Werkzame beroepsbevolking; wissel beroepsklasse 2003-2022

Werkzame beroepsbevolking; wissel beroepsklasse 2003-2022

Wisseling beroepsklasse Beroepsklasse voorgaande periode Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal 2022 2e kwartaal 9.156
Totaal 01 Pedagogische beroepen 2022 2e kwartaal 692
Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 2e kwartaal 267
Totaal 03 Commerciële beroepen 2022 2e kwartaal 1.011
Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 2e kwartaal 1.837
Totaal 05 Managers 2022 2e kwartaal 439
Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 2e kwartaal 338
Totaal 07 Technische beroepen 2022 2e kwartaal 1.264
Totaal 08 ICT beroepen 2022 2e kwartaal 527
Totaal 09 Agrarische beroepen 2022 2e kwartaal 141
Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 2e kwartaal 1.318
Totaal 11 Dienstverlenende beroepen 2022 2e kwartaal 627
Totaal 12 Transport en logistiek beroepen 2022 2e kwartaal 611
Totaal 13 Beroepsklasse overig 2022 2e kwartaal 85
Geen wisseling beroep Totaal 2022 2e kwartaal 8.564
Geen wisseling beroep 01 Pedagogische beroepen 2022 2e kwartaal 655
Geen wisseling beroep 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 2e kwartaal 253
Geen wisseling beroep 03 Commerciële beroepen 2022 2e kwartaal 927
Geen wisseling beroep 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 2e kwartaal 1.725
Geen wisseling beroep 05 Managers 2022 2e kwartaal 419
Geen wisseling beroep 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 2e kwartaal 321
Geen wisseling beroep 07 Technische beroepen 2022 2e kwartaal 1.204
Geen wisseling beroep 08 ICT beroepen 2022 2e kwartaal 511
Geen wisseling beroep 09 Agrarische beroepen 2022 2e kwartaal 133
Geen wisseling beroep 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 2e kwartaal 1.266
Geen wisseling beroep 11 Dienstverlenende beroepen 2022 2e kwartaal 590
Geen wisseling beroep 12 Transport en logistiek beroepen 2022 2e kwartaal 559
Geen wisseling beroep 13 Beroepsklasse overig 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse Totaal 2022 2e kwartaal 130
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2022 2e kwartaal 8
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 2e kwartaal 1
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2022 2e kwartaal 23
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 2e kwartaal 36
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 05 Managers 2022 2e kwartaal 5
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 2e kwartaal 2
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 07 Technische beroepen 2022 2e kwartaal 18
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 08 ICT beroepen 2022 2e kwartaal 2
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 2e kwartaal 20
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2022 2e kwartaal 8
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2022 2e kwartaal 6
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: andere beroepsklasse Totaal 2022 2e kwartaal 364
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2022 2e kwartaal 27
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 2e kwartaal 12
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2022 2e kwartaal 61
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 2e kwartaal 73
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 05 Managers 2022 2e kwartaal 15
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 2e kwartaal 13
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 07 Technische beroepen 2022 2e kwartaal 39
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 08 ICT beroepen 2022 2e kwartaal 13
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2022 2e kwartaal 7
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 2e kwartaal 32
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2022 2e kwartaal 29
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2022 2e kwartaal 43
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend Totaal 2022 2e kwartaal 98
Wisseling beroep: onbekend 01 Pedagogische beroepen 2022 2e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 03 Commerciële beroepen 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 2e kwartaal 3
Wisseling beroep: onbekend 05 Managers 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2022 2e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 07 Technische beroepen 2022 2e kwartaal 3
Wisseling beroep: onbekend 08 ICT beroepen 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 09 Agrarische beroepen 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 10 Zorg en welzijn beroepen 2022 2e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 11 Dienstverlenende beroepen 2022 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 12 Transport en logistiek beroepen 2022 2e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 13 Beroepsklasse overig 2022 2e kwartaal 85
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal personen met betaald werk zien dat van beroep is gewisseld. Daarbij is vermeld of dit beroep van dezelfde of andere beroepsklasse is. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel personen een kwartaal eerder een ander beroep hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel personen een jaar eerder een ander beroep hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC).

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de standcijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. In augustus 2022 zijn ook de cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt op basis van de EBB gereviseerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Ook kunnen er voorlopig nog geen cijfers voor het 1e kwartaal van 2021 worden berekend.
In november worden nieuwe cijfers gepubliceerd voor de periode 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2021. Die cijfers op basis van de oude EBB zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
De kwartaalcijfers van het 1e tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn gereviseerd, kwartaalcijfers vanaf het 4e kwartaal 2021 tot en met het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.