Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame beroepsbevolking. Per kwartaal en per jaar wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal respectievelijk een jaar eerder gegeven. Voor het kwartaal kan op deze manier worden beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Bijvoorbeeld hoeveel personen uit de niet- beroepsbevolking in het eerste kwartaal van 2015 behoren een kwartaal later tot de werkzame beroepsbevolking. Hetzelfde kan in deze tabel worden gedaan voor het jaar: hoeveel personen in 12 maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Bijvoorbeeld hoeveel personen uit de niet-beroepsbevolking in 2013 behoren in 2014 tot de werkzame beroepsbevolking. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën. In de tabel zijn zowel aantallen als percentages vermeld. Bijvoorbeeld van de niet-beroepsbevolking in het 1e kwartaal van 2015 behoren een kwartaal later 161 duizend tot de werkzame-beroepsbevolking. Hiervan wil/kon 46 duizend personen in het 1e kwartaal nog niet werken vanwege de opleiding/studie, dat is 29 procent.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De cijfers over het 1e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het 3e kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroeps- en niet-beroepsbevolking (%) (%)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2019 3.891 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2020 1e kwartaal 3.755 100
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2019 249 6
Beroeps- en niet beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2020 1e kwartaal 217 6
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2019 71 2
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2020 1e kwartaal 74 2
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2019 178 5
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2020 1e kwartaal 143 4
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 180 5
Beroeps- en niet beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 144 4
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 3.462 89
Beroeps- en niet beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 3.394 90
Beroeps- en niet beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2019 274 7
Beroeps- en niet beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2020 1e kwartaal 213 6
Beroeps- en niet beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2019 3.187 82
Beroeps- en niet beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2020 1e kwartaal 3.182 85
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2019 315 8
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2020 1e kwartaal 225 6
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2019 648 17
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2020 1e kwartaal 494 13
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2019 1.251 32
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2020 1e kwartaal 1.504 40
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2019 728 19
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2020 1e kwartaal 773 21
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2019 245 6
Beroeps- en niet beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2020 1e kwartaal 185 5
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2019 542 100
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2020 1e kwartaal 195 100
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2019 69 13
Werkzame beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2020 1e kwartaal 27 14
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2019 12 2
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2020 1e kwartaal 4 2
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2019 58 11
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2020 1e kwartaal 23 12
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 80 15
Werkzame beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 42 21
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 393 72
Werkzame beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 126 65
Werkzame beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2019 55 10
Werkzame beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2020 1e kwartaal 18 9
Werkzame beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2019 338 62
Werkzame beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2020 1e kwartaal 108 55
Werkzame beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2019 25 5
Werkzame beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2020 1e kwartaal 5 2
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2019 250 46
Werkzame beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2020 1e kwartaal 71 37
Werkzame beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2019 18 3
Werkzame beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2020 1e kwartaal 13 7
Werkzame beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2019 19 3
Werkzame beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2020 1e kwartaal 9 5
Werkzame beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2019 25 5
Werkzame beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2020 1e kwartaal 10 5
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2019 135 100
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2020 1e kwartaal 125 100
Werkloze beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2019 25 18
Werkloze beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2020 1e kwartaal 35 28
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2019 5 4
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2020 1e kwartaal 8 6
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2019 19 14
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2020 1e kwartaal 27 21
Werkloze beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 22 16
Werkloze beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 28 23
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 88 65
Werkloze beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 62 49
Werkloze beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2019 18 13
Werkloze beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2020 1e kwartaal 18 14
Werkloze beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2019 70 52
Werkloze beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2020 1e kwartaal 44 35
Werkloze beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2019 3 2
Werkloze beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2020 1e kwartaal 2 2
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2019 43 32
Werkloze beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2020 1e kwartaal 31 25
Werkloze beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2019 0 0
Werkloze beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2020 1e kwartaal 0 0
Werkloze beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2019 13 10
Werkloze beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2020 1e kwartaal 4 3
Werkloze beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2019 11 8
Werkloze beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2020 1e kwartaal 6 5
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2019 3.213 100
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking Totaal personen 2020 1e kwartaal 3.435 100
Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2019 155 5
Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Totaal personen 2020 1e kwartaal 155 5
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2019 53 2
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege ontmoediging Totaal personen 2020 1e kwartaal 62 2
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2019 101 3
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht vanwege andere reden Totaal personen 2020 1e kwartaal 93 3
Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 78 2
Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 74 2
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2019 2.981 93
Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 3.207 93
Niet-beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2019 202 6
Niet-beroepsbevolking Wil werken Totaal personen 2020 1e kwartaal 177 5
Niet-beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2019 2.779 86
Niet-beroepsbevolking Wil of kan niet werken Totaal personen 2020 1e kwartaal 3.030 88
Niet-beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2019 287 9
Niet-beroepsbevolking Vanwege zorg gezin /huishouden Totaal personen 2020 1e kwartaal 218 6
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2019 355 11
Niet-beroepsbevolking Vanwege opleiding/studie Totaal personen 2020 1e kwartaal 392 11
Niet-beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2019 1.233 38
Niet-beroepsbevolking Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd Totaal personen 2020 1e kwartaal 1.491 43
Niet-beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2019 696 22
Niet-beroepsbevolking Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid Totaal personen 2020 1e kwartaal 760 22
Niet-beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2019 208 6
Niet-beroepsbevolking Vanwege andere redenen Totaal personen 2020 1e kwartaal 169 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens