Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse


In deze tabel vindt u gegevens van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal personen met betaald werk zien dat van beroep is gewisseld. Daarbij is vermeld of dit beroep van dezelfde of andere beroepsklasse is. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel personen een kwartaal eerder een ander beroep hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel personen een jaar eerder een ander beroep hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De cijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Wisseling beroepsklasse Beroepsklasse voorgaande periode Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal 2019 8.249
Totaal Totaal 2020 1e kwartaal 8.735
Totaal 01 Pedagogische beroepen 2019 588
Totaal 01 Pedagogische beroepen 2020 1e kwartaal 632
Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2019 213
Totaal 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 1e kwartaal 223
Totaal 03 Commerciële beroepen 2019 920
Totaal 03 Commerciële beroepen 2020 1e kwartaal 934
Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2019 1.509
Totaal 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 1e kwartaal 1.581
Totaal 05 Managers 2019 403
Totaal 05 Managers 2020 1e kwartaal 461
Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2019 284
Totaal 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2020 1e kwartaal 302
Totaal 07 Technische beroepen 2019 1.166
Totaal 07 Technische beroepen 2020 1e kwartaal 1.258
Totaal 08 ICT beroepen 2019 383
Totaal 08 ICT beroepen 2020 1e kwartaal 404
Totaal 09 Agrarische beroepen 2019 179
Totaal 09 Agrarische beroepen 2020 1e kwartaal 180
Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen 2019 1.202
Totaal 10 Zorg en welzijn beroepen 2020 1e kwartaal 1.275
Totaal 11 Dienstverlenende beroepen 2019 720
Totaal 11 Dienstverlenende beroepen 2020 1e kwartaal 773
Totaal 12 Transport en logistiek beroepen 2019 591
Totaal 12 Transport en logistiek beroepen 2020 1e kwartaal 626
Totaal 13 Beroepsklasse overig 2019 90
Totaal 13 Beroepsklasse overig 2020 1e kwartaal 87
Geen wisseling beroep Totaal 2019 6.988
Geen wisseling beroep Totaal 2020 1e kwartaal 8.284
Geen wisseling beroep 01 Pedagogische beroepen 2019 505
Geen wisseling beroep 01 Pedagogische beroepen 2020 1e kwartaal 610
Geen wisseling beroep 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2019 188
Geen wisseling beroep 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 1e kwartaal 214
Geen wisseling beroep 03 Commerciële beroepen 2019 739
Geen wisseling beroep 03 Commerciële beroepen 2020 1e kwartaal 877
Geen wisseling beroep 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2019 1.283
Geen wisseling beroep 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 1e kwartaal 1.504
Geen wisseling beroep 05 Managers 2019 349
Geen wisseling beroep 05 Managers 2020 1e kwartaal 446
Geen wisseling beroep 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2019 254
Geen wisseling beroep 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2020 1e kwartaal 291
Geen wisseling beroep 07 Technische beroepen 2019 1.030
Geen wisseling beroep 07 Technische beroepen 2020 1e kwartaal 1.215
Geen wisseling beroep 08 ICT beroepen 2019 336
Geen wisseling beroep 08 ICT beroepen 2020 1e kwartaal 391
Geen wisseling beroep 09 Agrarische beroepen 2019 158
Geen wisseling beroep 09 Agrarische beroepen 2020 1e kwartaal 176
Geen wisseling beroep 10 Zorg en welzijn beroepen 2019 1.081
Geen wisseling beroep 10 Zorg en welzijn beroepen 2020 1e kwartaal 1.236
Geen wisseling beroep 11 Dienstverlenende beroepen 2019 589
Geen wisseling beroep 11 Dienstverlenende beroepen 2020 1e kwartaal 728
Geen wisseling beroep 12 Transport en logistiek beroepen 2019 477
Geen wisseling beroep 12 Transport en logistiek beroepen 2020 1e kwartaal 597
Geen wisseling beroep 13 Beroepsklasse overig 2019 0
Geen wisseling beroep 13 Beroepsklasse overig 2020 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse Totaal 2019 324
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse Totaal 2020 1e kwartaal 101
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2019 26
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2020 1e kwartaal 7
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2019 4
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2019 38
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2020 1e kwartaal 14
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2019 79
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 1e kwartaal 26
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 05 Managers 2019 12
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 05 Managers 2020 1e kwartaal 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2019 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2020 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 07 Technische beroepen 2019 55
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 07 Technische beroepen 2020 1e kwartaal 17
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 08 ICT beroepen 2019 11
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 08 ICT beroepen 2020 1e kwartaal 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2019 1
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2020 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2019 53
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2020 1e kwartaal 17
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2019 21
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2020 1e kwartaal 7
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2019 21
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2020 1e kwartaal 3
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2019 0
Wisseling beroep: zelfde beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2020 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: andere beroepsklasse Totaal 2019 813
Wisseling beroep: andere beroepsklasse Totaal 2020 1e kwartaal 242
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2019 55
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 01 Pedagogische beroepen 2020 1e kwartaal 14
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2019 22
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 1e kwartaal 7
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2019 139
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 03 Commerciële beroepen 2020 1e kwartaal 42
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2019 141
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 1e kwartaal 45
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 05 Managers 2019 39
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 05 Managers 2020 1e kwartaal 9
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2019 25
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2020 1e kwartaal 8
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 07 Technische beroepen 2019 75
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 07 Technische beroepen 2020 1e kwartaal 23
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 08 ICT beroepen 2019 35
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 08 ICT beroepen 2020 1e kwartaal 9
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2019 20
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 09 Agrarische beroepen 2020 1e kwartaal 4
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2019 65
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 10 Zorg en welzijn beroepen 2020 1e kwartaal 20
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2019 108
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 11 Dienstverlenende beroepen 2020 1e kwartaal 36
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2019 91
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 12 Transport en logistiek beroepen 2020 1e kwartaal 25
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2019 0
Wisseling beroep: andere beroepsklasse 13 Beroepsklasse overig 2020 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend Totaal 2019 124
Wisseling beroep: onbekend Totaal 2020 1e kwartaal 108
Wisseling beroep: onbekend 01 Pedagogische beroepen 2019 2
Wisseling beroep: onbekend 01 Pedagogische beroepen 2020 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2019 0
Wisseling beroep: onbekend 02 Creatieve en taalkundige beroepen 2020 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 03 Commerciële beroepen 2019 3
Wisseling beroep: onbekend 03 Commerciële beroepen 2020 1e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2019 6
Wisseling beroep: onbekend 04 Bedrijfseconomische en administrat... 2020 1e kwartaal 5
Wisseling beroep: onbekend 05 Managers 2019 3
Wisseling beroep: onbekend 05 Managers 2020 1e kwartaal 3
Wisseling beroep: onbekend 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2019 2
Wisseling beroep: onbekend 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2020 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 07 Technische beroepen 2019 6
Wisseling beroep: onbekend 07 Technische beroepen 2020 1e kwartaal 3
Wisseling beroep: onbekend 08 ICT beroepen 2019 2
Wisseling beroep: onbekend 08 ICT beroepen 2020 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 09 Agrarische beroepen 2019 1
Wisseling beroep: onbekend 09 Agrarische beroepen 2020 1e kwartaal 0
Wisseling beroep: onbekend 10 Zorg en welzijn beroepen 2019 3
Wisseling beroep: onbekend 10 Zorg en welzijn beroepen 2020 1e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 11 Dienstverlenende beroepen 2019 3
Wisseling beroep: onbekend 11 Dienstverlenende beroepen 2020 1e kwartaal 2
Wisseling beroep: onbekend 12 Transport en logistiek beroepen 2019 2
Wisseling beroep: onbekend 12 Transport en logistiek beroepen 2020 1e kwartaal 1
Wisseling beroep: onbekend 13 Beroepsklasse overig 2019 90
Wisseling beroep: onbekend 13 Beroepsklasse overig 2020 1e kwartaal 87
Bron: CBS.
Verklaring van tekens