Totaal Verweduwd 2060 604.162
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2016 601.174
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2017 610.499
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2018 619.629
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2019 628.115
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2020 635.697
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2030 709.859
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2040 733.430
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2050 708.144
Eenpersoonshuishouden Totaal Gescheiden 2060 675.980
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2016 4.218.971
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2017 4.236.160
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2018 4.254.402
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2019 4.269.414
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2020 4.283.145
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2030 4.358.507
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2040 4.319.886
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2050 4.274.199
Paar Totaal Totaal burgerlijke staat 2060 4.290.680
Paar Totaal Ongehuwd 2016 765.681
Paar Totaal Ongehuwd 2017 793.448
Paar Totaal Ongehuwd 2018 821.085
Paar Totaal Ongehuwd 2019 846.015
Paar Totaal Ongehuwd 2020 869.298
Paar Totaal Ongehuwd 2030 1.032.083
Paar Totaal Ongehuwd 2040 1.122.580
Paar Totaal Ongehuwd 2050 1.199.807
Paar Totaal Ongehuwd 2060 1.260.454
Paar Totaal Gehuwd 2016 3.264.169
Paar Totaal Gehuwd 2017 3.250.579
Paar Totaal Gehuwd 2018 3.239.070
Paar Totaal Gehuwd 2019 3.228.116
Paar Totaal Gehuwd 2020 3.218.217
Paar Totaal Gehuwd 2030 3.135.783
Paar Totaal Gehuwd 2040 3.015.582
Paar Totaal Gehuwd 2050 2.900.605
Paar Totaal Gehuwd 2060 2.861.912
Paar Totaal Verweduwd 2016 18.234
Paar Totaal Verweduwd 2017 18.375
Paar Totaal Verweduwd 2018 18.475
Paar Totaal Verweduwd 2019 18.525
Paar Totaal Verweduwd 2020 18.538
Paar Totaal Verweduwd 2030 17.639
Paar Totaal Verweduwd 2040 15.026
Paar Totaal Verweduwd 2050 12.035
Paar Totaal Verweduwd 2060 9.530
Paar Totaal Gescheiden 2016 170.887
Paar Totaal Gescheiden 2017 173.758
Paar Totaal Gescheiden 2018 175.772
Paar Totaal Gescheiden 2019 176.758
Paar Totaal Gescheiden 2020 177.092
Paar Totaal Gescheiden 2030 173.002
Paar Totaal Gescheiden 2040 166.698
Paar Totaal Gescheiden 2050 161.752
Paar Totaal Gescheiden 2060 158.784
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2016 554.296
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2017 562.135
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2018 569.234
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2019 575.231
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2020 580.162
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2030 589.052
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2040 597.401
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2050 607.533
Eenouderhuishouden Totaal Totaal burgerlijke staat 2060 598.717
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2016 171.779
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2017 178.118
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2018 184.471
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2019 190.690
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2020 196.606
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2030 242.037
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2040 268.189
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2050 279.760
Eenouderhuishouden Totaal Ongehuwd 2060 281.294
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2016 37.567
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2017 39.074
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2018 40.043
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2019 40.585
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2020 40.894
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2030 38.892
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2040 38.017
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2050 38.157
Eenouderhuishouden Totaal Gehuwd 2060 37.815
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2016 72.511
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2017 71.490
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2018 70.556
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2019 69.657
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2020 68.837
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2030 60.357
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2040 53.818
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2050 49.281
Eenouderhuishouden Totaal Verweduwd 2060 43.531
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2016 272.439
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2017 273.453
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2018 274.164
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2019 274.299
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2020 273.825
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2030 247.766
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2040 237.377
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2050 240.335
Eenouderhuishouden Totaal Gescheiden 2060 236.077
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling van het huishouden en leeftijd en burgerlijke staat van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2016 tot en met 2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 18 december 2015:
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2019-2060. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.