Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom) 2008-2020

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom) 2008-2020

Producten (PRODCOM) Perioden Verkoopwaarde (mln euro) Hoeveelheid (zie eenheid) Eenheid verkocht product
07 Metaalertsen 2020** . nvt
071 IJzererts 2020** . nvt
07101000 IJzererts en concentraten da... 2020**
07101010 IJzererts en concentraten da... 2020** . . mln. kg
07101020 IJzererts en concentraten da... 2020** 0 0 mln. kg
0729 Andere non-ferrometaalertsen en... 2020** . nvt
07291100 Kopererts en concentraten da... 2020** 0 0 mln. kg
07291200 Nikkelerts en concentraten d... 2020** 0 0 mln. kg
07291300 Aluminiumerts en concentrate... 2020** . . mln. kg
07291400 Ertsen van edele metalen en... 2020**
07291410 Zilvererts en concentraten d... 2020** 0 0 mln. kg
07291420 Andere ertsen van edele meta... 2020** 0 0 mln. kg
07291500 Lood-, zink- en tinerts en c... 2020**
07291510 Looderts en concentraten daa... 2020** 0 0 mln. kg
07291520 Zinkerts en concentraten daa... 2020** 0 0 mln. kg
07291530 Tinerts en concentraten daarvan 2020** 0 0 mln. kg
07291900 Non-ferrometaalertsen en con... 2020**
07291905 Kobalterts en concentraten d... 2020** 0 0 mln. kg
07291910 Chroomerts en concentraten d... 2020** . . mln. kg
07291915 Mangaanerts en concentraten ... 2020** . . mln. kg
07291920 Wolfraamerts en concentraten... 2020** 0 0 mln. kg
07291925 Molybdeenerts en concentrate... 2020** 0 0 mln. kg
07291926 Molybdeenerts en concentrate... 2020** 0 0 mln. kg
07291930 Titaanerts en concentraten d... 2020** . . mln. kg
07291935 Zirkoniumerts en concentrate... 2020** 0 0 mln. kg
07291940 Niobium-, tantaal- en vanadi... 2020** 0 0 mln. kg
07291945 Antimoonerts en concentraten... 2020** 0 0 mln. kg
07291990 Andere ertsen en concentrate... 2020** 0 0 mln. kg
08 Andere delfstoffen 2020** 574 nvt
0811 Bouw- en siersteen, kalksteen, g... 2020** . nvt
08111133 Winning van marmer en traver... 2020** 0 0 mln. kg
08111136 Marmer en travertijn, gezaag... 2020** 0 0 mln. kg
08111150 Kalksteen, albast voor de st... 2020** 0 0 mln. kg
08111220 Kwartsiet (ruw, enkel kantre... 2020** 0 0 mln. kg
08111233 Graniet en dergelijke, onbew... 2020** . . mln. kg
08111236 Graniet, gezaagd, gespleten... 2020** 0 0 mln. kg
08111250 Zandsteen 2020** 0 0 mln. kg
08111260 Andere natuursteen voor de s... 2020** 0 0 mln. kg
08111290 Porfier, basalt, kwartsiet e... 2020**
08112030 Gips en anhydriet, natuurlij... 2020** 0 0 mln. kg
08112050 Kalksteen, exclusief steensl... 2020** . . mln. kg
08113010 Krijt 2020** . . mln. kg
08113030 Dolomiet, niet gebrand of ge... 2020** . . mln. kg
08114000 Leisteen, enkel kantrecht ge... 2020** 0 0 mln. kg
0812 Grind, zand, klei en kaolien 2020** 173 nvt
08121150 Kiezelzand (kwartszand of in... 2020** 104 9.592 mln. kg
08121190 Zand voor de bouw (excl. met... 2020** 40 3.606 mln. kg
08121210 Grind, keistenen, vuurstenen... 2020** 15 1.145 mln. kg
08121230 Steenslag voor de vervaardig... 2020**
08121235 Steenslag van dolomiet en va... 2020** . . mln. kg
08121240 Andere steenslag, van de soo... 2020** . . mln. kg
08121250 Korrels, scherven, splinters... 2020** 0 0 mln. kg
08121290 Korrels, scherven, splinters... 2020** . . mln. kg
08121300 Slakken voor gebruik in de bouw 2020** . 214 mln. kg
08122140 Kaolien 2020** 0 0 mln. kg
08122160 Kaolienhoudende klei ('ball... 2020** 0 0 mln. kg
08122210 Bentoniet 2020** . . mln. kg
08122230 Vuurvaste klei 2020** 0 0 mln. kg
08122250 Klei en leisteen voor gebrui... 2020**
08122255 Andere klei 2020** . . mln. kg
08122260 Andalusiet, kyaniet en silli... 2020** 0 0 mln. kg
08122270 Mulliet 2020** 0 0 mln. kg
08122280 Chamotte- en dinasaarde 2020** 0 0 mln. kg
0891 Mineralen voor de chemische en k... 2020** . nvt
08911100 Natuurlijk calciumfosfaat, a... 2020** . . mln. kg
08911200 IJzerkies, ongeroost; ruwe z... 2020**
08911220 IJzerkies, ongeroost 2020** 0 0 mln. kg
08911230 Ruwe zwavel en niet-geraffin... 2020** 0 0 mln. kg
08911900 Andere mineralen voor de che... 2020** . . mln. kg
0893 Zout en zuiver natriumchloride;... 2020** 230 nvt
08931000 Zout(oplossing) niet geschik... 2020** 230 4.908 mln. kg
0899 Andere delfstoffen, n.e.g 2020** 123 nvt
08991000 Winning van natuurlijk bitum... 2020** 0 0 mln. kg
08992100 Natuurlijke edelstenen en ha... 2020**
08992110 Diamanten, onbewerkt of enke... 2020** 0 0 mln. Karaat
08992120 Edelstenen (andere dan diama... 2020** 0 0 mln. Karaat
08992200 Industriediamant, onbewerkt... 2020**
08992210 Industriediamanten. Onbewerk... 2020** 0 0 mln. kg
08992220 Puimsteen 2020** 0 0 mln. kg
08992230 Amaril, natuurlijk korund, n... 2020** 0 0 mln. kg
08992900 Grafiet, kwarts, diatomiet,... 2020** 123 325 mln. kg
10 Voedingsmiddelen 2020** 49.837 nvt
1011 Vlees, verwerkt en verduurzaamd 2020** 4.671 nvt
10111140 Kalfs- en rundvlees, hele en... 2020** 632 185 mln. kg
10111190 Kalfs- en rundvlees, vers of... 2020** 1.044 291 mln. kg
10111230 Varkensvlees, hele en halve... 2020** . . mln. kg
10111250 Varkenshammen, -schouders en... 2020** 348 175 mln. kg
10111290 Varkensvlees, delen zoals ka... 2020** 1.290 . mln. kg
10111300 Lams- of schapenvlees, vers... 2020** 2 0 mln. kg
10111400 Vlees van geiten, vers of ge... 2020** . . mln. kg
10111500 Vlees van paarden en andere... 2020** 0 0 mln. kg
10112000 Eetbare slachtafvallen van r... 2020** 202 125 mln. kg
10113100 Kalfs- en rundvlees, delen,... 2020** 81 22 mln. kg
10113230 Varkensvlees, hele en halve... 2020** . . mln. kg
10113250 Varkenshammen, -schouders en... 2020** 0 0 mln. kg
10113290 Varkensvlees, delen daarvan... 2020** 103 . mln. kg
10113300 Lams- of schapenvlees, bevroren 2020** 0 0 mln. kg
10113400 Vlees van geiten, bevroren 2020** 0 0 mln. kg
10113500 Vlees van paarden en andere... 2020** 0 0 mln. kg
10113910 Eetbare slachtafvallen van r... 2020** . . mln. kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verkoopwaarden en hoeveelheid van industriële producten door alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst ('PRODuction COMmunautaire', een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
De cijfers over 2019 en 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is gestopt.
De voorlopige cijfers over 2021 zijn beschikbaar in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Het totaal van de eindfacturen van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.

De verkoopwaarde is exclusief BTW en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen, BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met kortingen en bonussen. Ook is de waarde niet verhoogd met exportrestituties, exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen, bedragen voor vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht. Er vindt geen correctie voor inflatie plaats.
Hoeveelheid
Het totaal aantal verkochte producten van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers over een bepaalde periode. De eenheid is afhankelijk van het product.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp “Eenheid verkocht product”.
Eenheid verkocht product
De eenheid waarin de verkochte hoeveelheid van het product is uitgedrukt.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp Hoeveelheid.