Huurverhoging woningen; soort verhuur


Deze tabel bevat de gemiddelde verhoging van de woninghuur naar soort verhuur. Er is onderscheid gemaakt naar de huurverandering in- en exclusief huurharmonisatie. Daarnaast is er een verdeling naar geliberaliseerde, sociale en overige verhuur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2020.

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Soort verhuur Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Totaal 2019 2,5 2,1
Geliberaliseerde verhuur 2019 3,3 2,6
Sociale verhuur 2019 2,0 1,7
Overige verhuur 2019 3,3 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens