Arbeidsdeelname; wisseling niet-beroepsbevolking 2003-2022

Arbeidsdeelname; wisseling niet-beroepsbevolking 2003-2022

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2018 2e kwartaal 271
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2019 2e kwartaal 258
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2020 2e kwartaal 244
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2021 2e kwartaal 279
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 153
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 2e kwartaal 132
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 2e kwartaal 114
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2021 2e kwartaal 117
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2018 2e kwartaal 33
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2019 2e kwartaal 38
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2020 2e kwartaal 21
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2021 2e kwartaal 49
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2018 2e kwartaal 31
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 2e kwartaal 30
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 2e kwartaal 19
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2021 2e kwartaal 21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame beroepsbevolking. Per kwartaal en per jaar wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal respectievelijk een jaar eerder gegeven. Voor het kwartaal kan op deze manier worden beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Bijvoorbeeld hoeveel personen uit de niet- beroepsbevolking in het eerste kwartaal van 2015 behoren een kwartaal later tot de werkzame beroepsbevolking. Hetzelfde kan in deze tabel worden gedaan voor het jaar: hoeveel personen in 12 maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Bijvoorbeeld hoeveel personen uit de niet-beroepsbevolking in 2013 behoren in 2014 tot de werkzame beroepsbevolking. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën. In de tabel zijn zowel aantallen als percentages vermeld. Bijvoorbeeld van de niet-beroepsbevolking in het 1e kwartaal van 2015 behoren een kwartaal later 161 duizend tot de werkzame-beroepsbevolking. Hiervan wil/kon 46 duizend personen in het 1e kwartaal nog niet werken vanwege de opleiding/studie, dat is 29 procent.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de standcijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. In augustus 2022 zijn ook de cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt op basis van de EBB gereviseerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Ook kunnen er voorlopig nog geen cijfers voor het 1e kwartaal van 2021 worden berekend.
In november worden nieuwe cijfers gepubliceerd voor de periode 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2021. Die cijfers op basis van de oude EBB zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
De kwartaalcijfers van het 1e tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn gereviseerd, kwartaalcijfers vanaf het 4e kwartaal 2021 tot en met het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.