Huurverhoging woningen; soort verhuur

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde- en geliberaliseerde huurwoningen. De gereguleerde huurwoningen zijn uitgesplitst naar soort verhuurder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De voorlopige uitkomsten worden in augustus gepubliceerd en hebben betrekking op de huurverhoging die in juli is doorgevoerd. Bij de publicatie in september worden de uitkomsten definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen per 9 september 2020:
Totaal; gereguleerd is toegevoegd aan de tabel met data van 2020.
De labels en de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Soort verhuur) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2021 worden in augustus 2021 gepubliceerd.

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Soort verhuur Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Totaal 2020 2,9 2,4
Geliberaliseerde verhuur 2020 3,0 2,1
Totaal gereguleerd 2020 2,8 2,4
Sociale verhuurders; gereguleerd 2020 2,7 2,3
Overige verhuurders; gereguleerd 2020 3,4 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens