Werkzame beroepsbevolking; wissel beroepsniveau 2003-2022

Werkzame beroepsbevolking; wissel beroepsniveau 2003-2022

Beroep Beroep voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 9.156
Totaal Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 662
Totaal Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.450
Totaal Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 1.696
Totaal Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.299
Totaal Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 49
Geen wisseling van beroep Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 8.564
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 601
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.192
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 1.614
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 3.157
Geen wisseling van beroep Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 0
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 40
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 11
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 21
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 0
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 226
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 41
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 119
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 34
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 31
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 0
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 85
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 4
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 37
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 12
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 32
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 0
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 144
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 3
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 41
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 29
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 71
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 98
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 2
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 39
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 3
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 4
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Totaal personen 2022 2e kwartaal 49
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal personen met betaald werk zien dat van beroep is gewisseld. Daarbij is beroepsniveau vermeld voor en na wisseling van beroep. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel personen een kwartaal eerder een ander beroep hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel personen een jaar eerder een ander beroep hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). ). Bij een wisseling van beroep gaat het om een wisseling van beroepsgroep volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC).

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de standcijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. In augustus 2022 zijn ook de cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt op basis van de EBB gereviseerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Ook kunnen er voorlopig nog geen cijfers voor het 1e kwartaal van 2021 worden berekend.
In november worden nieuwe cijfers gepubliceerd voor de periode 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2021. Die cijfers op basis van de oude EBB zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
De kwartaalcijfers van het 1e tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn gereviseerd, kwartaalcijfers vanaf het 4e kwartaal 2021 tot en met het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die zowel in de huidige als voorgaande periode behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.