Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Wisseling beroepsklasse Beroepsklasse voorgaande periode Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal 2021 2e kwartaal 8.759
Totaal 01 Pedagogische beroepen 2021 2e kwartaal 639
Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 2e kwartaal 209
Totaal 03 Commerciële beroepen 2021 2e kwartaal 935
Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 2e kwartaal 1.718
Totaal 05 Managers 2021 2e kwartaal 395
Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 2e kwartaal 347
Totaal 07 Technische beroepen 2021 2e kwartaal 1.156
Totaal 08 ICT beroepen 2021 2e kwartaal 464
Totaal 09 Agrarische beroepen 2021 2e kwartaal 168
Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 2e kwartaal 1.314
Totaal 11 Dienstverlenende beroepen 2021 2e kwartaal 694
Totaal 12 Transport en logistiek beroepen 2021 2e kwartaal 595
Totaal 13 Beroepsklasse overig 2021 2e kwartaal 125
Geen wisseling beroep Totaal 2021 2e kwartaal 8.280
Geen wisseling beroep 01 Pedagogische beroepen 2021 2e kwartaal 618
Geen wisseling beroep 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 2e kwartaal 203
Geen wisseling beroep 03 Commerciële beroepen 2021 2e kwartaal 889
Geen wisseling beroep 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 2e kwartaal 1.637
Geen wisseling beroep 05 Managers 2021 2e kwartaal 382
Geen wisseling beroep 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 2e kwartaal 339
Geen wisseling beroep 07 Technische beroepen 2021 2e kwartaal 1.108
Geen wisseling beroep 08 ICT beroepen 2021 2e kwartaal 449
Geen wisseling beroep 09 Agrarische beroepen 2021 2e kwartaal 166
Geen wisseling beroep 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 2e kwartaal 1.276
Geen wisseling beroep 11 Dienstverlenende beroepen 2021 2e kwartaal 654
Geen wisseling beroep 12 Transport en logistiek beroepen 2021 2e kwartaal 559
Geen wisseling beroep 13 Beroepsklasse overig 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse Totaal 2021 2e kwartaal 102
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2021 2e kwartaal 5
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 2e kwartaal 2
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2021 2e kwartaal 10
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 2e kwartaal 26
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 05 Managers 2021 2e kwartaal 5
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 07 Technische beroepen 2021 2e kwartaal 24
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 08 ICT beroepen 2021 2e kwartaal 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 2e kwartaal 19
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2021 2e kwartaal 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2021 2e kwartaal 4
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: andere beroepsklasse Totaal 2021 2e kwartaal 240
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2021 2e kwartaal 15
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 2e kwartaal 4
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2021 2e kwartaal 35
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 2e kwartaal 52
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 05 Managers 2021 2e kwartaal 8
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 2e kwartaal 7
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 07 Technische beroepen 2021 2e kwartaal 23
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 08 ICT beroepen 2021 2e kwartaal 12
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2021 2e kwartaal 2
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 2e kwartaal 17
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2021 2e kwartaal 35
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2021 2e kwartaal 30
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend Totaal 2021 2e kwartaal 136
Wisseling beroep: onbekend 01 Pedagogische beroepen 2021 2e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 03 Commerciële beroepen 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 2e kwartaal 3
Wisseling beroep: onbekend 05 Managers 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2021 2e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 07 Technische beroepen 2021 2e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 08 ICT beroepen 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 09 Agrarische beroepen 2021 2e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 10 Zorg en welzijn beroepen 2021 2e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 11 Dienstverlenende beroepen 2021 2e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 12 Transport en logistiek beroepen 2021 2e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 13 Beroepsklasse overig 2021 2e kwartaal 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal personen met betaald werk zien dat van beroep is gewisseld. Daarbij is vermeld of dit beroep van dezelfde of andere beroepsklasse is. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel personen een kwartaal eerder een ander beroep hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel personen een jaar eerder een ander beroep hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC).

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over de tweede helft van 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2021:
De cijfers over het tweede kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.