Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Beroep Beroep voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal Totaal personen 2008 7.752
Totaal Totaal Totaal personen 2014 7.609
Totaal Totaal Totaal personen 2018 8.059
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2008 1.032
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 947
Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 1.019
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2008 3.774
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 3.371
Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 3.418
Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2008 2.946
Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2014 3.291
Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 3.622
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2008 6.617
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2014 6.678
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2018 6.815
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2008 700
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 675
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 658
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2008 3.203
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 2.954
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 2.855
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2008 2.714
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2014 3.049
Geen wisseling van beroep Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 3.302
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2008 98
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2014 82
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2018 94
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2008 51
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 50
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 60
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2008 33
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 20
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 15
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2008 15
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2014 13
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 18
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2008 446
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2014 324
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2018 442
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2008 184
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 144
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 187
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2008 185
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 117
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 153
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2008 76
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2014 62
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 102
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2008 192
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2014 117
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2018 205
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2008 45
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 23
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 47
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2008 109
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 66
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 114
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2008 38
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2014 28
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 44
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2008 296
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2014 254
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2018 307
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2008 37
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 37
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 44
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2008 188
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 142
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 181
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2008 70
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2014 76
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 81
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2008 103
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2014 154
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2018 197
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2008 16
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2014 19
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 23
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2008 55
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2014 72
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 99
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2008 32
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2014 63
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal personen met betaald werk zien dat van beroep is gewisseld. Daarbij is beroepsniveau vermeld voor en na wisseling van beroep. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel personen een kwartaal eerder een ander beroep hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel personen een jaar eerder een ander beroep hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). ). Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC).

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. De meeste nieuwe kwartaalcijfers uit de EBB worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2022 niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.