Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom) 2008-2020

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom) 2008-2020

Producten (PRODCOM) Perioden Verkoopwaarde (mln euro) Hoeveelheid (zie eenheid) Eenheid verkocht product
21105400 Antibiotica 2020** . . mln
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verkoopwaarden en hoeveelheid van industriële producten door alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers. De producten zijn ingedeeld op basis van de PRODCOM-lijst ('PRODuction COMmunautaire', een lijst van industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
De cijfers over 2019 en 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is gestopt.
De voorlopige cijfers over 2021 zijn beschikbaar in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Het totaal van de eindfacturen van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers.

De verkoopwaarde is exclusief BTW en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen, BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met kortingen en bonussen. Ook is de waarde niet verhoogd met exportrestituties, exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen, bedragen voor vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht. Er vindt geen correctie voor inflatie plaats.
Hoeveelheid
Het totaal aantal verkochte producten van alle bedrijven in de industrie met 20 of meer werknemers over een bepaalde periode. De eenheid is afhankelijk van het product.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp “Eenheid verkocht product”.
Eenheid verkocht product
De eenheid waarin de verkochte hoeveelheid van het product is uitgedrukt.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp Hoeveelheid.