Meer mensen wisselen van beroep

Meer werkenden wisselen de laatste jaren van beroep. In 2017 waren er 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar ervoor. In de meeste gevallen ging het om een overstap naar een andere beroepsklasse, bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een zorgberoep. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over wisseling van beroep.

Sinds 2015 neemt het aantal mensen dat naar een ander beroep overstapt weer toe. Na een hoogtepunt in 2008 van meer dan een miljoen daalde het aantal beroepswisselaars tot 777 duizend in 2014.

Wisseling van beroep, 15 tot 75 jaar, 2004-2017
 Wisseling: zelfde beroepsklasse (x 1 000)Wisseling: andere beroepsklasse (x 1 000)
2004237477
2005235478
2006252537
2007287645
2008320712
2009274653
2010247595
2011254599
2012252578
2013256578
2014236541
2015257594
2016259660
2017279657

Bijna een derde van beroepswisselaars jonger dan 25 jaar

Wisseling van beroep komt naar verhouding vaak voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Van de 937 duizend beroepswisselaars in 2017 waren er 304 duizend in die leeftijdsgroep. Deels gaat het om jongeren met een bijbaan die op school zitten. Denk aan kassamedewerkers (ingedeeld bij de commerciële beroepen), horecapersoneel (dienstverlenende beroepen) of vakkenvullers en dagbladbezorgers (transport en logistieke beroepen). Iemand die vakkenvuller is en overstapt naar een baan als glazenophaler, verandert dus van beroepsklasse.

Bij hoger opgeleide 25-plusser vaker beroepswissel

Van de werkende jongeren had in 2017 bijna een derde een ander beroep dan een jaar eerder. Bij de overige leeftijdscategorieën ging het om een veel kleiner deel. Bij de 25-tot 45-jarigen was dit 13 procent en bij de 45-plussers slechts 6 procent. Onder 25-plussers neemt wisseling van beroep toe met het behaalde onderwijsniveau. Van de lager opgeleiden in deze leeftijdsgroep had 6 procent in 2017 een ander beroep dan het jaar ervoor, bij hoger opgeleiden was dit 11 procent.

Wisseling van beroep in 2017, 25 tot 75 jaar, naar onderwijsniveau
 Onderwijsniveau (%)
Hoog10,6
Middelbaar9,0
Laag6,2

Twee derde 25-plussers naar andere beroepsklasse

Van de 633 duizend beroepswisselaars van 25 tot 75 jaar ging twee derde aan de slag in een andere beroepsklasse. Het vaakst komt dit voor bij beroepswisselaars uit de dienstverlenende beroepen (negen op de tien), en in het openbaar bestuur- en veiligheidsberoepen en agrarische beroepen.

Het overige deel van de beroepswisselaars oefende wel een ander beroep uit, maar bleef werken binnen de beroepsklasse. Dit komt relatief vaak voor bij mensen met een beroep dat met zorg en welzijn te maken heeft; in 2017 ging het om 54 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleegkundigen die verdergaan als gespecialiseerd verpleegkundige.

Wisseling van beroep in 2017 naar beroepsklasse, 25 tot 75 jaar
 Wisseling beroep zelfde klasse (%)Wisseling beroep naar andere klasse (%)
Commerciële beroepen3,509,3
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen4,706,4
Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen1,408,8
Managers2,707,3
Dienstverlenende beroepen0,908,2
ICT beroepen2,706,2
Pedagogische beroepen2,705,8
Creatieve en taalkundige beroepen1,406,9
Technische beroepen3,205
Transport en logistiek beroepen2,106
Zorg- en welzijnsberoepen3,603,1
Agrarische beroepen1,005,4