Brandweer in 2015 vaker gealarmeerd voor hulpverlening

© ANP

Bij de brandweermeldkamers kwamen in 2015 in totaal 234 duizend meldingen binnen van incidenten. Dat is iets meer dan in 2014. In meer dan de helft van de gevallen ging het om brand, de overige meldingen waren verzoeken om hulp. Het aantal keer dat de meldkamers de brandweer alarmeerden na een hulpverleningsverzoek is vorig jaar met 14 procent gestegen. Dit meldt CBS.

Van de 234 duizend meldingen die er vorig jaar bij de meldkamers van de brandweer binnenkwamen leidden er 152 duizend tot het daadwerkelijk alarmeren van de brandweer, iets vaker (1,5 procent) dan het jaar daarvoor. Bij ruim één derde van de gevallen werden de meldingen door de meldkamer zelf afgehandeld. Dat is ongeveer evenveel als in 2014.

Aantal meldingen voor de brandweer 2015

Zomerstorm zorgt voor extra alarmeringen

Het aantal keer dat de brandweer gealarmeerd werd bij een verzoek voor hulpverlening steeg in 2015 met 14 procent naar 67 duizend. Vooral in het derde kwartaal  is een piek te zien, voornamelijk veroorzaakt door de zomerstorm van 25 juli. Het aantal keren dat de brandweer gealarmeerd werd, lag in dat kwartaal bijna 25 procent hoger dan in dezelfde periode in 2014.

Meeste hulpverleningsverzoeken in Amsterdam-Amstelland

De brandweer van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werd vorig jaar het meest door de meldkamer gealarmeerd na een verzoek om hulpverlening. De hulp van de brandweer werd hier 8,3 duizend keer ingeroepen. Het aantal alarmeringen was met 8,3 per 1 000 inwoners in deze regio ook in verhouding met het aantal bewoners het grootst. De brandweer in de veiligheidsregio Brabant-Noord werd het minst vaak gealarmeerd: iets meer dan 2 keer per 1 000 inwoners.

Aantal alarmeringen van hulpverleningen voor de brandweer

Minder alarmeringen voor brand

Het aantal keer dat de meldkamers de brandweer alarmeerden bij een brand daalde van ruim 91 duizend in 2014 naar 85 duizend vorig jaar, een daling van bijna 7 procent. Er waren vooral minder meldingen van automatische meldinstallaties (- 5,1 duizend). Daarnaast kon ook een groter deel afgehandeld worden door de meldkamers zelf.

Alarmeringen voor brand vertonen jaar in jaar uit een redelijk gelijkmatig patroon. Voornamelijk rond de jaarwisseling wordt de brandweer in het eerste en het laatste kwartaal van het jaar vaker gealarmeerd. In het tweede kwartaal worden de minste alarmeringen geregistreerd. Daarna loopt het aantal weer op vanaf de zomer.

Aantal alarmeringen van brand voor de brandweer

Meeste brandalarmeringen Rotterdam-Rijnmond

Het aantal brandalarmeringen was met bijna 9,3 duizend het grootst in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het minst vaak werd de brandweer van de regio Gooi en Vechtstreek gealarmeerd. De veiligheidsregio Kennemerland kreeg afgezet tegen het aantal bewoners met 7,8 per 1 000 inwoners de meeste alarmeringen te verwerken. Het minste aantal werd in regio Brabant-Noord gemeld (3,3 per 1 000 inw.)

Alarmeringen brandweer naar veiligheidsregio 2015