Huurverhoging woningen; regio

Huurverhoging woningen; regio

Regio's Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Nederland 2023 2,0 1,3
Noord-Nederland (LD) 2023 2,0 1,4
Oost-Nederland (LD) 2023 1,6 1,0
West-Nederland (LD) 2023 2,1 1,4
Zuid-Nederland (LD) 2023 1,8 1,2
Groningen (PV) 2023 1,9 1,1
Fryslân (PV) 2023 2,4 1,9
Drenthe (PV) 2023 1,7 1,3
Overijssel (PV) 2023 2,1 1,2
Flevoland (PV) 2023 1,2 0,6
Gelderland (PV) 2023 1,4 0,9
Utrecht (PV) 2023 1,6 1,2
Noord-Holland (PV) 2023 2,3 1,5
Zuid-Holland (PV) 2023 2,2 1,5
Zeeland (PV) 2023 1,6 1,0
Noord-Brabant (PV) 2023 2,0 1,1
Limburg (PV) 2023 1,5 1,2
Amsterdam 2023 2,8 1,7
's-Gravenhage (gemeente) 2023 2,7 2,0
Rotterdam 2023 2,6 1,5
Utrecht (gemeente) 2023 2,4 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde- en geliberaliseerde huurwoningen. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie en de 4 grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023.
De cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2024.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.