Branden en hulpverleningen; meldingen brandweermeldkamer, regio 2013-2019

Branden en hulpverleningen; meldingen brandweermeldkamer, regio 2013-2019

Regio's Perioden Totaal incidenten (aantal) Brandincidenten Totaal brandincidenten (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Totaal automatisch gemeld (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Afgehandeld door de Meldkamer (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Alarmeringen van de Brandweer (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Totaal telefonisch gemeld (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Afgehandeld door de Meldkamer (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Alarmeringen van de Brandweer (aantal) Hulpverleningsincidenten Totaal hulpverleningsincidenten (aantal) Hulpverleningsincidenten Afgehandeld door de Meldkamer (aantal)
Nederland 2019* 237.860 115.480 65.080 34.680 30.420 50.380 8.660 41.740 122.380 51.020
Noord-Nederland (LD) 2019* 23.520 12.420 7.520 5.120 2.380 4.900 1.120 3.780 11.100 7.200
Oost-Nederland (LD) 2019* 44.140 19.840 10.360 5.100 5.260 9.480 1.400 8.080 24.300 12.480
West-Nederland (LD) 2019* 124.220 60.080 33.940 16.680 17.280 26.140 4.460 21.700 64.140 19.940
Zuid-Nederland (LD) 2019* 45.900 23.100 13.280 7.780 5.500 9.820 1.680 8.140 22.800 11.400
Groningen (PV) 2019* 8.580 4.440 2.560 1.720 860 1.880 460 1.420 4.140 2.680
Friesland (PV) 2019* 8.040 4.080 2.500 1.840 660 1.560 340 1.240 3.960 2.580
Drenthe (PV) 2019* 6.900 3.900 2.440 1.560 880 1.460 320 1.140 3.000 1.940
Overijssel (PV) 2019* 15.040 6.600 3.800 1.900 1.900 2.800 340 2.480 8.440 5.360
Flevoland (PV) 2019* 3.600 1.940 880 180 700 1.040 60 980 1.660 140
Gelderland (PV) 2019* 25.520 11.300 5.680 3.040 2.640 5.640 1.000 4.620 14.200 6.960
Utrecht (PV) 2019* 14.820 7.840 4.300 2.480 1.820 3.540 940 2.600 6.980 2.960
Noord-Holland (PV) 2019* 50.960 24.360 15.680 9.180 6.500 8.680 1.600 7.100 26.580 8.300
Zuid-Holland (PV) 2019* 47.860 24.240 11.700 3.380 8.320 12.560 1.640 10.920 23.620 3.880
Zeeland (PV) 2019* 10.580 3.640 2.280 1.640 640 1.380 280 1.080 6.940 4.800
Noord-Brabant (PV) 2019* 29.820 15.460 8.760 5.440 3.320 6.720 800 5.920 14.340 6.380
Limburg (PV) 2019* 16.100 7.640 4.520 2.340 2.180 3.120 900 2.220 8.460 5.020
Groningen (VR) 2019* 8.580 4.440 2.560 1.720 860 1.880 460 1.420 4.140 2.680
Fryslân (VR) 2019* 8.040 4.080 2.500 1.840 660 1.560 340 1.240 3.960 2.580
Drenthe (VR) 2019* 6.900 3.900 2.440 1.560 880 1.460 320 1.140 3.000 1.940
IJsselland (VR) 2019* 5.820 2.940 1.660 640 1.040 1.260 240 1.040 2.900 1.540
Twente (VR) 2019* 9.200 3.680 2.140 1.260 880 1.540 100 1.440 5.540 3.820
Noord- en Oost-Gelderland (VR) 2019* 9.500 4.700 2.780 1.500 1.280 1.900 320 1.580 4.800 2.640
Gelderland-Midden (VR) 2019* 7.920 2.900 1.140 660 480 1.760 360 1.380 5.040 2.260
Gelderland-Zuid (VR) 2019* 8.100 3.720 1.740 880 860 1.980 320 1.660 4.360 2.080
Utrecht (VR) 2019* 14.820 7.840 4.300 2.480 1.820 3.540 940 2.600 6.980 2.960
Noord-Holland-Noord (VR) 2019* 9.000 3.580 1.820 580 1.260 1.760 260 1.500 5.400 2.000
Zaanstreek-Waterland (VR) 2019* 4.920 2.000 1.080 440 640 920 120 780 2.920 980
Kennemerland (VR) 2019* 10.140 4.300 2.560 540 2.020 1.740 360 1.380 5.860 2.140
Amsterdam-Amstelland (VR) 2019* 24.040 13.080 9.440 7.260 2.200 3.640 720 2.920 10.960 2.700
Gooi en Vechtstreek (VR) 2019* 2.860 1.420 780 400 380 640 100 540 1.440 480
Haaglanden (VR) 2019* 15.780 8.640 3.900 160 3.740 4.740 660 4.100 7.140 420
Hollands-Midden (VR) 2019* 7.160 3.220 1.480 80 1.400 1.740 80 1.660 3.940 300
Rotterdam-Rijnmond (VR) 2019* 20.760 10.520 5.680 2.840 2.840 4.820 840 3.980 10.260 2.440
Zuid-Holland-Zuid (VR) 2019* 4.160 1.860 640 300 340 1.240 60 1.180 2.300 720
Zeeland (VR) 2019* 10.580 3.640 2.280 1.640 640 1.380 280 1.080 6.940 4.800
Midden- en West-Brabant (VR) 2019* 13.220 6.620 3.820 2.380 1.460 2.800 420 2.400 6.600 3.060
Brabant-Noord (VR) 2019* 7.400 4.540 2.700 2.060 640 1.840 160 1.680 2.880 1.240
Brabant-Zuidoost (VR) 2019* 9.180 4.300 2.240 1.000 1.220 2.060 220 1.860 4.880 2.080
Limburg-Noord (VR) 2019* 6.880 3.180 1.800 880 920 1.380 300 1.060 3.700 1.800
Limburg-Zuid (VR) 2019* 9.220 4.460 2.720 1.480 1.240 1.740 580 1.160 4.760 3.220
Flevoland (VR) 2019* 3.600 1.940 880 180 700 1.040 60 980 1.660 140
België en Duitsland 2019* 200 120 0 0 0 100 20 100 80 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de aantallen incidenten gemeld bij de meldkamer van de brandweer. De incidenten worden uitgesplitst naar branden en hulpverlening. De branden worden verder uitgesplitst naar automatisch en telefonisch gemeld. Alle categorieën worden uitgesplitst naar afgehandeld door de meldkamer en alarmeringen van de brandweer. Loos alarm is inbegrepen in deze cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf het jaar 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet. Dit als gevolg van het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal incidenten
Meldingen in de Meldkamer die door de Brandweer-uitgiftecentralist zijn behandeld als vermoedelijk werkelijke hulpvraag of brandmelding. Hierbij worden meerdere meldingen van hetzelfde geval tot één uniek incident samengenomen.
Brandincidenten
Incident waarbij het om een vermoedelijk werkelijke brand gaat.
Totaal brandincidenten
Automatisch gemeld
Meldingen van brand gegenereerd door automatische meldinstallaties die in de Meldkamer bij de Brandweer-uitgiftecentralist zijn binnengekomen.
Totaal automatisch gemeld
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.
Alarmeringen van de Brandweer
Incidenten die zijn doorgezet naar een brandweereenheid met als doel hiervoor uit te rukken.
Telefonisch gemeld
Telefonische meldingen van brand die in de Meldkamer bij de Brandweeruitgiftecentralist zijn binnengekomen.
Totaal telefonisch gemeld
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.
Alarmeringen van de Brandweer
Incidenten die zijn doorgezet naar een brandweereenheid met als doel hiervoor uit te rukken.
Hulpverleningsincidenten
Incident voor de brandweer waarbij het om een vermoedelijk werkelijke hulpvraag (geen brand) gaat.
Totaal hulpverleningsincidenten
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.