Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio 2013-2019

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio 2013-2019

Regio's Perioden Totaal alarmeringen van de brandweer (aantal) Brandalarmeringen Alarmeringen (aantal) Brandalarmeringen Uitrukken (aantal) Brandalarmeringen Ter plaatse (aantal) Brandalarmeringen Automatisch gemeld Alarmeringen (aantal) Brandalarmeringen Automatisch gemeld Uitrukken (aantal) Brandalarmeringen Automatisch gemeld Ter plaatse (aantal) Brandalarmeringen Telefonisch gemeld Alarmeringen (aantal) Brandalarmeringen Telefonisch gemeld Uitrukken (aantal) Brandalarmeringen Telefonisch gemeld Ter plaatse (aantal) Hulpverleningsalarmeringen Alarmeringen (aantal) Hulpverleningsalarmeringen Uitrukken (aantal) Hulpverleningsalarmeringen Ter plaatse (aantal)
Nederland 2013 157.920 96.600 88.040 76.540 55.340 48.080 38.400 41.260 39.940 38.140 61.300 58.000 54.020
Nederland 2014 150.080 91.160 82.120 69.800 52.520 44.760 34.120 38.640 37.360 35.680 58.920 55.860 52.120
Nederland 2015 152.220 85.000 76.800 64.360 46.440 39.420 28.860 38.560 37.380 35.500 67.220 63.540 58.920
Nederland 2016 141.700 79.540 72.320 61.260 40.860 34.800 25.500 38.700 37.520 35.760 62.140 58.840 54.920
Nederland 2017 139.940 72.980 66.120 56.940 34.540 28.980 21.500 38.440 37.160 35.440 66.980 63.040 59.140
Nederland 2018 148.900 76.020 69.200 60.600 31.840 26.560 19.920 44.180 42.660 40.680 72.880 67.780 63.020
Nederland 2019* 143.500 72.140 65.620 55.940 30.420 25.280 17.720 41.740 40.340 38.220 71.360 66.500 62.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de aantallen alarmeringen die binnenkomen bij de brandweer, dit zijn de incidenten waarvoor een inzet van een brandweereenheid noodzakelijk wordt geacht door de meldkamer. De alarmeringen worden uitgesplitst naar branden en hulpverlening. De branden worden uitgesplitst naar automatisch en telefonisch gemeld. In alle categorieën toont de tabel naast de aantallen alarmeringen, ook het aantal uitrukken uit de brandweerkazerne en het aantal keer dat een brandweereenheid ter plaatse is gekomen. Loos alarm is inbegrepen in deze cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet. Dit als gevolg van het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal alarmeringen van de brandweer
Het totaal van brand- en hulpverleningsincidenten waarbij de brandweercentralist van de meldkamer een brandweereenheid alarmeert.
Brandalarmeringen
Brandincident waarbij een brandweereenheid gealarmeerd wordt.
Alarmeringen
De brandweercentralist van de meldkamer alarmeert een brandweereenheid.
Uitrukken
Brandincident waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.
Ter plaatse
Brandincident waarbij een brandweereenheid ter plaatse is gekomen bij het incident.
Automatisch gemeld
Meldingen van brandincidenten gegenereerd door automatische meldinstallaties.
Alarmeringen
Brandincident waarbij een brandweereenheid gealarmeerd wordt.
Uitrukken
Brandincident waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.
Ter plaatse
Brandincident waarbij een brandweereenheid ter plaatse is gekomen bij het incident.
Telefonisch gemeld
Telefonische meldingen van brandincidenten.
Alarmeringen
Brandincident waarbij een brandweereenheid gealarmeerd wordt.
Uitrukken
Brandincident waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.
Ter plaatse
Brandincident waarbij een brandweereenheid ter plaatse is gekomen bij het incident.
Hulpverleningsalarmeringen
hulpverleningsincident waarbij inzet van een brandweereenheid gewenst is.
Alarmeringen
Hulpverleningsincident waarbij een brandweereenheid gealarmeerd wordt.
Uitrukken
Hulpverleningsincident waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.
Ter plaatse
Hulpverleningsincident waarbij een brandweereenheid ter plaatse is gekomen bij het incident.