Tot 2040 verdubbelt het aantal alleenwonende tachtigplussers

© ANP

Over 25 jaar zal het aantal alleenwonende 80-plussers zijn verdubbeld tot 750 duizend. Er komen tot 2040 ook meer andere huishoudens bij, maar de sterkste groei zit in het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen. Ook al vlakt de groei af, toch telt Nederland in 2040 met 8,5 miljoen bijna 870 duizend huishoudens meer dan begin 2015. Dat blijkt uit de nieuwe huishoudensprognose van CBS.

Groei huishoudens vlakt af

Het aantal huishoudens stijgt niet meer zo sterk als voorheen. De afgelopen 25 jaar kwamen er 1,7 miljoen huishoudens bij. Voor de komende 25 jaar wordt een veel beperktere stijging van 870 duizend verwacht, en loopt het aantal op van 7,7 miljoen in 2015 tot 8,5 miljoen in 2040.

Huishoudens naar leeftijd (vanaf 2016 prognose)

Meer oudere, minder jongere huishoudens

De groei van het aantal huishoudens komt volledig voor rekening van huishoudens van 65 jaar of ouder. Daarvan zullen er over 25 jaar 1,3 miljoen meer zijn dan begin 2015, waarvan de helft een 80-plushuishouden is. Deze ontwikkeling is deels het gevolg van de ouder wordende babyboomgeneratie. Ook wonen ouderen steeds langer zelfstandig dan vroeger. Vijfentwintig jaar geleden woonde ongeveer 30 procent van de 80-plussers in een instelling, vooral een verzorgings- of verpleeghuis. Begin 2015 was dit teruggelopen tot 13 procent, en in 2040 zal dat naar verwachting nog maar 8 procent zijn.

In 2040 zullen er naar verwachting juist 0,4 miljoen minder jongere huishoudens zijn dan in 2015. Door deze ontwikkeling vergrijzen de Nederlandse huishoudens snel. Begin 2015 had 26 procent van de huishoudens een 65-plusser als referentiepersoon, in 2040 is dat naar verwachting 39 procent.

Een- en meerpersoonshuishoudens, waarneming en prognose

Vooral meer eenpersoonshuishoudens

Van de 870 duizend huishoudens die er tot 2040 bijkomen, bestaan er 700 duizend uit één persoon. Ook dit zijn grotendeels ouderen, die vaker dan mensen van middelbare leeftijd alleen wonen. Tegenwoordig is dat vooral omdat ze verweduwd zijn, in de toekomst zal ook echtscheiding vaker voorkomen. Het aantal eenpersoonshuishoudens van 80-plussers verdubbelt ruim, tot 750 duizend in 2040. In totaal telt ons land naar verwachting dan 3,6 miljoen eenpersoonshuishoudens, en is het aandeel opgelopen van 37 naar 42 procent van alle huishoudens.