Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Perioden Geharmoniseerde prijsindex (HICP) Nederland, HICP (2015=100) Geharmoniseerde prijsindex (HICP) Eurozone, MUICP (2015=100) Geharmoniseerde prijsindex (HICP) Europese Unie, EICP (2015=100) Jaarmutatie volgens HICP Nederland (HICP) (%) Jaarmutatie volgens HICP Eurozone (MUICP) (%) Jaarmutatie volgens HICP Europese Unie (EICP) (%)
2022 september 129,20 119,26 122,07 17,1 9,9 10,9
2022 oktober 130,92 121,03 123,78 16,8 10,6 11,5
2022 november 125,81 120,95 123,92 11,3 10,1 11,1
2022 december 126,64 120,52 123,70 11,0 9,2 10,4
2023 januari 124,23 120,27 123,90 8,4 8,6 10,0
2023 februari 125,90 121,24 124,95 8,9 8,5 9,9
2023 maart 126,16 122,34 126,05 4,5 6,9 8,3
2023 april 128,17 123,12 126,83 5,8 7,0 8,1
2023 mei 128,41 123,15 126,88 6,8 6,1 7,1
2023 juni 127,78 123,47 127,22 6,4 5,5 6,4
2023 juli 129,25 123,36 127,17 5,3 5,3 6,1
2023 augustus* 129,90 124,05 . 3,4 5,3 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat door consumenten in Nederland wordt aangeschaft. Deze cijfers zijn samengesteld volgens Europese richtlijnen en dit wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland genoemd. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop tussen EU-landen.

In de tabel staat ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor de eurozone. Dit indexcijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de eurozone. Verder staat ook de Europese consumentenprijsindex in de tabel. Dit is de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor lidstaten van de Europese Unie.

Daarnaast laat de tabel de jaarmutatie van de HICP zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
De HICP-uitkomsten van Nederland in deze tabel zijn bij publicatie in de meeste gevallen direct definitief. De uitkomsten van de eurozone zijn op dat moment nog op basis van de snelle raming en worden als voorlopig gekenmerkt. Een maand later worden deze cijfers definitief.

Uitkomsten van de HICP van Nederland worden uitsluitend als voorlopig gekenmerkt als bij de publicatie al bekend is dat data nog onvolledig zijn, een herziening in een latere maand wordt verwacht, of bij bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In de meeste gevallen is alle opgevraagde prijsinformatie bij het CBS bekend als de uitkomsten worden gepubliceerd en vindt later geen bijstelling meer plaats. Soms is bepaalde prijsinformatie echter niet tijdig beschikbaar en kan de uitkomst later worden bijgesteld. HICP-uitkomsten kunnen dan altijd, tegelijk met de CPI-uitkomsten, worden herzien, ook als ze in de voorgaande maand niet als voorlopig waren gepubliceerd. CPI-uitkomsten worden bij eerste publicatie van de indexcijfers als voorlopig gekenmerkt, de maand er op zijn de cijfers definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd.

Alle publicatiemomenten van de CPI en HICP worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.

Toelichting onderwerpen

Geharmoniseerde prijsindex (HICP)
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens.
Nederland, HICP
De geharmoniseerde prijsindex van Nederland
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en door buitenlanders op Nederlands grondgebied.
Eurozone, MUICP
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie van Europa (MUICP) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie, ofwel de eurozone.
Europese Unie, EICP
De Europese consumentenprijsindex (EICP) is het cijfer dat Eurostat publiceert als het cijfer voor de totale Europese Unie.
Jaarmutatie volgens HICP
De jaarmutatie volgens de HICP is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen.
Nederland (HICP)
Eurozone (MUICP)
Europese Unie (EICP)